Βάσεις 2016 - Βάσεις εισαγωγής ΑΕΙ - ΤΕΙ 2016 ανά επιστημονικό πεδίο

Βάσεις 2016

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2015 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

 

Συγκριτικό βάσεων 2015-2016

Συγκριτικό Βάσεων ΓΕΛ Νέο Σύστημα 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ Παλαιό Σύστημα 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων  ΕΠΑΛ Νέο Σύστημα 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων ΕΠΑΛΑ Παλαιό Σύστημα 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 Έτη 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 Έτη 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΕΠΑΛΑ 2015 Έτη 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΕΠΑΛΑ 2014 Έτη 2016-2015.

 

1ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2016 2015 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%)
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 19,326 19,499 -173 -0.9%
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,959 14,743 -784 -5.3%
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,301 19,499 -5,198 -26.7%
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,527 14,743 -2,216 -15.0%
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 19,874 20,206 -332 -1.6%
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,135 16,835 1,300 7.7%
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,145 20,206 -5,061 -25.0%
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,352 11,028 324 2.9%
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,657 7,602 1,055 13.9%
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,915 11,028 -2,113 -19.2%
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,924 14,742 182 1.2%
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,954 10,450 504 4.8%
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,073 14,742 -4,669 -31.7%
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,616 10,450 -6,834 -65.4%
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,331 12,764 567 4.4%
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,426
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,643 12,764 -2,121 -16.6%
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,700 9,472 2,228 23.5%
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,993 9,472 -1,479 -15.6%
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,559 6,636 4,923 74.2%
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,099
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,296 6,636 2,660 40.1%
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,615 6,682 5,933 88.8%
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,745 17,808 -10,063 -56.5%
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,931 6,682 3,249 48.6%
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,130 11,685 445 3.8%
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,740 7,115 1,625 22.8%
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,353 11,685 -2,332 -20.0%
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,385 7,115 1,270 17.8%
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,569 16,752 -183 -1.1%
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,941 8,368 1,573 18.8%
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,239 16,752 -8,513 -50.8%
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,066 10,933 133 1.2%
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,687 8,260 -573 -6.9%
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,190 10,933 -2,743 -25.1%
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,365 8,260 -3,895 -47.2%
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,987 18,090 -103 -0.6%
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,244 8,096 6,148 75.9%
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,354 18,090 -8,736 -48.3%
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,863 8,096 -233 -2.9%
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,587 17,607 -20 -0.1%
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,267 11,549 -2,282 -19.8%
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,528 17,607 -10,079 -57.2%
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,340 16,628 -288 -1.7%
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,914 12,530 2,384 19.0%
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,084 16,628 -1,544 -9.3%
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,566 12,530 -3,964 -31.6%
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,593 13,205 388 2.9%
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,481 6,773 2,708 40.0%
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,535 13,205 -4,670 -35.4%
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,542 6,773 1,769 26.1%
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,349 17,647 -298 -1.7%
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,479 10,185 5,294 52.0%
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,310 17,647 -5,337 -30.2%
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,626 10,185 -3,559 -34.9%
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,570 16,859 -289 -1.7%
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,809 7,825 2,984 38.1%
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,886 16,859 -10,973 -65.1%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,793 16,322 1,471 9.0%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,403 18,617 -2,214 -11.9%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,907 16,322 -415 -2.5%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,098 15,924 1,174 7.4%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,370 15,754 616 3.9%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,448 15,924 -476 -3.0%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,760 15,754 -8,994 -57.1%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,033 13,736 1,297 9.4%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,912 10,160 2,752 27.1%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,526 13,736 -210 -1.5%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,169 10,160 -5,991 -59.0%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,411 14,149 1,262 8.9%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,737 10,103 2,634 26.1%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,917 14,149 -232 -1.6%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,834 14,577 1,257 8.6%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,559 13,428 131 1.0%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,020 14,577 443 3.0%
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,333 13,472 -139 -1.0%
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,633 10,156 477 4.7%
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,315 13,472 -2,157 -16.0%
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,362 10,156 206 2.0%
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,338 11,318 20 0.2%
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,025 7,474 3,551 47.5%
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,477 11,318 -2,841 -25.1%
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,194 7,474 -5,280 -70.6%
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,752 11,779 -27 -0.2%
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,444 8,834 1,610 18.2%
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,192 11,779 -2,587 -22.0%
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,221 8,834 -4,613 -52.2%
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,609 13,950 -341 -2.4%
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,145 10,663 3,482 32.7%
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,428 13,950 -1,522 -10.9%
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,210 10,663 -4,453 -41.8%
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,515 11,542 -27 -0.2%
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,997 9,700 -703 -7.2%
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,647 11,542 -2,895 -25.1%
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,973 9,700 273 2.8%
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,275 11,256 19 0.2%
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,385 8,108 4,277 52.8%
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,437 11,256 -1,819 -16.2%
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,612 8,108 2,504 30.9%
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,962
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,710
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,587
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,096
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,417 13,516 -99 -0.7%
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,500 11,864 -2,364 -19.9%
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,657 13,516 -4,859 -35.9%
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,028 11,864 -6,836 -57.6%
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,835 10,953 -2,118 -19.3%
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,008 11,962 -2,954 -24.7%
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,545 10,953 1,592 14.5%
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,000 16,134 -134 -0.8%
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,721 12,123 598 4.9%
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,640 16,134 -5,494 -34.1%
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,798 12,123 -3,325 -27.4%
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,851 15,819 32 0.2%
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,375 8,927 2,448 27.4%
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,794 15,819 -4,025 -25.4%
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,485 8,927 -1,442 -16.2%
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,851 13,418 433 3.2%
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,736 7,491 2,245 30.0%
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,549 13,418 -2,869 -21.4%
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,218 7,491 727 9.7%
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,501 13,154 347 2.6%
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,200 9,350 -150 -1.6%
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,085 13,154 -4,069 -30.9%
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,871 9,350 -4,479 -47.9%
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,787 12,252 535 4.4%
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,006 7,167 1,839 25.7%
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,605 12,252 -2,647 -21.6%
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,349 7,167 182 2.5%
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,381 11,910 471 4.0%
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,330 7,513 3,817 50.8%
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,580 11,910 -3,330 -28.0%
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,677 7,513 -3,836 -51.1%
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,934 12,478 456 3.7%
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,313 12,144 -1,831 -15.1%
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,396 12,478 -2,082 -16.7%
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,147 12,144 -7,997 -65.9%
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,252 14,162 90 0.6%
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,967 10,508 459 4.4%
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,744 14,162 -3,418 -24.1%
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,564 10,508 -4,944 -47.0%
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,200 9,161 -3,961 -43.2%
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,143 9,161 1,982 21.6%
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,652 5,597 55 1.0%
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,868 5,597 5,271 94.2%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,890 13,424 1,466 10.9%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,321 9,776 3,545 36.3%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,575 13,424 -849 -6.3%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,166 9,776 -3,610 -36.9%
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,207 12,584 623 5.0%
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,547 7,716 2,831 36.7%
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,725 12,584 -859 -6.8%
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,587 7,716 2,871 37.2%
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,682 11,271 411 3.6%
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,118 8,856 262 3.0%
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,398 11,271 -2,873 -25.5%
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,507 8,856 1,651 18.6%
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,805 14,461 344 2.4%
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,522 10,878 2,644 24.3%
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,939 14,461 -3,522 -24.4%
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,305 10,878 -4,573 -42.0%
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,108 12,655 453 3.6%
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,609 9,480 1,129 11.9%
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,592 12,655 -3,063 -24.2%
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,243 9,480 -1,237 -13.0%
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,005 12,389 616 5.0%
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,894 11,392 -2,498 -21.9%
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,243 12,389 -2,146 -17.3%
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,272 11,392 -6,120 -53.7%
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,131 11,208 -77 -0.7%
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,100 9,509 -409 -4.3%
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,337 11,208 -2,871 -25.6%
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,678 9,509 -2,831 -29.8%
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,538 14,260 278 1.9%
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,021 9,490 1,531 16.1%
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,958 14,260 -5,302 -37.2%
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,569 9,490 -2,921 -30.8%
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,408 15,170 238 1.6%
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,492 11,386 1,106 9.7%
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,306 15,170 -2,864 -18.9%
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,133 11,386 -3,253 -28.6%
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,010 11,523 487 4.2%
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,592 8,308 1,284 15.5%
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,283 11,523 -2,240 -19.4%
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,227 8,308 2,919 35.1%
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,742 12,093 649 5.4%
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,249 8,559 2,690 31.4%
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,467 12,093 -1,626 -13.4%
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,216 8,559 -5,343 -62.4%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,982 13,195 787 6.0%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,001 8,316 2,685 32.3%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,904 13,195 -3,291 -24.9%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,219 8,316 -1,097 -13.2%
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,433 11,158 275 2.5%
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,501 6,323 3,178 50.3%
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,368 11,158 -790 -7.1%
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,152 6,323 -3,171 -50.2%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,750 15,614 136 0.9%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,943 8,748 3,195 36.5%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,466 15,614 -5,148 -33.0%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,088 8,748 1,340 15.3%
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,352 13,316 36 0.3%
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,539 13,316 -7,777 -58.4%
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,608 13,812 -204 -1.5%
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,856 13,812 -956 -6.9%
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,605 11,472 133 1.2%
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,888 11,472 -5,584 -48.7%
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,229 18,223 6 0.0%
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,884 16,325 -1,441 -8.8%
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,543 18,223 -3,680 -20.2%
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,593 16,325 -6,732 -41.2%
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,938 18,058 -120 -0.7%
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,382 14,083 -701 -5.0%
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,511 18,058 -3,547 -19.6%
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,305 14,083 -1,778 -12.6%
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,409 17,546 -137 -0.8%
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,659 12,611 48 0.4%
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,937 17,546 -5,609 -32.0%
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,728 12,611 -2,883 -22.9%
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,124 16,624 -500 -3.0%
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,617 7,842 775 9.9%
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,221 7,842 379 4.8%
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,726 10,838 -112 -1.0%
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,024 8,406 618 7.4%
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,776 10,838 -2,062 -19.0%
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,436 8,406 -1,970 -23.4%
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,357 16,368 -11 -0.1%
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,597 10,460 2,137 20.4%
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,096 16,368 -7,272 -44.4%
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,429 10,460 -2,031 -19.4%
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,579 15,343 236 1.5%
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,076 9,838 2,238 22.7%
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,331 15,343 -5,012 -32.7%
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,862 9,838 24 0.2%
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,517 11,962 555 4.6%
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,566 7,908 658 8.3%
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,459 11,962 -3,503 -29.3%
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,514 7,908 -3,394 -42.9%
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,039 13,777 262 1.9%
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,709 8,677 1,032 11.9%
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,544 13,777 -5,233 -38.0%
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,050 8,677 -4,627 -53.3%
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,215 16,053 162 1.0%
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,200 12,945 -1,745 -13.5%
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,556 16,053 -4,497 -28.0%
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,649 12,945 -7,296 -56.4%
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,060 10,828 232 2.1%
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,705 6,742 963 14.3%
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,287 10,828 -1,541 -14.2%
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,376 6,742 634 9.4%
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,221 13,943 278 2.0%
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,359 9,031 -672 -7.4%
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,586 13,943 -3,357 -24.1%
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,370 9,031 -661 -7.3%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,056 11,351 705 6.2%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,723 6,550 2,173 33.2%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,185 11,351 -166 -1.5%
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,287 13,049 238 1.8%
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,095 8,869 226 2.5%
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,401 13,049 -4,648 -35.6%
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,151 8,869 -1,718 -19.4%
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,372 16,680 -308 -1.8%
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,009 10,454 2,555 24.4%
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,924 16,680 -5,756 -34.5%
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,746 10,454 -2,708 -25.9%
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,380 16,468 -88 -0.5%
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,290 8,913 2,377 26.7%
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,895 16,468 -4,573 -27.8%
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,415 8,913 -3,498 -39.2%
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,895 14,658 237 1.6%
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,382 7,318 3,064 41.9%
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,281 14,658 -4,377 -29.9%
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,666 13,256 410 3.1%
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,921 6,969 5,952 85.4%
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,128 13,256 -4,128 -31.1%
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,197 15,408 -211 -1.4%
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,059 10,397 1,662 16.0%
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,576 15,408 -5,832 -37.9%
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,166 13,846 320 2.3%
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,170 7,449 2,721 36.5%
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,805 13,846 -4,041 -29.2%
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,671 15,807 -136 -0.9%
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,994 10,788 1,206 11.2%
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,279 15,807 -4,528 -28.6%
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,243 10,788 -2,545 -23.6%
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,059 13,647 412 3.0%
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,226 8,442 784 9.3%
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,032 13,647 -2,615 -19.2%
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,606 8,442 1,164 13.8%
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,380 15,251 129 0.8%
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,623 8,976 2,647 29.5%
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,495 15,251 -2,756 -18.1%
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,892 8,976 -4,084 -45.5%
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,092 12,801 291 2.3%
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,625 8,231 1,394 16.9%
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,975 12,801 -3,826 -29.9%
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,471 8,231 -2,760 -33.5%
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,612 12,077 535 4.4%
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,109 7,995 1,114 13.9%
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,849 12,077 -1,228 -10.2%
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,079 7,995 -2,916 -36.5%
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,725 17,751 -26 -0.1%
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,583 15,134 449 3.0%
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,182 17,751 -1,569 -8.8%
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,794 15,134 -1,340 -8.9%
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,381 17,478 -97 -0.6%
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,365 14,752 1,613 10.9%
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,163 17,478 -3,315 -19.0%
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,981 14,752 -3,771 -25.6%
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,517 17,596 -79 -0.4%
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,786 15,722 -936 -6.0%
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,155 17,596 -3,441 -19.6%
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,936 15,722 -2,786 -17.7%
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,121 17,162 -41 -0.2%
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,203 14,227 -2,024 -14.2%
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,374 17,162 -3,788 -22.1%
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,457 14,227 -4,770 -33.5%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 19,146 18,721 425 2.3%
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 19,043 19,223 -180 -0.9%
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,895 16,968 1,927 11.4%
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (ΑΕΑ)
417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,708 9,977 731 7.3%
417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,886 3,843 4,043 105.2%
417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,995 7,904 91 1.2%
417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,059 9,977 -1,918 -19.2%
418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,624 9,729 895 9.2%
418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,990 3,489 3,501 100.3%
418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,739 5,955 784 13.2%
418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,304 9,729 -1,425 -14.6%
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,309 9,878 431 4.4%
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,165 5,432 1,733 31.9%
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,995 8,473 -478 -5.6%
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,909 9,878 -969 -9.8%
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,707 8,473 -2,766 -32.6%
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,945 9,066 879 9.7%
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,009 4,168 1,841 44.2%
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,330 5,450 1,880 34.5%
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,220 9,066 -846 -9.3%
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,735 5,450 -1,715 -31.5%
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,800 8,595 1,205 14.0%
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,142 4,533 1,609 35.5%
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,960 5,517 1,443 26.2%
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,701 8,595 -894 -10.4%
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,422 5,517 -3,095 -56.1%
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,048 9,651 397 4.1%
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,187 6,382 1,805 28.3%
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,996 6,754 2,242 33.2%
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,535 9,651 1,884 19.5%
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,356 6,754 -1,398 -20.7%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,896 18,206 -310 -1.7%
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% ΝΈΟ 17,679 18,097 -418 -2.3%
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% ΝΈΟ 17,805 18,145 -340 -1.9%
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,696 18,206 490 2.7%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,388 16,169 219 1.4%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% ΝΈΟ 15,439 15,094 499 3.3%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% ΝΈΟ 16,191 16,023 327 2.0%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,158 16,169 1,989 12.3%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,650 16,881 -231 -1.4%
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% ΝΈΟ 15,837 16,271 -434 -2.7%
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% ΝΈΟ 16,565
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,618 16,881 737 4.4%
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,929
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α (ΝΕΟ) 12,046
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ) 16,265
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ) 1,227
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,689
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ) 9,514
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ) 2,706
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
871 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,852
871 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,027 10,314 2,713 26.3%
ΤΕΙ
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,403 12,240 163 1.3%
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,550 8,178 2,372 29.0%
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,153 12,240 -2,087 -17.1%
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,211 8,178 -2,967 -36.3%
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,832 11,526 306 2.7%
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,538 7,727 811 10.5%
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,462 11,526 -2,064 -17.9%
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,625 7,727 -3,102 -40.1%
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,543 14,408 135 0.9%
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,767 9,529 2,238 23.5%
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,476 14,408 -1,932 -13.4%
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,876 9,529 -3,653 -38.3%
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,544 12,019 525 4.4%
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,639 8,993 -354 -3.9%
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,398 12,019 -621 -5.2%
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,925 8,993 -3,068 -34.1%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,735 10,416 319 3.1%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,909 9,486 -1,577 -16.6%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,548 10,416 -1,868 -17.9%
748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,467 6,003 2,464 41.0%
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,412 10,675 1,737 16.3%
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,472 9,159 313 3.4%
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,793 10,675 -1,882 -17.6%
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,532 9,159 -4,627 -50.5%
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,378 6,951 5,427 78.1%
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,610 6,531 7,079 108.4%
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,976 6,951 -2,975 -42.8%
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,465 8,986 3,479 38.7%
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,904 11,841 5,063 42.8%
2ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,942 14,533 409 2.8%
225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,414 8,416 -5,002 -59.4%
225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,991 14,533 458 3.2%
225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,708 8,416 1,292 15.4%
227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,935 13,993 -58 -0.4%
227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,438 6,382 -2,944 -46.1%
227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,317 13,993 324 2.3%
227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,646 6,382 -1,736 -27.2%
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,953 10,426 1,527 14.6%
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,367 5,972 3,395 56.8%
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,629 10,426 -797 -7.6%
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,350 5,972 378 6.3%
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,295 13,373 1,922 14.4%
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,653 6,926 1,727 24.9%
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,097 13,373 -1,276 -9.5%
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,487 6,926 -2,439 -35.2%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,194 13,119 2,075 15.8%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,587 9,296 -709 -7.6%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,436 13,119 -1,683 -12.8%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,680 9,296 -4,616 -49.7%
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 19,999 19,838 161 0.8%
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,770 13,323 -1,553 -11.7%
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,775 19,838 -1,063 -5.4%
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,716 13,323 -1,607 -12.1%
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,226 16,742 -1,516 -9.1%
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 9,148 -9,148 -100.0%
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,906 16,742 -6,836 -40.8%
233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,483 18,578 -95 -0.5%
233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,373 18,578 -1,205 -6.5%
233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,790 11,790
779 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,802 15,454 -1,652 -10.7%
779 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,024 15,454 -430 -2.8%
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,965 14,797 -2,832 -19.1%
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,098 14797 -8,699 -58.8%
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,836 17,324 -488 -2.8%
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,681 8,456 7,225 85.4%
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,892 17,324 -4,432 -25.6%
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,849 8,456 3,393 40.1%
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,142 15,414 -2,272 -14.7%
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 11,513 -11,513 -100.0%
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,102 15,414 -9,312 -60.4%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,194 13,119 2,075 15.8%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,587 9,296 -709 -7.6%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,436 13,119 -1,683 -12.8%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,680 9,296 -4,616 -49.7%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,335 17,677 658 3.7%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,138 13,788 -650 -4.7%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,162 17,677 485 2.7%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,406 13,788 -7,382 -53.5%
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,063 16,905 1,158 6.9%
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,459 11,799 3,660 31.0%
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,634 16,905 729 4.3%
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,510 11,799 -4,289 -36.4%
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,246 17,439 807 4.6%
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,864 13,278 1,586 11.9%
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,182 17,439 743 4.3%
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,598 13,278 -9,680 -72.9%
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,107 17,066 1,041 6.1%
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,985 11,895 1,090 9.2%
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,370 17,066 304 1.8%
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,880 11,895 -9,015 -75.8%
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,788 16,246 1,542 9.5%
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,444 8,908 1,536 17.2%
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,585 16,246 339 2.1%
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,808 8,908 -4,100 -46.0%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,765 15,413 2,352 15.3%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,039 9,443 2,596 27.5%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,046 15,413 -367 -2.4%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,977 9,443 -5,466 -57.9%
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,840 16,361 1,479 9.0%
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,719 10,232 1,487 14.5%
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,427 16,361 66 0.4%
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,443 10,232 -5,789 -56.6%
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,324 11,595 -271 -2.3%
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,538 7,366 -4,828 -65.5%
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,866 11,595 -729 -6.3%
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,596 7,366 -2,770 -37.6%
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,941 7,648 -1,707 -22.3%
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,524 5,224 -2,700 -51.7%
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,529 7,648 -119 -1.6%
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,090 5,224 2,866 54.9%
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,468 12,944 524 4.0%
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,958 5,838 2,120 36.3%
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,248 12,944 -696 -5.4%
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,388 5,838 -1,450 -24.8%
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,991 13,239 -248 -1.9%
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,679 6,020 -2,341 -38.9%
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,921 13,239 1,682 12.7%
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,858 6,020 -1,162 -19.3%
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,887 11,647 -760 -6.5%
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 646 4,882 -4,236 -86.8%
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,744 11,647 -903 -7.8%
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,072 4,882 -1,810 -37.1%
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,120 14,202 2,918 20.5%
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,548 6,537 3,011 46.1%
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,502 14,202 1,300 9.2%
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,090 6,537 553 8.5%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,317 10,799 2,518 23.3%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,344 8,539 -195 -2.3%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,015 10,799 216 2.0%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,340 8,539 -5,199 -60.9%
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,485 13,147 2,338 17.8%
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,615 5,352 5,263 98.3%
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,700 13,147 1,553 11.8%
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,414 5,352 62 1.2%
212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,582 8,360 -1,778 -21.3%
212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,170 5,724 -2,554 -44.6%
212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,857 8,360 -503 -6.0%
212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,509 5,724 -3,215 -56.2%
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,187 11,813 -626 -5.3%
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,644 6,351 -2,707 -42.6%
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,745 11,813 932 7.9%
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,974 6,351 -1,377 -21.7%
271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,719 9,077 2,642 29.1%
271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,302 4,580 3,722 81.3%
271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,371 9,077 -706 -7.8%
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,066 10,051 15 0.1%
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,126 5,886 -760 -12.9%
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,683 10,051 1,632 16.2%
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,484 5,886 -402 -6.8%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,272 12,667 2,605 20.6%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,393 7,590 5,803 76.5%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,523 12,667 -144 -1.1%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,016 7,590 -1,574 -20.7%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,445 15,055 2,390 15.9%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,009 10,856 -1,847 -17.0%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,566 15,055 -489 -3.2%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,339 10,856 -5,517 -50.8%
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,388 10,609 -221 -2.1%
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 4,696
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,786 10,609 177 1.7%
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,632 4,696 -2,064 -44.0%
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,590 13,756 -1,166 -8.5%
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,055 5,242 2,813 53.7%
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,976 13,756 220 1.6%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,793 16,322 1,471 9.0%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,403 18,617 -2,214 -11.9%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,907 16,322 -415 -2.5%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,098 15,924 1,174 7.4%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,370 15,754 616 3.9%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,448 15,924 -476 -3.0%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,760 15,754 -8,994 -57.1%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,033 13,736 1,297 9.4%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,912 10,160 2,752 27.1%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,526 13,736 -210 -1.5%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,169 10,160 -5,991 -59.0%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,411 14,149 1,262 8.9%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,737 10,103 2,634 26.1%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,917 14,149 -232 -1.6%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,834 14,577 1,257 8.6%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,559 13,428 131 1.0%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,020 14,577 443 3.0%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,400 14,060 2,340 16.6%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,565 7,654 2,911 38.0%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,293 14,060 -767 -5.5%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,737 7,654 -917 -12.0%
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,674 7,876 -1,202 -15.3%
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,488 7,018 -4,530 -64.5%
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,424 7,876 548 7.0%
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,134 7,018 -1,884 -26.8%
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,024 15,547 477 3.1%
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,188 4,692 -1,504 -32.1%
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,602 15,547 55 0.4%
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,191 4,692 499 10.6%
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,628 18,540 88 0.5%
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,105 13,355 -250 -1.9%
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,284 18,540 -256 -1.4%
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,832 13,355 -8,523 -63.8%
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,540 16,301 239 1.5%
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 4,396
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,981 16,301 680 4.2%
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,220 4,396 2,824 64.2%
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,100 17,833 267 1.5%
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,187 10,958 2,229 20.3%
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,921 17,833 88 0.5%
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,807 10,958 2,849 26.0%
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,971 16,084 -113 -0.7%
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 7,779
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,181 16,084 1,097 6.8%
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,360 7,779 -5,419 -69.7%
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,137 16,939 198 1.2%
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,204 5,801 4,403 75.9%
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,953 16,939 14 0.1%
331 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,632 15,040 592 3.9%
331 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,197 4,228 5,969 141.2%
331 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,299 15,040 1,259 8.4%
331 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,276 4,228 2,048 48.4%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,890 13,424 1,466 10.9%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,321 9,776 3,545 36.3%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,575 13,424 -849 -6.3%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,166 9,776 -3,610 -36.9%
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,060 15,514 546 3.5%
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,620 5,677 -3,057 -53.8%
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,730 15,514 216 1.4%
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,624 5,677 -2,053 -36.2%
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,750 15,574 176 1.1%
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,818 7,232 -1,414 -19.6%
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,083 15,574 509 3.3%
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,224 7,232 -4,008 -55.4%
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,633 13,464 169 1.3%
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 2,350
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,976 13,464 512 3.8%
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,880 13,634 246 1.8%
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,251 3,600 -1,349 -37.5%
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,915 13,634 281 2.1%
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,239 11,956 283 2.4%
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 4,172
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,700 11,956 744 6.2%
218 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,471 10,574 -103 -1.0%
218 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 2,784 -2,784
218 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,487 10,574 -87 -0.8%
218 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,152 2,784 368 13.2%
248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,676 12,373 303 2.4%
248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,118 2,246 872 38.8%
248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,124 12,373 751 6.1%
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,388 13,287 101 0.8%
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 3,652
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,821 13,287 534 4.0%
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,791 3,652 2,139 58.6%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,982 13,195 787 6.0%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,001 8,316 2,685 32.3%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,904 13,195 -3,291 -24.9%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,219 8,316 -1,097 -13.2%
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,492 10,647 -155 -1.5%
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,816 3,706 110 3.0%
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,141 10,647 494 4.6%
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,244 3,706 -462 -12.5%
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,827 14,405 -578 -4.0%
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,812 3,432 380 11.1%
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,139 14,405 734 5.1%
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,338 3,432 -94 -2.7%
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,111 15,415 -304 -2.0%
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 12,185
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,657 15,415 242 1.6%
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,253 14,569 684 4.7%
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,713 6,186 -473 -7.6%
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,755 14,569 -814 -5.6%
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,593 6,186 -1,593 -25.8%
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,194 9,864 -670 -6.8%
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 3,244 -3,244
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,054 9,864 190 1.9%
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,722 3,244 2,478 76.4%
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,758 11,010 -252 -2.3%
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,922 4,325 -403 -9.3%
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,769 11,010 759 6.9%
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,722 4,325 -603 -13.9%
230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,727 13,596 131 1.0%
230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,112 3,201 -1,089 -34.0%
230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,218 13,596 622 4.6%
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,375 13,070 305 2.3%
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 5,996
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,714 13,070 1,644 12.6%
778 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,008 10,911 97 0.9%
778 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,394 4,312 -1,918 -44.5%
778 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,700 10,911 789 7.2%
778 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,970 4,312 -1,342 -31.1%
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,417 11,401 16 0.1%
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,008 4,738 -730 -15.4%
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,866 11,401 465 4.1%
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,233 12,072 161 1.3%
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,091 4,350 2,741 63.0%
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,422 12,072 350 2.9%
344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,823 10,751 -928 -8.6%
344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 3,520
344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,824 10,751 1,073 10.0%
344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,266 3,520 -254 -7.2%
371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,306 12,902 -596 -4.6%
371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,531 6,176 -645 -10.4%
371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,623 12,902 721 5.6%
371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,692 6,176 -1,484 -24.0%
238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,117 10,107 -990 -9.8%
238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 3,971
238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,624 10107 1,517 15.0%
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,794 12,954 -160 -1.2%
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,431 4,720 -1,289 -27.3%
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,780 12954 826 6.4%
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,933 4720 4,213 89.3%
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,625 11,568 57 0.5%
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,460 4,842 -382 -7.9%
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,856 11,568 288 2.5%
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,552 4,842 -2,290 -47.3%
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,394 16,967 427 2.5%
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,515 9,388 3,127 33.3%
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,594 16,967 627 3.7%
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,749 9,388 -5,639 -60.1%
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,467 18,309 158 0.9%
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,742 13,055 4,687 35.9%
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,103 18,309 -206 -1.1%
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,655 13,055 -5,400 -41.4%
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,986 16,426 560 3.4%
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,651 5,542 2,109 38.1%
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,780 16,426 1,354 8.2%
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,373 5,542 831 15.0%
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,856 17,529 327 1.9%
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,811 9,213 3,598 39.1%
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,838 17529 309 1.8%
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,776 9213 -437 -4.7%
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,792 15,382 410 2.7%
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,754 7,272 -3,518 -48.4%
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,002 15,382 620 4.0%
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,535 7,272 263 3.6%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,750 15,614 136 0.9%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,943 8,748 3,195 36.5%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,466 15,614 -5,148 -33.0%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,088 8,748 1,340 15.3%
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,352 13,316 36 0.3%
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,352 13,316 36 0.3%
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,539 13,316 -7,777 -58.4%
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,608 13,812 -204 -1.5%
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,856 13,812 -956 -6.9%
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,076 18,080 -4 0.0%
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,734 12,322 5,412 43.9%
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,296 18,080 216 1.2%
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,830 12,322 -8,492 -68.9%
276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,082 9,007 -925 -10.3%
276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,144 5,118 -2,974 -58.1%
276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,834 9,007 -173 -1.9%
276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,958 5,118 1,840 36.0%
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,617 7,842 775 9.9%
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 6,446
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,221 7842 379 4.8%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,919 16,707 212 1.3%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,586 6,474 11,112 171.6%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,285 16707 -422 -2.5%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,144 6474 6,670 103.0%
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,375 11,851 524 4.4%
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,377 4,656 -279 -6.0%
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,644 11851 793 6.7%
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,828 4656 -1,828 -39.3%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,087 12,617 3,470 27.5%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,741 6,078 4,663 76.7%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,787 12,617 170 1.3%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,206 6,078 -2,872 -47.3%
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,130 16,785 345 2.1%
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,570 13,745 -10,175 -74.0%
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,190 16,785 405 2.4%
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,204 13,745 3,459 25.2%
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,742 14,698 44 0.3%
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,274 6,700 4,574 68.3%
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,879 14,698 1,181 8.0%
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,053 15,977 76 0.5%
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,273 8,140 5,133 63.1%
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,395 15,977 418 2.6%
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,064 8,140 -2,076 -25.5%
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,892 14,170 -278 -2.0%
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 4,004
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,289 14,170 119 0.8%
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,362 4,004 -642 -16.0%
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,139 15,006 133 0.9%
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,609 8,493 -1,884 -22.2%
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,262 15,006 256 1.7%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,056 11,351 705 6.2%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,723 6,550 2,173 33.2%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,185 11,351 -166 -1.5%
253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,608 16,118 490 3.0%
253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,613 5,392 221 4.1%
253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,605 16,118 487 3.0%
261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,261 13,763 498 3.6%
261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 3,854
261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,633 13,763 -130 -0.9%
255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,883 15,590 293 1.9%
255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,193 5,731 12,462 217.4%
255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,820 15,590 1,230 7.9%
255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,709 5,731 -22 -0.4%
259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,158 13,802 356 2.6%
259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,536 3,120 416 13.3%
259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,864 13,802 62 0.4%
259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,848 3,120 -272 -8.7%
257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,731 14,323 408 2.8%
257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,276 3,187 -1,911 -60.0%
257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,496 14,323 173 1.2%
263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,011 16,653 358 2.1%
263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,124 8,607 8,517 99.0%
263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,048 16,653 -605 -3.6%
270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,121 15,006 115 0.8%
270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,649 4,882 7,767 159.1%
270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,224 15,006 218 1.5%
265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,195 15,954 241 1.5%
265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,489 6,278 8,211 130.8%
265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,551 15,954 597 3.7%
265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,294 6,278 -2,984 -47.5%
269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,241 15,017 224 1.5%
269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,562 4,884 678 13.9%
269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,499 15,017 482 3.2%
267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,790 15,503 287 1.9%
267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,898 6,580 318 4.8%
267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,360 15,503 -143 -0.9%
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,047 17,456 591 3.4%
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,172 9,933 6,239 62.8%
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,381 17,456 -75 -0.4%
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,518 9,933 -6,415 -64.6%
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,596 16,876 720 4.3%
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,762 15,609 -1,847 -11.8%
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,816 16,876 940 5.6%
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,348 15,609 -9,261 -59.3%
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,062 16,438 624 3.8%
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,650 5,326 4,324 81.2%
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,028 16,438 590 3.6%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
801 ΕΥΕ-teiΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,095 16,064 31 0.2%
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,057 14,940 1,117 7.5%
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 6,303
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,383 16,064 2,319 14.4%
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,771 14,940 2,831 18.9%
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,642 17,355 287 1.7%
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,563 16,881 682 4.0%
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 12,084
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,620 17,355 1,265 7.3%
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,786 17,189 597 3.5%
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,703 16,188 1,515 9.4%
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,976 0
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,657 17,189 1,468 8.5%
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,625 18,904 -279 -1.5%
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,576 18,645 -69 -0.4%
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,014 11,440 -2,426 -21.2%
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,732 18,904 -172 -0.9%
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,790 15,426 -636 -4.1%
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,152 14,603 -2,451 -16.8%
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,678 15,426 2,252 14.6%
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,532 14,817 -285 -1.9%
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,356 14,172 -816 -5.8%
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,039 14,817 3,222 21.7%
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,276 14,172 3,104 21.9%
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,678 15,576 102 0.7%
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,660 14,749 -89 -0.6%
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,074 15,576 2,498 16.0%
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,184 14,749 2,435 16.5%
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,662 17,389 273 1.6%
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,451 17,152 299 1.7%
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,581 0 0 0.0%
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,988 17,389 1,599 9.2%
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,838 17,685 153 0.9%
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,650 17,453 197 1.1%
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,348 16,477 -129 -0.8%
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,343 15,739 604 3.8%
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,869 0
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,400 16,477 1,923 11.7%
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,375 15,739 1,636 10.4%
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,596 18,345 -749 -4.1%
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,422 17,955 -533 -3.0%
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,978 18,345 633 3.5%
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 9,524 9,848 -324 -3.3%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ) 3,226 7,196 -3,970 -55.2%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 9,392 7,703 1,689 21.9%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ) 9,517 9,654 -137 -1.4%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΝΕΟ) 8,990 8,746 244 2.8%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 9,544 9,848 -304 -3.1%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 8,336 7,196 1,140 15.8%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΠΑΛΑΙΟ) 9,047 7,703 1,344 17.4%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 11,036 10,278 758 7.4%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ) 3,245 9,787 -6,542 -66.8%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 10,904 7,894 3,010 38.1%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ) 11,019 9,740 1,279 13.1%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10,814 8,749 2,065 23.6%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 11,030 10,278 752 7.3%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 7,013 9,787 -2,774 -28.3%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΠΑΛΑΙΟ) 8,704 7,894 810 10.3%
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (ΑΕΑ)
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 6,235 8,180 -1,945 -23.8%
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΝΕΟ) 5,322 5,138 184 3.6%
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ) 2,102 6,040 -3,938 -65.2%
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 10,106 8,180 1,926 23.5%
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 6,526 8,474 -1,948 -23.0%
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΝΕΟ) 5,387 5,252 135 2.6%
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ) 2,830 7,534 -4,704 -62.4%
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 10,701 8,474 2,227 26.3%
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 7,599 7,534 65 0.9%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 17,896 18,206 -310 -1.7%
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 17,679 18,097 -418 -2.3%
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 17,805 18,145 -340 -1.9%
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 18,696 18,206 490 2.7%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 16,388 16,169 219 1.4%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 15,439 15,094 345 2.3%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 16,191 16,023 168 1.0%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 18,158 16,169 1,989 12.3%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 16,650 16,881 -231 -1.4%
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 15,837 16,271 -434 -2.7%
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 16,565
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 17,618 16,881 737 4.4%
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 17,929
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α (ΝΕΟ) 12,046
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ) 16,265
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ) 1,227
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 16,689
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ) 9,514
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ) 2,706
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
871 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 14,852 10,314 4,538 44.0%
871 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 13,027 10,314 2,713 26.3%
ΤΕΙ
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,697 13,778 -2,081 -15.1%
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 6,524 0.0%
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,611 13,778 -3,167 -23.0%
517 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,688 8,914 -3,226 -36.2%
550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,190 7,354 -2,164 -29.4%
550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,824 6,114 -3,290 -53.8%
550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,805 7,354 451 6.1%
551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,382 7,199 -2,817 -39.1%
551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,777 5,113 -3,336 -65.2%
551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,138 7,199 -61 -0.8%
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,056 12,947 -4,891 -37.8%
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,208 0
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,192 8,091 -2,899 -35.8%
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 6,307
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,535 8,091 -556 -6.9%
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,274 6,307 -2,033 -32.2%
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,815 7,565 -3,750 -49.6%
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,826 3,760 -1,934 -51.4%
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,897 7,565 332 4.4%
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,026 3,760 1,266 33.7%
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,026 7,711 -3,685 -47.8%
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 5,110 0 0.0%
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,550 7,711 -161 -2.1%
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,332 5,110 1,222 23.9%
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,593 8,582 -2,989 -34.8%
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,176 4,444 -2,268 -51.0%
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,523 8,582 -59 -0.7%
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,776 4,444 -668 -15.0%
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,229 9,295 -3,066 -33.0%
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 6,696 0.0%
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,008 9,295 -287 -3.1%
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,927 11,368 -441 -3.9%
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,964 6,478 -3,514 -54.2%
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,729 11,368 361 3.2%
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,733 6,478 4,255 65.7%
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,318 8,999 -3,681 -40.9%
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,900 3,904 -1,004 -25.7%
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,927 8,999 -72 -0.8%
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,645 3,904 741 19.0%
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,180 11,176 -996 -8.9%
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,490 7,400 -4,910 -66.4%
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,089 11,176 -87 -0.8%
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,922 7,400 2,522 34.1%
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,770 10,547 -1,777 -16.8%
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,366 5,840 -3,474 -59.5%
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,556 10,547 9 0.1%
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,319 5,840 479 8.2%
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,585 8,450 -3,865 -45.7%
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 4,390 0 0.0%
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,371 8,450 -79 -0.9%
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,291 10,793 -1,502 -13.9%
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,292 5,542 -4,250 -76.7%
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,626 10,793 833 7.7%
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,382 5,542 -1,160 -20.9%
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,756 8,030 -4,274 -53.2%
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 5,258 0 0.0%
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,548 8,030 -482 -6.0%
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,138 8,396 -1,258 -15.0%
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,900 3,826 74 1.9%
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,913 8,396 -483 -5.8%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,735 10,416 319 3.1%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,909 9,486 -1,577 -16.6%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,548 10,416 -1,868 -17.9%
720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,603 11,460 -857 -7.5%
720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,597 11,461 -8,864 -77.3%
720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,122 11,460 662 5.8%
720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,724 11,461 -6,737 -58.8%
714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,555 11,717 -1,162 -9.9%
714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,878 11,002 -8,124 -73.8%
714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,515 11,717 -202 -1.7%
714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,774 11,002 -8,228 -74.8%
722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,802 9,312 -3,510 -37.7%
722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 3,844 0 0.0%
722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,227 9,312 -85 -0.9%
480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,154 11,894 -740 -6.2%
480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,491 5,427 1,064 19.6%
480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,499 11,894 -395 -3.3%
480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,100 5,427 -3,327 -61.3%
512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,352 11,288 -936 -8.3%
512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 6,763 0 0.0%
512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,945 11,288 -1,343 -11.9%
512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,538 6,763 -2,225 -32.9%
713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,706 12,059 -1,353 -11.2%
713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 5,670 0 0.0%
713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,259 12,059 200 1.7%
713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,715 5,670 -1,955 -34.5%
644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,021 7,181 -4,160 -57.9%
644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,722 6,030 1,692 28.1%
644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,176 7,181 995 13.9%
644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,373 6,030 -1,657 -27.5%
514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,566 7,173 -5,607 -78.2%
514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 4,006 0 0.0%
514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,910 7,173 -263 -3.7%
721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,168 7,064 -4,896 -69.3%
721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 3,892 0 0.0%
721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,912 7,064 -152 -2.2%
721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,010 3,892 -2,882 -74.0%
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,642 13,187 455 3.5%
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,228 5,961 -1,733 -29.1%
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,370 13,187 183 1.4%
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,782 5,961 -1,179 -19.8%
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,966 7,995 -29 -0.4%
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,464 3,491 -27 -0.8%
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,486 7,995 491 6.1%
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,486 3,491 2,995 85.8%
725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,210 10,092 118 1.2%
725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,697 5,256 -1,559 -29.7%
725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,671 10,092 -421 -4.2%
712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,776 12,351 425 3.4%
712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,186 6,597 -2,411 -36.5%
712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,018 12,351 667 5.4%
712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,423 6,597 826 12.5%
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,417 9,176 241 2.6%
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,912 3,638 -1,726 -47.4%
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,101 9,176 -1,075 -11.7%
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,686 3,638 48 1.3%
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,076 8,027 49 0.6%
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,128 3,372 1,756 52.1%
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,500 8,027 -527 -6.6%
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,720 3,372 -1,652 -49.0%
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,233 9,474 759 8.0%
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,085 4,390 2,695 61.4%
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,833 9,474 -641 -6.8%
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,316 4,390 -1,074 -24.5%
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,823 9,740 83 0.9%
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,730 4,647 -2,917 -62.8%
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,690 9,740 -1,050 -10.8%
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,836 4,647 189 4.1%
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,227 8,657 570 6.6%
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,235 4,444 -209 -4.7%
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,868 8,657 -789 -9.1%
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,444 4,444 -1,000 -22.5%
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,810 10,064 746 7.4%
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,830 3,871 -2,041 -52.7%
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,886 10,064 -178 -1.8%
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,086 3,871 -785 -20.3%
529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,829 8,303 526 6.3%
529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,994 3,352 -358 -10.7%
529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,139 8,303 -164 -2.0%
737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,018 9,282 -1,264 -13.6%
737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,415 4,828 3,587 74.3%
737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,172 9,282 890 9.6%
737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,398 4,828 -1,430 -29.6%
513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,087 7,809 -4,722 -60.5%
513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 3,066 0 0.0%
513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,513 7,809 -296 -3.8%
513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,949 3,066 -117 -3.8%
471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,531 7,786 -4,255 -54.6%
471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 4,226 0 0.0%
471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,868 7,786 82 1.1%
471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,004 4,226 -1,222 -28.9%
532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,486 7,648 -1,162 -15.2%
532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 4,724 0 0.0%
532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,416 7,648 -232 -3.0%
592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,560 7,300 -5,740 -78.6%
592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 3,706 0 0.0%
592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,183 7,300 -117 -1.6%
592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,496 3,706 1,790 48.3%
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,476 7,797 -4,321 -55.4%
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,966 4,708 -2,742 -58.2%
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,889 7,797 92 1.2%
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,336 4,708 3,628 77.1%
767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,131 8,902 -1,771 -19.9%
767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,506 5,533 -2,027 -36.6%
767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,986 8,902 84 0.9%
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,053 9,230 -2,177 -23.6%
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,218 7,492 -5,274 -70.4%
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,562 9,230 -668 -7.2%
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,246 7,492 -2,246 -30.0%
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,691 10,047 -1,356 -13.5%
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,388 6,657 -3,269 -49.1%
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,507 10,047 -540 -5.4%
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,498 6,657 -2,159 -32.4%
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,081 12,384 697 5.6%
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,181 8,616 -3,435 -39.9%
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,285 12,384 901 7.3%
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,665 8,616 -2,951 -34.3%
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,508 9,078 -2,570 -28.3%
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,755 3,588 5,167 144.0%
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,270 9,078 -808 -8.9%
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,392 3,588 1,804 50.3%
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,759 9,401 -2,642 -28.1%
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 3,859 0 0.0%
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,629 9,401 -772 -8.2%
516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,426 10,154 -1,728 -17.0%
516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,342 5,009 1,333 26.6%
516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,604 10,154 450 4.4%
516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,091 5,009 3,082 61.5%
511 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,965 11,913 52 0.4%
511 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,845 7,346 -501 -6.8%
511 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,369 11,913 456 3.8%
511 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,121 7,346 -2,225 -30.3%
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,925 11,282 -357 -3.2%
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,191 6,714 -1,523 -22.7%
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,379 11,282 1,097 9.7%
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,064 6,714 -3,650 -54.4%
752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,649 8,610 -961 -11.2%
752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 6,143 0 0.0%
752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,625 8,610 1,015 11.8%
752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,463 6,143 -2,680 -43.6%
447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,107 10,588 -1,481 -14.0%
447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,422 5,366 -2,944 -54.9%
447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,130 10,588 1,542 14.6%
447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,312 5,366 -2,054 -38.3%
451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,799 8,697 -2,898 -33.3%
451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 4,376 0 0.0%
451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,083 8,697 -614 -7.1%
768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,477 9,516 -2,039 -21.4%
768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 5,358 -5,358 -100.0%
768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,174 9,516 0 0.0%
445 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,602 10,896 -1,294 -11.9%
445 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,850 4,538 -2,688 -59.2%
445 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,246 10,896 350 3.2%
769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,669 8,194 -3,525 -43.0%
769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,606 3,426 180 5.3%
769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,701 8,194 -493 -6.0%
769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,921 3,426 1,495 43.6%
509 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,066 10,378 -2,312 -22.3%
509 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,866 4,978 -3,112 -62.5%
509 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,695 10,378 317 3.1%
443 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,665 10,574 -1,909 -18.1%
443 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 4,754 0 0.0%
443 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,721 10,574 147 1.4%
510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,263 8,116 -3,853 -47.5%
510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 2,870 0 0.0%
510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,354 8,116 238 2.9%
510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,240 2,870 2,370 82.6%
455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,610 8,896 -4,286 -48.2%
455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 2,786 0 0.0%
455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,012 8,896 -884 -9.9%
455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,858 2,786 72 2.6%
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 5,863 9,332 -3,469 -37.2%
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 10,351 9,332 1,019 10.9%
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,017 7,107 -1,090 -15.3%
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,868 4,926 -58 -1.2%
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,632 7,107 -475 -6.7%
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,952 4,926 -1,974 -40.1%
522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,998 7,168 -1,170 -16.3%
522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,093 7,150 -3,057 -42.8%
522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,670 7,168 -498 -6.9%
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,070 7,122 -1,052 -14.8%
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,032 4,300 -2,268 -52.7%
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,159 7,122 37 0.5%
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,052 4,300 -248 -5.8%
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,859 6,799 -940 -13.8%
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,117 5,795 -1,678 -29.0%
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,697 6,799 -102 -1.5%
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,194 12,443 751 6.0%
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,812 7,552 -2,740 -36.3%
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,240 12,443 -203 -1.6%
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,353 7,552 -3,199 -42.4%
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,904 11,551 353 3.1%
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,656 5,194 -3,538 -68.1%
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,655 11,551 1,104 9.6%
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,634 5,194 -1,560 -30.0%
546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,006 8,410 -1,404 -16.7%
546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,214 4,206 -992 -23.6%
546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,081 8,410 -329 -3.9%
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,049 9,649 -600 -6.2%
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,516 3,786 -270 -7.1%
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,561 9,649 912 9.5%
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,534 3,786 -252 -6.7%
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,849 9,468 -619 -6.5%
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,778 3,818 -1,040 -27.2%
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,139 9,468 671 7.1%
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,740 3,818 -78 -2.0%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,825 7,678 3,147 41.0%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,596 4,288 3,308 77.1%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,234 7,678 556 7.2%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,986 4,288 698 16.3%
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,908 7,757 3,151 40.6%
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,490 4,590 2,900 63.2%
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,669 7,757 912 11.8%
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,404 4,590 -186 -4.1%
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,460 8,734 2,726 31.2%
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,067 5,028 5,039 100.2%
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,677 8,734 943 10.8%
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,262 5,028 -766 -15.2%
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,496 10,720 1,776 16.6%
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,031 6,315 1,716 27.2%
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,615 10,720 895 8.3%
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,056 6,315 -2,259 -35.8%
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,308 8,586 2,722 31.7%
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,700 4,397 3,303 75.1%
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,459 8,586 -127 -1.5%
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,042 4,397 -355 -8.1%
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,675 9,619 2,056 21.4%
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,769 4,874 2,895 59.4%
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,270 9,619 651 6.8%
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,286 4,874 -1,588 -32.6%
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,946 7,895 3,051 38.6%
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,402 4,190 3,212 76.7%
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,338 7,895 443 5.6%
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,898 4,190 -1,292 -30.8%
748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,467 6,003 2,464 41.0%
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,393 7,141 -748 -10.5%
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,770 4,820 -1,050 -21.8%
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,244 7,141 103 1.4%
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,412 10,675 1,737 16.3%
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,472 9,159 313 3.4%
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,793 10,675 -1,882 -17.6%
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,532 9,159 -4,627 -50.5%
ΑΣΠΑΙΤΕ
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,648 10,079 -2,431 -24.1%
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,672 7,001 -4,329 -61.8%
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,549 10,079 1,470 14.6%
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,074 7,001 -3,927 -56.1%
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,450 10,018 -3,568 -35.6%
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 7,047 0 0.0%
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,843 10,018 825 8.2%
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,780 7,047 -3,267 -46.4%
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,712 10,482 -1,770 -16.9%
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,829 5,980 -1,151 -19.2%
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,982 10,482 500 4.8%
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,387 5,980 2,407 40.3%
776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,160 10,089 -2,929 -29.0%
776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 4,516 0 0.0%
776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,367 10,089 278 2.8%
776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,358 4,516 -2,158 -47.8%
3ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,953 10,426 1,527 14.6%
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,367 5,972 3,395 56.8%
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,737 7,654 -917 -12.0%
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,629 10,426 -797 -7.6%
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,295 13,373 1,922 14.4%
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,653 6,926 1,727 24.9%
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,097 13,373 -1,276 -9.5%
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,487 6,926 -2,439 -35.2%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,194 13,119 2,075 15.8%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,587 9,296 -709 -7.6%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,436 13,119 -1,683 -12.8%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,680 9,296 -4,616 -49.7%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,335 17,677 658 3.7%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,138 13,788 -650 -4.7%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,162 17,677 485 2.7%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,406 13,788 -7,382 -53.5%
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,063 16,905 1,158 6.9%
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,459 11,799 3,660 31.0%
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,634 16,905 729 4.3%
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,510 11,799 -4,289 -36.4%
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,246 17,439 807 4.6%
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,864 13,278 1,586 11.9%
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,182 17,439 743 4.3%
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,598 13,278 -9,680 -72.9%
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,107 17,066 1,041 6.1%
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,985 11,895 1,090 9.2%
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,370 17,066 304 1.8%
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,880 11,895 -9,015 -75.8%
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,788 16,246 1,542 9.5%
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,444 8,908 1,536 17.2%
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,585 16,246 339 2.1%
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,808 8,908 -4,100 -46.0%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,765 15,413 2,352 15.3%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,039 9,443 2,596 27.5%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,046 15,413 -367 -2.4%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,977 9,443 -5,466 -57.9%
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,840 16,361 1,479 9.0%
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,719 10,232 1,487 14.5%
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,427 16,361 66 0.4%
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,443 10,232 -5,789 -56.6%
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,120 14,202 2,918 20.5%
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,548 6,537 3,011 46.1%
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,502 14,202 1,300 9.2%
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,090 6,537 553 8.5%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,317 10,799 2,518 23.3%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,344 8,539 -195 -2.3%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,015 10,799 216 2.0%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,340 8,539 -5,199 -60.9%
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,485 13,147 2,338 17.8%
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,615 5,352 5,263 98.3%
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,700 13,147 1,553 11.8%
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,414 5,352 62 1.2%
271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,719 9,077 2,642 29.1%
271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,302 4,580 3,722 81.3%
271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,371 9,077 -706 -7.8%
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,098 17,145 953 5.6%
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,998 14,102 896 6.4%
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,257 17,145 112 0.7%
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,350 14,102 -5,752 -40.8%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,272 12,667 2,605 20.6%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,393 7,590 5,803 76.5%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,523 12,667 -144 -1.1%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,016 7,590 -1,574 -20.7%
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,156 11,206 1,950 17.4%
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,146 6,742 1,404 20.8%
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,499 11,206 293 2.6%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,445 15,055 2,390 15.9%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,009 10,856 -1,847 -17.0%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,566 15,055 -489 -3.2%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,339 10,856 -5,517 -50.8%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,793 16,322 1,471 9.0%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,403 18,617 -2,214 -11.9%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,907 16,322 -415 -2.5%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,098 15,924 1,174 7.4%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,370 15,754 616 3.9%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,448 15,924 -476 -3.0%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,760 15,754 -8,994 -57.1%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,033 13,736 1,297 9.4%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,912 10,160 2,752 27.1%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,526 13,736 -210 -1.5%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,169 10,160 -5,991 -59.0%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,411 14,149 1,262 8.9%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,737 10,103 2,634 26.1%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,917 14,149 -232 -1.6%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,834 14,577 1,257 8.6%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,559 13,428 131 1.0%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,020 14,577 443 3.0%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,400 14,060 2,340 16.6%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,565 7,654 2,911 38.0%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,293 14,060 -767 -5.5%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,737 7,654 -917 -12.0%
295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 19,063 18,924 139 0.7%
295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 19,648 16,980 2,668 15.7%
295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 19,100 18,924 176 0.9%
295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,665 16,980 -3,315 -19.5%
302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,648 18,174 474 2.6%
302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,924 14,916 3,008 20.2%
302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,714 18,174 540 3.0%
302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,154 14,916 -4,762 -31.9%
304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,709 18,259 450 2.5%
304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 19,002 17,558 1,444 8.2%
304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,716 18,259 457 2.5%
304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,274 17,558 -12,284 -70.0%
297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,964 18,686 278 1.5%
297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,368 15,937 2,431 15.3%
297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,953 18,686 267 1.4%
297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,285 15,937 -2,652 -16.6%
301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,760 18,339 421 2.3%
301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,538 15,663 2,875 18.4%
301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,780 18,339 441 2.4%
301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,449 15,663 -9,214 -58.8%
300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,745 18,308 437 2.4%
300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,938 15,305 2,633 17.2%
300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,775 18,308 467 2.6%
300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,124 15,305 -181 -1.2%
299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,870 18,494 376 2.0%
299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 19,360 16,173 3,187 19.7%
299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,906 18,494 412 2.2%
299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,108 16,173 -10,065 -62.2%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,890 13,424 1,466 10.9%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,321 9,776 3,545 36.3%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,575 13,424 -849 -6.3%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,166 9,776 -3,610 -36.9%
307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,388 17,670 718 4.1%
307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,805 14,176 2,629 18.5%
307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,511 17,670 841 4.8%
307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,070 14,176 -7,106 -50.1%
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,198 17,360 838 4.8%
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,774 13,181 2,593 19.7%
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,323 17,360 963 5.5%
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,629 13,181 -8,552 -64.9%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,982 13,195 787 6.0%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,001 8,316 2,685 32.3%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,904 13,195 -3,291 -24.9%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,219 8,316 -1,097 -13.2%
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,003 16,838 1,165 6.9%
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,113 12,964 -1,851 -14.3%
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,693 16,838 -145 -0.9%
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,288 12,964 -8,676 -66.9%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,750 15,614 136 0.9%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,943 8,748 3,195 36.5%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,466 15,614 -5,148 -33.0%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,088 8,748 1,340 15.3%
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,352 13,316 36 0.3%
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,539 13,316 -7,777 -58.4%
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,608 13,812 -204 -1.5%
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,856 13,812 -956 -6.9%
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,605 11,472 133 1.2%
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,888 11,472 -5,584 -48.7%
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,669 16,210 1,459 9.0%
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,603 12,516 2,087 16.7%
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,160 16,210 950 5.9%
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,655 12,516 -861 -6.9%
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,762 14,650 2,112 14.4%
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,956 12,333 2,623 21.3%
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,743 14,650 -907 -6.2%
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,522 12,333 -4,811 -39.0%
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,580 18,115 465 2.6%
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,755 16,897 858 5.1%
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,652 18,115 537 3.0%
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,592 16,897 -4,305 -25.5%
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,570 18,054 516 2.9%
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,060 15,333 1,727 11.3%
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,619 18,054 565 3.1%
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,674 15,333 -9,659 -63.0%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,087 12,617 3,470 27.5%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,741 6,078 4,663 76.7%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,787 12,617 170 1.3%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,206 6,078 -2,872 -47.3%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,056 11,351 705 6.2%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,723 6,550 2,173 33.2%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,185 11,351 -166 -1.5%
289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,460 17,938 522 2.9%
289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,808 15,062 1,746 11.6%
289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,488 17,938 550 3.1%
289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,035 15,062 -7,027 -46.7%
291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,477 17,922 555 3.1%
291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,111 16,725 386 2.3%
291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,473 17,922 551 3.1%
291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,764 16,725 -10,961 -65.5%
293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,351 17,708 643 3.6%
293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,481 13,710 2,771 20.2%
293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,380 17,708 672 3.8%
293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,055 13,710 -8,655 -63.1%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,355 17,681 674 3.8%
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18,282 17,328 954 5.5%
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,719 17,681 38 0.2%
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 19,088 18,994 94 0.5%
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,944 18,657 287 1.5%
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,941 15,812 129 0.8%
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,940 18,994 -54 -0.3%
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,827 18,551 276 1.5%
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,992 18,735 257 1.4%
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,354 0 0.0%
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,913 18,632 281 1.5%
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,388 0 0.0%
ΤΕΙ
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,142 12,994 1,148 8.8%
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,307 11,789 3,518 29.8%
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,668 12,994 -1,326 -10.2%
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,986 11,789 -4,803 -40.7%
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,780 12,503 1,277 10.2%
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,244 7,889 7,355 93.2%
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,515 12,503 12 0.1%
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,494 7,889 -2,395 -30.4%
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,667 12,267 1,400 11.4%
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,355 10,135 220 2.2%
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,758 12,267 -1,509 -12.3%
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,465 10,135 -5,670 -55.9%
667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,190 11,928 1,262 10.6%
667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,637 9,237 1,400 15.2%
667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,970 11,928 -1,958 -16.4%
667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,380 9,237 -4,857 -52.6%
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,524 14,392 2,132 14.8%
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,805 11,666 139 1.2%
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,603 14,392 211 1.5%
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,745 11,666 -5,921 -50.8%
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,551 12,435 2,116 17.0%
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,629 7,873 2,756 35.0%
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,833 12,435 398 3.2%
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,733 7,873 -5,140 -65.3%
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,522 11,771 1,751 14.9%
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,014 8,702 1,312 15.1%
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,379 11,771 -392 -3.3%
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,691 8,702 -6,011 -69.1%
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,990 15,553 1,437 9.2%
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,638 11,414 2,224 19.5%
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,352 15,553 -1,201 -7.7%
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,881 11,414 -1,533 -13.4%
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,090 14,228 1,862 13.1%
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,389 9,516 873 9.2%
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,893 14,228 -2,335 -16.4%
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,716 9,516 -4,800 -50.4%
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,707 13,800 1,907 13.8%
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,013 11,886 -873 -7.3%
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,938 13,800 -862 -6.2%
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,712 11,886 -1,174 -9.9%
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,380 12,799 1,581 12.4%
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,788 7,928 860 10.8%
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,938 12,799 -861 -6.7%
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,020 7,928 -908 -11.5%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,735 10,416 319 3.1%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,909 9,486 -1,577 -16.6%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,548 10,416 -1,868 -17.9%
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,598 14,357 1,241 8.6%
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,849 8,471 2,378 28.1%
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,038 14,357 -319 -2.2%
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,240 8,471 -3,231 -38.1%
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,777 14,641 1,136 7.8%
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,999 14,709 -3,710 -25.2%
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,434 14,641 -1,207 -8.2%
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,812 14,709 -9,897 -67.3%
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,039 14,117 1,922 13.6%
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,883 10,339 2,544 24.6%
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,364 14,117 -753 -5.3%
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,768 10,339 -3,571 -34.5%
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,892 13,594 1,298 9.5%
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,735 12,188 -2,453 -20.1%
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,095 13,594 -499 -3.7%
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,803 12,188 -385 -3.2%
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,236 11,922 1,314 11.0%
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,026 7,750 276 3.6%
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,271 11,922 -651 -5.5%
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,571 7,750 -1,179 -15.2%
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,780 13,335 1,445 10.8%
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,236 10,953 1,283 11.7%
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,589 13,335 -746 -5.6%
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,273 10,953 -5,680 -51.9%
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,987 11,099 888 8.0%
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,114 6,896 2,218 32.2%
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,082 11,099 -1,017 -9.2%
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,469 11,480 989 8.6%
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,224 11,605 -3,381 -29.1%
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,756 11,480 -724 -6.3%
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,926 11,605 -7,679 -66.2%
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,642 13,174 1,468 11.1%
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,667 7,845 822 10.5%
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,119 13,174 -1,055 -8.0%
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,299 7,845 1,454 18.5%
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,690 11,624 1,066 9.2%
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,222 7,676 4,546 59.2%
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,875 11,624 -749 -6.4%
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,176 7,676 -2,500 -32.6%
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,578 11,530 1,048 9.1%
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,857 9,369 1,488 15.9%
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,648 11,530 -882 -7.6%
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,220 9,369 -5,149 -55.0%
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,773 11,694 1,079 9.2%
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,256 8,747 509 5.8%
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,126 11,694 -568 -4.9%
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,298 8,747 -4,449 -50.9%
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,343 12,274 1,069 8.7%
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,634 9,944 2,690 27.1%
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,090 12,274 -1,184 -9.6%
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,045 9,944 -5,899 -59.3%
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,371 13,454 1,917 14.2%
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,741 9,005 2,736 30.4%
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,654 13,454 -1,800 -13.4%
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,117 9,005 -2,888 -32.1%
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,520 12,769 1,751 13.7%
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,629 9,882 -253 -2.6%
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,578 12,769 -1,191 -9.3%
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,953 9,882 -5,929 -60.0%
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,105 13,368 1,737 13.0%
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,742 12,527 -785 -6.3%
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,820 13,368 -1,548 -11.6%
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,835 12,527 -6,692 -53.4%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,825 7,678 3,147 41.0%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,596 4,288 3,308 77.1%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,234 7,678 556 7.2%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,986 4,288 698 16.3%
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,908 7,757 3,151 40.6%
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,490 4,590 2,900 63.2%
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,669 7,757 912 11.8%
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,404 4,590 -186 -4.1%
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,460 8,734 2,726 31.2%
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,067 5,028 5,039 100.2%
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,677 8,734 943 10.8%
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,262 5,028 -766 -15.2%
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,496 10,720 1,776 16.6%
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,031 6,315 1,716 27.2%
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,615 10,720 895 8.3%
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,056 6,315 -2,259 -35.8%
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,308 8,586 2,722 31.7%
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,700 4,397 3,303 75.1%
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,459 8,586 -127 -1.5%
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,042 4,397 -355 -8.1%
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,675 9,619 2,056 21.4%
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,769 4,874 2,895 59.4%
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,270 9,619 651 6.8%
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,286 4,874 -1,588 -32.6%
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,946 7,895 3,051 38.6%
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,402 4,190 3,212 76.7%
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,338 7,895 443 5.6%
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,898 4,190 -1,292 -30.8%
748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,467 6,003 2,464 41.0%
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,425 15,999 1,426 8.9%
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,681 14,409 -1,728 -12.0%
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,216 15,999 217 1.4%
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,339 14,409 -6,070 -42.1%
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,094 14,360 1,734 12.1%
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,774 11,316 1,458 12.9%
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,426 14,360 -934 -6.5%
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,910 11,316 -6,406 -56.6%
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,322 15,669 1,653 10.5%
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,451 12,307 1,144 9.3%
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,937 15,669 268 1.7%
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,883 12,307 -1,424 -11.6%
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,526 14,778 1,748 11.8%
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,616 10,209 2,407 23.6%
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,478 14,778 -300 -2.0%
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,184 10,209 -4,025 -39.4%
4ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,320 15,430 -2,110 -13.7%
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,194 11,085 -891 -8.0%
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,589 15,430 -841 -5.5%
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,678 11,085 -3,407 -30.7%
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,340 16,628 -288 -1.7%
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,914 12,530 2,384 19.0%
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,084 16,628 -1,544 -9.3%
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,566 12,530 -3,964 -31.6%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,793 16,322 1,471 9.0%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,403 18,617 -2,214 -11.9%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,907 16,322 -415 -2.5%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,098 15,924 1,174 7.4%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,370 15,754 616 3.9%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,448 15,924 -476 -3.0%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,760 15,754 -8,994 -57.1%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,033 13,736 1,297 9.4%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,912 10,160 2,752 27.1%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,526 13,736 -210 -1.5%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,169 10,160 -5,991 -59.0%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,411 14,149 1,262 8.9%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,737 10,103 2,634 26.1%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,917 14,149 -232 -1.6%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,834 14,577 1,257 8.6%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,559 13,428 131 1.0%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,020 14,577 443 3.0%
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,151 15,078 -2,927 #REF!
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,340 11,293 -1,953 #REF!
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,477 15,078 -1,601 #REF!
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,098 11,293 -1,195 #REF!
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,396 13,715 -3,319 #REF!
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,089 8,369 -280 #REF!
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,269 13,715 -446 #REF!
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,135 8,369 -1,234 #REF!
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,667 12,382 -3,715 #REF!
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,151 7,087 1,064 #REF!
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,492 12,382 110 #REF!
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,563 7,087 -2,524 #REF!
162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,368 11,934 -3,566 #REF!
162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,284 7,611 673 #REF!
162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,252 11,934 318 #REF!
162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,488 7,611 -123 #REF!
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,890 13,424 1,466 10.9%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,321 9,776 3,545 36.3%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,575 13,424 -849 -6.3%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,166 9,776 -3,610 -36.9%
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,207 12,584 623 5.0%
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,547 7,716 2,831 36.7%
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,725 12,584 -859 -6.8%
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,587 7,716 2,871 37.2%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,982 13,195 787 6.0%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,001 8,316 2,685 32.3%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,904 13,195 -3,291 -24.9%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,219 8,316 -1,097 -13.2%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,750 15,614 136 0.9%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,943 8,748 3,195 36.5%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,466 15,614 -5,148 -33.0%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,088 8,748 1,340 15.3%
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,352 13,316 36 0.3%
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,539 13,316 -7,777 -58.4%
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,608 13,812 -204 -1.5%
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,856 13,812 -956 -6.9%
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,605 11,472 133 1.2%
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,888 11,472 -5,584 -48.7%
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,670 16,075 -1,405 -8.7%
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,997 12,722 -725 -5.7%
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,034 16,075 -2,041 -12.7%
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,416 12,722 -3,306 -26.0%
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,276 13,576 -300 -2.2%
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,836 8,289 -453 -5.5%
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,276 13,576 -300 -2.2%
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,131 8,289 842 10.2%
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,966 14,865 -2,899 -19.5%
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,572 9,457 4,115 43.5%
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,320 14,865 -545 -3.7%
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,815 9,457 -1,642 -17.4%
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,595 15,733 -2,138 -13.6%
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,031 9,960 2,071 20.8%
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,988 15,733 -745 -4.7%
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,708 9,960 748 7.5%
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,425 14,606 -3,181 -21.8%
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,986 10,997 989 9.0%
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,746 14,606 -860 -5.9%
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,515 10,997 -4,482 -40.8%
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,434 15,093 -2,659 -17.6%
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,829 12,079 -1,250 -10.3%
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,857 15,093 -1,236 -8.2%
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,265 12,079 -4,814 -39.9%
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,985 14,026 -3,041 -21.7%
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,259 11,201 -2,942 -26.3%
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,216 14,026 190 1.4%
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,996 11,201 -5,205 -46.5%
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,887 12,984 -3,097 -23.9%
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,679 10,732 -3,053 -28.4%
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,194 12,984 210 1.6%
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,955 10,732 -1,777 -16.6%
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,228 13,438 -3,210 -23.9%
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,238 8,733 505 5.8%
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,377 13,438 -61 -0.5%
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,479 8,733 746 8.5%
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,203 16,119 -2,916 -18.1%
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,453 16,196 -1,743 -10.8%
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,745 16,119 -374 -2.3%
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,278 16,196 -7,918 -48.9%
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,331 13,062 -3,731 -28.6%
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,570 8,063 -493 -6.1%
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,865 13,062 -197 -1.5%
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,022 8,063 -1,041 -12.9%
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,782 12,525 -3,743 -29.9%
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,971 9,143 -1,172 -12.8%
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,587 12,525 62 0.5%
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,475 9,143 332 3.6%
166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,994 13,607 -3,613 -26.6%
166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,024 7,523 1,501 20.0%
166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,164 13,607 -443 -3.3%
166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,487 7,523 -2,036 -27.1%
158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,179 12,678 -3,499 -27.6%
158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,535 8,661 -1,126 -13.0%
158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,000 12,678 322 2.5%
158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,774 8,661 -3,887 -44.9%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,056 11,351 705 6.2%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,723 6,550 2,173 33.2%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,185 11,351 -166 -1.5%
ΤΕΙ
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,735 10,416 319 3.1%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,909 9,486 -1,577 -16.6%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,548 10,416 -1,868 -17.9%
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,149 13,914 -3,765 -27.1%
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,465 9,683 -2,218 -22.9%
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,942 13,914 -972 -7.0%
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,749 9,683 -3,934 -40.6%
692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,404 12,104 -3,700 -30.6%
692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,130 7,158 -28 -0.4%
692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,020 12,104 -84 -0.7%
692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,804 7,158 -2,354 -32.9%
694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,358 13,095 -3,737 -28.5%
694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,317 7,216 101 1.4%
694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,092 13,095 -1,003 -7.7%
694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,746 7,216 -2,470 -34.2%
5ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,662 14,304 -642 -4.5%
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,845 11,701 -5,856 -50.0%
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,811 14,304 -1,493 -10.4%
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,314 11,701 -5,387 -46.0%
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,334 14,701 -2,367 -16.1%
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,493 8,554 1,939 22.7%
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,097 14,701 -5,604 -38.1%
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,745 8,554 -809 -9.5%
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,066 10,933 133 1.2%
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,687 8,260 -573 -6.9%
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,190 10,933 -2,743 -25.1%
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,365 8,260 -3,895 -47.2%
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,066 14,240 -174 -1.2%
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,849 0
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,209 14,240 -5,031 -35.3%
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,502 0
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,247 14,787 -540 -3.7%
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,212 8,368 1,844 22.0%
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,434 14,787 -1,353 -9.1%
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,148 8,368 -6,220 -74.3%
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,307 12,849 -542 -4.2%
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,571 3,874 1,697 43.8%
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,796 12,849 -5,053 -39.3%
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,367 11,372 -5 0.0%
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,500 5,718 -1,218 -21.3%
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,905 11,372 -4,467 -39.3%
346 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,951 9,229 722 7.8%
346 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,631 2,106 2,525 119.9%
346 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,299 9,229 -2,930 -31.7%
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,041 17,213 -172 -1.0%
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,264 13,198 1,066 8.1%
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,084 17,213 -1,129 -6.6%
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,737 13,198 -6,461 -49.0%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,793 16,322 1,471 9.0%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,403 18,617 -2,214 -11.9%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,907 16,322 -415 -2.5%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,098 15,924 1,174 7.4%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,370 15,754 616 3.9%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,448 15,924 -476 -3.0%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,760 15,754 -8,994 -57.1%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,033 13,736 1,297 9.4%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,912 10,160 2,752 27.1%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,526 13,736 -210 -1.5%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,169 10,160 -5,991 -59.0%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,411 14,149 1,262 8.9%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,737 10,103 2,634 26.1%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,917 14,149 -232 -1.6%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,834 14,577 1,257 8.6%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,559 13,428 131 1.0%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,020 14,577 443 3.0%
335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,091 14,769 322 2.2%
335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,898 8,394 504 6.0%
335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,849 14,769 80 0.5%
335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,600 8,394 -1,794 -21.4%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,890 13,424 1,466 10.9%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,321 9,776 3,545 36.3%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,575 13,424 -849 -6.3%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,166 9,776 -3,610 -36.9%
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,863 17,257 -394 -2.3%
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,380 13,538 2,842 21.0%
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,257 17,257 -1,000 -5.8%
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,228 13,538 690 5.1%
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,059 17,007 -948 -5.6%
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,896 6,757 11,139 164.9%
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,554 17,007 -453 -2.7%
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,936 6,757 5,179 76.6%
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,442 14,933 -491 -3.3%
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,416 5,840 9,576 164.0%
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,833 14,933 -2,100 -14.1%
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,270 5,840 -1,570 -26.9%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,982 13,195 787 6.0%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,001 8,316 2,685 32.3%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,904 13,195 -3,291 -24.9%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,219 8,316 -1,097 -13.2%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,750 15,614 136 0.9%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,943 8,748 3,195 36.5%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,466 15,614 -5,148 -33.0%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,088 8,748 1,340 15.3%
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,352 13,316 36 0.3%
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,539 13,316 -7,777 -58.4%
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,608 13,812 -204 -1.5%
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,856 13,812 -956 -6.9%
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,605 11,472 133 1.2%
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,888 11,472 -5,584 -48.7%
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,086 16,516 -430 -2.6%
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,571 12,026 -2,455 -20.4%
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,517 16,516 -2,999 -18.2%
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,150 12,257 -107 -0.9%
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,132 11,885 -2,753 -23.2%
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,277 12,257 -980 -8.0%
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,737 12,143 -406 -3.3%
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,689 4,809 2,880 59.9%
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,692 12,143 -3,451 -28.4%
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,157 13,870 -713 -5.1%
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,924 4,807 1,117 23.2%
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,422 13,870 -4,448 -32.1%
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,697 16,370 -673 -4.1%
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,214 7,614 5,600 73.5%
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,483 16,370 -887 -5.4%
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,257 7,614 4,643 61.0%
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,505 15,251 -746 -4.9%
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,076 6,621 455 6.9%
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,110 15,251 -2,141 -14.0%
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,603 6,621 982 14.8%
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,090 14,602 -512 -3.5%
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,876 5,049 3,827 75.8%
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,223 14,602 -3,379 -23.1%
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,165 13,804 -639 -4.6%
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,414 5,580 3,834 68.7%
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,278 13,804 474 3.4%
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,495 5,580 -85 -1.5%
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΠΘ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,987 14,609 -622 -4.3%
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΠΘ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,607 8,746 2,861 32.7%
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΠΘ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,074 14,609 -535 -3.7%
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΠΘ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,437 8,746 -1,309 -15.0%
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,958 15,763 -805 -5.1%
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,967 6,275 692 11.0%
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,414 15,763 -349 -2.2%
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,886 6,275 3,611 57.5%
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,759 13,402 -643 -4.8%
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,528 4,355 3,173 72.9%
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,981 13,402 -2,421 -18.1%
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,400 4,355 2,045 47.0%
97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,491 13,013 -522 -4.0%
97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,300 432 5,868 1358.3%
97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,081 13,013 -1,932 -14.8%
97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,189 432 3,757 869.7%
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,198 13,654 -456 -3.3%
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,829 7,931 -2,102 -26.5%
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,367 13,654 -2,287 -16.7%
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,423 12,801 -378 -3.0%
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,349 11,501 -3,152 -27.4%
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,564 12,801 -4,237 -33.1%
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,043 12,371 -328 -2.7%
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,287 1,504 2,783 185.0%
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,821 12,371 -4,550 -36.8%
400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,287 8,942 1,345 15.0%
400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,015 6,471 -2,456 -38.0%
400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,083 8,942 -3,859 -43.2%
313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,738 16,409 -671 -4.1%
313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,587 11,083 -1,496 -13.5%
313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,861 16,409 -1,548 -9.4%
313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,280 11,083 1,197 10.8%
322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,147 14,627 -480 -3.3%
322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,348 8,743 605 6.9%
322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,700 14,627 73 0.5%
322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,838 8,743 -3,905 -44.7%
316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,520 15,174 -654 -4.3%
316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,822 4,425 2,397 54.2%
316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,219 15,174 -2,955 -19.5%
316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,310 4,425 -115 -2.6%
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,617 7,842 775 9.9%
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,221 7,842 379 4.8%
333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ - Ο.Π.Α) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,520 15,576 -56 -0.4%
333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ - Ο.Π.Α) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,019 8,862 6,157 69.5%
333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ - Ο.Π.Α) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,998 15,576 422 2.7%
333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ - Ο.Π.Α) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,245 8,862 4,383 49.5%
338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,039 16,018 21 0.1%
338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,637 8,805 5,832 66.2%
338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,267 16,018 249 1.6%
338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,638 8,805 -167 -1.9%
366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,662 14,304 -642 -4.5%
366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,845 11,701 -5,856 -50.0%
366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,811 14,304 -1,493 -10.4%
366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,314 11,701 -5,387 -46.0%
99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,206 11,922 284 2.4%
99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,069 5,576 -1,507 -27.0%
99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,115 11,922 193 1.6%
99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,794 5,576 -1,782 -32.0%
339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,114 15,114 0 0.0%
339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,089 8,803 1,286 14.6%
339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,415 15,114 301 2.0%
339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,123 8,803 -680 -7.7%
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,557 14,715 -158 -1.1%
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ -ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,242 6,450 -2,208 -34.2%
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,588 14,715 -127 -0.9%
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ -ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,767 6,450 2,317 35.9%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,919 16,707 212 1.3%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,586 6,474 11,112 171.6%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,285 16,707 -422 -2.5%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,144 6,474 6,670 103.0%
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,375 11,851 524 4.4%
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,377 4,656 -279 -6.0%
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,644 11,851 793 6.7%
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,828 4,656 -1,828 -39.3%
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,060 10,828 232 2.1%
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,705 6,742 963 14.3%
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,287 10,828 -1,541 -14.2%
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,376 6,742 634 9.4%
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,703 13,795 -1,092 -7.9%
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,670 5,015 655 13.1%
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,153 13,795 -2,642 -19.2%
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,568 5,015 -447 -8.9%
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,158 13,488 -330 -2.4%
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,237 5,042 1,195 23.7%
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,360 13,488 -1,128 -8.4%
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,506 5,042 -1,536 -30.5%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,056 11,351 705 6.2%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,723 6,550 2,173 33.2%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,185 11,351 -166 -1.5%
155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,458 16,196 -738 -4.6%
155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,961 5,537 10,424 188.3%
155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15,696 16,196 -500 -3.1%
155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,805 5,537 -1,732 -31.3%
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 13,977 14,034 -57 -0.4%
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 8,726 5,292 3,434 64.9%
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14,322 14,034 288 2.1%
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,155 5,292 863 16.3%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,326 18,983 -657 -3.5%
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17,906 18,783 -877 -4.7%
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,835 13,920 -85 -0.6%
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 9,524 9,848 -324 -3.3%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ) 3,226 7,196 -3,970 -55.2%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 9,392 7,703 1,689 21.9%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ) 9,517 9,654 -137 -1.4%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΝΕΟ) 8,990 8,746 244 2.8%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 9,544 9,848 -304 -3.1%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 8,336 7,196 1,140 15.8%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΠΑΛΑΙΟ) 9,047 7,703 1,344 17.4%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 11,036 10,278 758 7.4%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ) 3,245 9,787 -6,542 -66.8%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 10,904 7,894 3,010 38.1%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ) 11,019 9,740 1,279 13.1%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10,814 8,749 2,065 23.6%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 11,030 10,278 752 7.3%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 7,013 9,787 -2,774 -28.3%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΠΑΛΑΙΟ) 8,704 7,894 810 10.3%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 17,896 18,206 -310 -1.7%
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 17,679 18,097 -418 -2.3%
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 17,805 18,145 -340 -1.9%
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 18,696 18,206 490 2.7%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 16,388 16,169 219 1.4%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 15,439 15,094 345 2.3%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 16,191 16,023 168 1.0%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 18,158 16,169 1,989 12.3%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 16,650 16,881 -231 -1.4%
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 15,837 16,271 -434 -2.7%
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 16,565
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 17,618 16,881 737 4.4%
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 17,929
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α (ΝΕΟ) 12,046
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ) 16,265
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ) 1,227
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 16,689
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ) 9,514
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ) 2,706
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
871 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ) 14,852 10,314 4,538 44.0%
871 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 13,027 10,314 2,713 26.3%
ΤΕΙ
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,697 13,778 -2,081 -15.1%
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 6,524 0
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,611 13,778 -3,167 -23.0%
517 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,688 8,914 -3,226 -36.2%
751 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,172 8,328 -156 -1.9%
751 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,717 5,632 -915 -16.2%
751 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,952 8,328 -1,376 -16.5%
751 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,674 5,632 2,042 36.3%
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,068 12,948 -880 -6.8%
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,173 4,376 2,797 63.9%
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,678 12,948 -5,270 -40.7%
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,259 4,376 -1,117 -25.5%
631 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,269 11,737 -468 -4.0%
631 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,962 3,884 78 2.0%
631 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,300 11,737 -5,437 -46.3%
603 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,530 13,052 -522 -4.0%
603 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 4,044
603 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,761 13,052 -6,291 -48.2%
734 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,976 7,352 -376 -5.1%
734 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,668 3,976 -1,308 -32.9%
734 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,080 7,352 -272 -3.7%
734 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,264 3,976 -712 -17.9%
770 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,794 4,048 746 18.4%
770 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,432
602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,125 10,957 -3,832 -35.0%
602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,341 6,005 -2,664 -44.4%
602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,502 10,957 -2,455 -22.4%
602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,447 6,005 -3,558 -59.3%
610 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,327 3,539 788 22.3%
610 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,060 3,539 2,521 71.2%
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,871 9,855 16 0.2%
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,155 3,566 2,589 72.6%
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,571 9,855 -3,284 -33.3%
611 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,525 7,951 574 7.2%
611 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,098 7,951 -2,853 -35.9%
777 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,541 12,028 -487 -4.0%
777 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,384 4,688 696 14.8%
777 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,385 12,028 -2,643 -22.0%
777 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,478 4,688 -1,210 -25.8%
605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,535 11,877 -342 -2.9%
605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,770 11,877 -3,107 -26.2%
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,688 7,851 -163 -2.1%
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,686 3,668 18 0.5%
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,928 7,851 77 1.0%
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,000 3,668 332 9.1%
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,246 6,996 250 3.6%
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,157
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,736 6,996 -1,260 -18.0%
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,748
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,568 9,431 137 1.5%
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,230 2,892 3,338 115.4%
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,200 9,431 -3,231 -34.3%
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,115 2,892 1,223 42.3%
609 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,703 8,107 596 7.4%
609 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,744 8,107 -2,363 -29.1%
764 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,359 7,598 -239 -3.1%
764 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,098 2,982 116 3.9%
764 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,868 7,598 -730 -9.6%
771 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,442 4,062 -620 -15.3%
771 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 5,540 0 0.0%
771 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,838 4,062 1,776 43.7%
765 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,028 8,198 -170 -2.1%
765 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,022 4,468 -1,446 -32.4%
765 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,108 8,198 -1,090 -13.3%
766 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,567 10,814 -247 -2.3%
766 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,660 5,108 -1,448 -28.3%
766 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,932 10,814 -2,882 -26.7%
766 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,420 5,108 -2,688 -52.6%
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,787 12,497 -710 -5.7%
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,909 3,896 13 0.3%
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,120 12,497 -5,377 -43.0%
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,699 3,896 1,803 46.3%
604 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,509 12,195 -686 -5.6%
604 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,672 12,195 -6,523 -53.5%
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,578 8,266 312 3.8%
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,144 3,688 -544 -14.8%
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,064 8,266 -3,202 -38.7%
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,663 7,508 155 2.1%
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,885 2,998 887 29.6%
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,297 7,508 -3,211 -42.8%
584 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,108 7,035 73 1.0%
584 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,730 3,151 579 18.4%
584 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,846 7,035 -3,189 -45.3%
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,673 8,598 75 0.9%
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,539 3,196 -657 -20.6%
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,546 8,598 -1,052 -12.2%
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,738 3,196 542 17.0%
549 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,291 8,056 -765 -9.5%
549 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,185 3,901 -1,716 -44.0%
549 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,774 8,056 718 8.9%
549 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,216 3,901 315 8.1%
755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,584 10,820 -4,236 -39.1%
755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,724 6,193 -3,469 -56.0%
755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,251 10,820 -2,569 -23.7%
755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 600 6,193 -5,593 -90.3%
756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,364 10,779 -4,415 -41.0%
756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,644 6,394 -3,750 -58.6%
756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,032 10779 -2,747 -25.5%
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,056 12,947 -4,891 -37.8%
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,208 0 8,208 #DIV/0!
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,138 8,396 -1,258 -15.0%
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,900 3,826 74 1.9%
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,913 8,396 -483 -5.8%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,735 10,416 319 3.1%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,909 9,486 -1,577 -16.6%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,548 10,416 -1,868 -17.9%
772 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,829 10,211 -382 -3.7%
772 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,167 3,734 3,433 91.9%
772 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,340 10,211 -4,871 -47.7%
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 11,918 12,543 -625 -5.0%
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,799
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,978 12,543 -2,565 -20.4%
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,899
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,489 8,212 277 3.4%
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,692
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,790 8,212 -3,422 -41.7%
731 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,619 9,455 164 1.7%
731 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,680
731 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,619 9,455 164 1.7%
773 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,633 7,453 180 2.4%
773 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,280 3,681 -1,401 -38.1%
773 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,002 7,453 -2,451 -32.9%
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,361 10,748 -387 -3.6%
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,410
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,228 10,748 -2,520 -23.4%
774 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,714 8,485 229 2.7%
774 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,538 3,682 -1,144 -31.1%
774 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,766 8,485 -6,719 -79.2%
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,085 13,167 -1,082 -8.2%
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,334 3,440 3,894 113.2%
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,298 13,167 -4,869 -37.0%
775 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,726 7,616 110 1.4%
775 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,396
775 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,091 7,616 -3,525 -46.3%
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,556 9,631 -75 -0.8%
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,997
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,210 9,631 -3,421 -35.5%
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,588 10,835 -247 -2.3%
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,875 5,146 -2,271 -44.1%
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,808 10,835 -9,027 -83.3%
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,642 13,187 455 3.5%
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,228 5,961 -1,733 -29.1%
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,370 13,187 183 1.4%
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,782 5,961 -1,179 -19.8%
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,966 7,995 -29 -0.4%
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,464 3,491 -27 -0.8%
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,486 7,995 491 6.1%
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,486 3,491 2,995 85.8%
725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,210 10,092 118 1.2%
725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,697 5,256 -1,559 -29.7%
725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,671 10,092 -421 -4.2%
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,417 9,176 241 2.6%
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,912 3,638 -1,726 -47.4%
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,101 9,176 -1,075 -11.7%
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,686 3,638 48 1.3%
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,076 8,027 49 0.6%
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,128 3,372 1,756 52.1%
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,500 8,027 -527 -6.6%
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,720 3,372 -1,652 -49.0%
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,233 9,474 759 8.0%
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,085 4,390 2,695 61.4%
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,833 9,474 -641 -6.8%
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,316 4,390 -1,074 -24.5%
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,823 9,740 83 0.9%
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,730 4,647 -2,917 -62.8%
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,690 9,740 -1,050 -10.8%
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,836 4,647 189 4.1%
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,227 8,657 570 6.6%
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,235 4,444 -209 -4.7%
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,868 8,657 -789 -9.1%
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,444 4,444 -1,000 -22.5%
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,810 10,064 746 7.4%
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1,830 3,871 -2,041 -52.7%
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,886 10,064 -178 -1.8%
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,086 3,871 -785 -20.3%
529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,829 8,303 526 6.3%
529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,994 3,352 -358 -10.7%
529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,139 8,303 -164 -2.0%
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,017 7,107 -1,090 -15.3%
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,868 4,926 -58 -1.2%
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,632 7,107 -475 -6.7%
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,952 4,926 -1,974 -40.1%
522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,998 7,168 -1,170 -16.3%
522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,093 7,150 -3,057 -42.8%
522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,670 7,168 -498 -6.9%
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,070 7,122 -1,052 -14.8%
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,032 4,300 -2,268 -52.7%
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,159 7,122 37 0.5%
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,052 4,300 -248 -5.8%
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,859 6,799 -940 -13.8%
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,117 5,795 -1,678 -29.0%
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,697 6,799 -102 -1.5%
748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,467 6,003 2,464 41.0%
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,393 7,141 -748 -10.5%
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,770 4,820 -1,050 -21.8%
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,244 7,141 103 1.4%
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,412 10,675 1,737 16.3%
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9,472 9,159 313 3.4%
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,793 10,675 -1,882 -17.6%
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,532 9,159 -4,627 -50.5%
741 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5,904 10,632 -4,728 -44.5%
741 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,931 5,751 -2,820 -49.0%
741 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,116 10,632 -2,516 -23.7%
730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6,056 10,802 -4,746 -43.9%
730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2,704 5,830 -3,126 -53.6%
730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8,844 10,802 -1,958 -18.1%
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,378 6,951 5,427 78.1%
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13,610 6,531 7,079 108.4%
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,976 6,951 -2,975 -42.8%
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 12,465 8,986 3,479 38.7%
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,904 11,841 5,063 42.8%

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τον ιδανικό καθηγητή

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε
τους στόχους & τις ανάγκες σας.

Θα σας προτείνουμε τον καθηγητή που ταιριάζει στις δικές σας απαιτήσεις μέσα από έναν αριθμό καταξιωμένων καθηγητών, με φροντιστηριακή εμπειρία και πολυετή ενασχόληση με τα ιδιαίτερα μαθήματα

ποιοι είμαστε

no 1 icon dark green Επικοινωνείτε μαζί μας
  • τηλεφωνικά στο 210 9920730 και 211 0137862, ώρες 9:00 - 22:00 όλες τις ημέρες
  • με επίσκεψη στην έδρα μας, Κρήτης 37, Άγιος Δημήτριος, ώρες 10:00 - 20:00, κατόπιν συνεννόησης
  • μέσω e-mail:info@private-lesson.gr
  • συμπληρώνοντας εδώ τη Φόρμα Αναζήτησης Καθηγητών
  • μέσω facebook
no 2 icon orange Συζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.
no 3 icon green Σας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Bάσει αυτών που μας ζητήσατε, θα έχετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών που έχουμε να σας προτείνουμε με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.


Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας εντός μιας ημέρας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που σας ενδιαφέρει, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος και την περιοχή σας:

Ενδιαφέρομαι για:
στην περιοχή:

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα:*
Email:*
Τηλέφωνο:
 Οικομάθεια
Kρήτης 37, Αγ. Δημήτριος, 17342
Αθήνα - Αττική
210 9920730, 211 0137862
info@private-lesson.gr
facebook google plus youtube