Βάσεις 2013

Συγκριτικοί Πίνακες 2013

Βάσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ 2013 - 2012 (90%)

Βάσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ 2013 - 2012 (10%)

Βάσεις ΕΠΑΛ 2013 -2012

Βαθμός Πρώτου - Τελευταίου εισαγόμενου στα τμήματα ΑΕΙ &ΤΕΙ από Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια

Ημερήσια ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ομάδα Β) του 90%

Εσπερινά ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ομάδα Β) του 90%

Ημερήσια ΕΠΑΛ (ομάδα Α)

Εσπερινά ΕΠΑΛ (ομάδα Α)

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ 2013 2011 ΔΙΑΦ. ΔΙΑΦ. %
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20.229 19.709 520 2,60%
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 19.190 18.002 1.188 6,60%
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 19.937 19.525 412 2,10%
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 19.827 19.495 332 1,70%
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ )ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.042 15.857 -7.815 -49,30%
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 21.054 20.244 810 4,00%
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 20.083 19.364 719 3,70%
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 20.615 20.127 488 2,40%
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 20.782 19.877 905 4,60%
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.943 13.081 862 6,60%
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 9.273 11.928 -2.655 -22,30%
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ). ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.379 7.607 -228 -3,00%
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 6.595 11.143 -4.548 -40,80%
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.793 13.397 1.396 10,40%
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.318 7.520 1.798 23,90%
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.931 11.967 1.964 16,40%
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.534 12.819 0 0,00%
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.195 8.081 2.114 26,20%
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.288 15.927 8.655 54,30%
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 8.655 12.343 12.918 104,70%
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.453 15.329 -886 -5,70%
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.918 14.147 -1129 -8,70%
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 17.394 20.026 -2.632 -13,10%
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 6.455 6.580 -125 -1,90%
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.955 5.980 4.975 83,20%
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 4.484 9.507 -5.023 -52,80%
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.605 15.619 -6.014 -38,50%
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 10.483 10.991 -508 -4,60%
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.408 8.111 1.297 16,00%
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.358 8.594 -1.236 -14,40%
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.167 10.352 -1.185 -11,40%
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 11.371 11.359 12 0,10%
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.698 8.621 1.077 12,50%
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.151 11.176 -25 -0,20%
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.882 11.244 -362 -3,20%
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.103 6.019 1.084 18,00%
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 11.196 11.535 -339 -2,90%
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.814 9.832 -18 -0,20%
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.984 11.059 -75 -0,70%
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.625 10.420 205 2,00%
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.394 7.422 972 13,10%
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 7.008
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 7.042
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΕΣΠ) 7.521
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10.933 11.527 -594 -5,20%
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.651 9.794 -143 -1,50%
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.700 11.296 -596 -5,30%
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.394 10.950 -556 -5,10%
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.857 7.267 590 8,10%
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 10.981 10.924 57 0,50%
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.000 9.534 -534 -5,60%
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.740 10.558 182 1,70%
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.360 10.458 -98 -0,90%
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.982 8.138 -156 -1,90%
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10.232 10.424 -192 -1,80%
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.190 8.466 724 8,60%
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.100 10.347 -247 -2,40%
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.977 10.268 -291 -2,80%
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.169 8.865 -696 -7,90%
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.333 16.661 -328 -2,00%
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.039 14.983 56 0,40%
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.025 16.377 -352 -2,10%
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.786 15.968 -182 -1,10%
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.283 9.680 2.603 26,90%
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14.254 14.821 -567 -3,80%
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.705 13.253 -1.548 -11,70%
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.920 14.520 -600 -4,10%
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.580 14.500 -920 -6,30%
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.327 10.602 -1.275 -12,00%
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.133 16.432 -299 -1,80%
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.949 15.277 -1.328 -8,70%
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.819 16.075 -256 -1,60%
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.562 16.261 -699 -4,30%
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.696 11.279 -1.583 -14,00%
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 12.465 12.553 -88 -0,70%
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.500 10.939 -439 -4,00%
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.205 12.368 -163 -1,30%
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.538 12.101 -563 -4,70%
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.143 9.144 -1 0,00%
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 13.229 13.387 -158 -1,20%
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.750 11.975 -1.225 -10,20%
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.997 13.226 -229 -1,70%
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.464 13.134 -670 -5,10%
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.448 6.830 618 9,00%
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 15.911 15.861 50 0,30%
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.702 14.220 482 3,40%
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.424 15.574 -150 -1,00%
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.093 15.497 -404 -2,60%
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.056 6.311 1.745 27,70%
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 15.344 15.114 230 1,50%
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.588 12.416 1.172 9,40%
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.082 14.671 411 2,80%
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.894 13.794 100 0,70%
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.196 10.249 -3.053 -29,80%
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.314 17.781 -467 -2,60%
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.173 16.390 -217 -1,30%
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.891 17.332 -441 -2,50%
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.760 17.357 -597 -3,40%
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.345 9.747 -402 -4,10%
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.202
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.375 17.745 -370 -2,10%
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.283 16.738 -455 -2,70%
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.120 17.575 -455 -2,60%
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.902 17.599 -697 -4,00%
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.709 9.669 1.040 10,80%
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 15.923 15.845 78 0,50%
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.548 14.581 -33 -0,20%
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.516 15.550 -34 -0,20%
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.360 15.593 -233 -1,50%
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.946 7.105 841 11,80%
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 14.549 14.509 40 0,30%
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.926 12.379 547 4,40%
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.170 14.240 -70 -0,50%
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.931 13.954 -23 -0,20%
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.244 7.001 5.243 74,90%
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 14.346 14.600 -254 -1,70%
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.931 12.264 -1.333 -10,90%
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.624 14.275 -651 -4,60%
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.441 14.276 -835 -5,80%
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.164 7.512 652 8,70%
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.687 16.524 163 1,00%
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.626 14.927 -301 -2,00%
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.382 16.150 232 1,40%
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.170 16.059 111 0,70%
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.314 9.997 1.317 13,20%
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14.421 14.234 187 1,30%
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.709 12.649 60 0,50%
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.233 14.112 121 0,90%
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.571 13.823 -252 -1,80%
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.165 8.460 705 8,30%
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.724 17.074 -350 -2,00%
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.349 15.434 -85 -0,60%
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.452 16.729 -277 -1,70%
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.081 16.312 -231 -1,40%
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.446 10.904 542 5,00%
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 13.784 13.402 382 2,90%
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.894 11.312 582 5,10%
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.473 12.992 481 3,70%
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.945 12.927 18 0,10%
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.439 10.805 -4.366 -40,40%
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 14.508 14.551 -43 -0,30%
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.286 12.485 801 6,40%
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.309 14.397 -88 -0,60%
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.821 14.030 -209 -1,50%
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.461 8.852 4.609 52,10%
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 13.009 13.036 -27 -0,20%
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.312 10.510 802 7,60%
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.601 12.907 -306 -2,40%
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.981 12.791 -810 -6,30%
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.531 6.437 3.094 48,10%
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 11.982 12.306 -324 -2,60%
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.891 9.855 36 0,40%
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.864 12.183 -319 -2,60%
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.210 11.949 -739 -6,20%
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.667 10.843 -3.176 -29,30%
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 12.429 12.723 -294 -2,30%
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.914 10.015 -101 -1,00%
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.052 12.340 -288 -2,30%
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.692 12.182 -490 -4,00%
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.348 7.393 955 12,90%
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 17.914 18.276 -362 -2,00%
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.141 17.728 -587 -3,30%
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.786 18.161 -375 -2,10%
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.786 18.214 -428 -2,30%
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.740 11.206 534 4,80%
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 6.341
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 8.847
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΕΣΠ) 11.360
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.571 18.879 -308 -1,60%
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.708 18.189 -481 -2,60%
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18.323 18.751 -428 -2,30%
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 18.284 18.710 -426 -2,30%
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.773 16.669 -2.896 -17,40%
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 10.317 14.630 -4.313 -29,50%
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 13.379 13.657 -278 -2,00%
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΕΣΠ) 9.753 13.614 -3.861 -28,40%
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.400 18.715 -315 -1,70%
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.636 18.110 -474 -2,60%
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18.281 18.586 -305 -1,60%
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 18.184 18.663 -479 -2,60%
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.437 11.577 3.860 33,30%
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 11.409
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 14.809
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΕΣΠ) 10.529 9.852 677 6,90%
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 11.310 11.783 -473 -4,00%
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.236 9.479 757 8,00%
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.169 11.372 -203 -1,80%
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.862 11.477 -615 -5,40%
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.142 7.111 2.031 28,60%
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 13.363 14.387 -1.024 -7,10%
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.171 11.190 -19 -0,20%
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.295 13.820 -1.525 -11,00%
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.613 13.533 -920 -6,80%
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.148 10.306 1.842 17,90%
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 10.821 11.344 -523 -4,60%
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.876 8.551 1.325 15,50%
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.607 11.164 -557 -5,00%
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.714 10.819 -105 -1,00%
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.701 7.921 -220 -2,80%
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.326 14.735 -1.409 -9,60%
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.331 13.581 -2.250 -16,60%
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.871 14.457 -1.586 -11,00%
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.421 14.463 -2.042 -14,10%
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.967 9.024 943 10,40%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.536 14.686 -1.150 -7,80%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.063 13.597 -1.534 -11,30%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.976 14.234 -1.258 -8,80%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.542 14.489 -1.947 -13,40%
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.978 12.351 -2.373 -19,20%
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.714 17.284 -570 -3,30%
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.358 16.834 -1.476 -8,80%
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.604 17.002 -398 -2,30%
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.215 17.092 -877 -5,10%
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 16.497 14.143 2.354 16,60%
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 11.960 12.745 -785 -6,20%
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.871 9.822 49 0,50%
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.697 12.535 -838 -6,70%
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.138 12.420 -1.282 -10,30%
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.511 8.690 -1.179 -13,60%
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.929 14.245 -316 -2,20%
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.478 11.835 -1.357 -11,50%
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.636 14.029 -393 -2,80%
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.681 13.905 -1.224 -8,80%
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.491 7.759 3.732 48,10%
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 10.490 10.619 -129 -1,20%
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.974 7.864 1.110 14,10%
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.326 10.396 -70 -0,70%
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.298 10.352 -54 -0,50%
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.183 14.533 -6.350 -43,70%
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 17.541 16.904 637 3,80%
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.798 8.880 3.918 44,10%
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.245 16.311 934 5,70%
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.745 16.091 654 4,10%
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.851 4.924 927 18,80%
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.450 17.074 376 2,20%
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.416 8.257 3.159 38,30%
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.170 16.500 670 4,10%
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.720 16.699 21 0,10%
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.749 11.520 -4.771 -41,40%
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 11.674 11.571 103 0,90%
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.641 9.045 596 6,60%
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.434 11.374 60 0,50%
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.065 11.168 -103 -0,90%
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.874 7.797 -923 -11,80%
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.240 16.354 -114 -0,70%
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.355 13.047 308 2,40%
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.885 15.941 -56 -0,40%
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.342 15.958 -616 -3,90%
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.201 10.061 5.140 51,10%
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 12.080 13.052 -972 -7,40%
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.320 10.228 92 0,90%
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.551 12.443 -892 -7,20%
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.023 12.287 -1.264 -10,30%
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.803 8.399 -596 -7,10%
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.601 16.395 206 1,30%
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.552 14.315 -763 -5,30%
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.076 16.025 51 0,30%
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.657 15.746 -89 -0,60%
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.870 9.392 1.478 15,70%
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.612 14.677 -65 -0,40%
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.195 12.994 -1.799 -13,80%
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.274 14.405 -131 -0,90%
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.429 14.262 -833 -5,80%
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.886 8.669 2.217 25,60%
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.324 15.197 127 0,80%
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.979 12.290 -311 -2,50%
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.898 14.851 47 0,30%
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.650 14.736 -86 -0,60%
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.866 10.320 -1.454 -14,10%
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 13.287 13.337 -50 -0,40%
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.838 10.411 -573 -5,50%
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.954 12.981 -27 -0,20%
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.419 13.031 -612 -4,70%
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.628 7.223 2.405 33,30%
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) 10.541 10.570 -29 -0,30%
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.993 8.549 444 5,20%
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.415 10.512 -97 -0,90%
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.379 10.147 232 2,30%
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.669 11.575 -4.906 -42,40%
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.531 15.419 112 0,70%
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.054 13.672 382 2,80%
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.368 15.213 155 1,00%
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.695 14.866 -171 -1,20%
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.809 11.973 -164 -1,40%
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 11.956 12.006 -50 -0,40%
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.062 9.925 137 1,40%
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.740 11.883 -143 -1,20%
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.175 11.099 76 0,70%
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.636 9.018 2.618 29,00%
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 11.286 11.273 13 0,10%
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.653 9.212 441 4,80%
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.202 11.168 34 0,30%
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.072 11.083 -11 -0,10%
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.604 12.531 -1.927 -15,40%
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.063 14.110 -47 -0,30%
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.599 12.249 -650 -5,30%
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.496 13.976 -480 -3,40%
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.631 13.883 -1.252 -9,00%
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.560 11.125 -565 -5,10%
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 10.848 10.764 84 0,80%
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.248 8.537 711 8,30%
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.810 10.690 120 1,10%
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.634 10.392 242 2,30%
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.164 8.607 -1.443 -16,80%
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 12.030 12.441 -411 -3,30%
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.715 9.783 932 9,50%
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.547 12.125 -578 -4,80%
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.397 12.158 -761 -6,30%
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.619 6.564 1.055 16,10%
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.849 18.414 -565 -3,10%
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.711 14.245 466 3,30%
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.464 18.161 -697 -3,80%
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.081 18.213 -1.132 -6,20%
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.888 5.354 10.534 196,80%
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 16.761 17.182 -421 -2,50%
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.109 12.899 -1.790 -13,90%
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.307 16.371 -64 -0,40%
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.544 16.334 -790 -4,80%
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.848 18.102 -1.254 -6,90%
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.539 17.383 -2.844 -16,40%
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.475 17.869 -1.394 -7,80%
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.560 17.870 -1.310 -7,30%
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.509 5.214 3.295 63,20%
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.952 15.796 -844 -5,30%
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.095 14.415 -2.320 -16,10%
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.600 15.492 -892 -5,80%
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.774 15.390 -1.616 -10,50%
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.241 9.225 -984 -10,70%
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 13.382 13.510 -128 -0,90%
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.177 11.092 -915 -8,20%
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.036 13.296 -260 -2,00%
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.001 13.376 -1.375 -10,30%
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 11.895 6.968 4.927 70,70%
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 12.792 13.229 -437 -3,30%
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.934 10.281 -347 -3,40%
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.269 12.898 -629 -4,90%
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.431 12.880 -1.449 -11,30%
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.022 8.379 -357 -4,30%
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 17.794 18.115 -321 -1,80%
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.025 17.300 -275 -1,60%
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.626 17.917 -291 -1,60%
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.452 17.959 -507 -2,80%
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.019 17.274 -3.255 -18,80%
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 17.306 17.626 -320 -1,80%
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.577 17.031 -454 -2,70%
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.244 17.530 -286 -1,60%
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.049 17.548 -499 -2,80%
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.921 12.544 1.377 11,00%
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ 17.739 18.204 -465 -2,60%
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.106 17.670 -564 -3,20%
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.686 18.044 -358 -2,00%
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.598 18.080 -482 -2,70%
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.993 17.324 -2.331 -13,50%
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.881 18.184 -303 -1,70%
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.245 17.600 -355 -2,00%
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.742 18.084 -342 -1,90%
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.699 18.028 -329 -1,80%
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.620 12.652 4.968 39,30%
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 15.834 19.543 -3.709 -19,00%
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.056 15.713 -5.657 -36,00%
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.033 18.718 -5.685 -30,40%
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.088 18.854 -5.766 -30,60%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.235 14.548 687 4,70%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.044 12.657 1.387 11,00%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.998 14.177 821 5,80%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.737 14.368 369 2,60%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.562 8.400 3.162 37,60%
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ(ΕΣΠ) 6.216
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ(ΕΣΠ) 5.304
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ(ΕΣΠ) 6.770
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 13.859 13.586 273 2,00%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.398 11.510 888 7,70%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.682 13.382 300 2,20%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.398 13.325 73 0,50%
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.008 7.888 4.120 52,20%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 13.515 13.116 399 3,00%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.795 11.437 358 3,10%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.423 13.009 414 3,20%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.140 12.944 196 1,50%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.376 7.363 4.013 54,50%
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ(ΕΣΠ) 5.242
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 5.349
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 15.744 15.615 129 0,80%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.436 12.912 1.524 11,80%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.382 15.178 204 1,30%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.983 14.889 94 0,60%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.928 9.359 3.569 38,10%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ(ΕΣΠ) 8.342 7.143 1.199 16,80%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 12.886 12.514 372 3,00%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.910 10.730 1.180 11,00%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.755 12.269 486 4,00%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.633 12.147 486 4,00%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.409 6.557 -148 -2,30%
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ(ΕΣΠ) 4.510
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ(ΕΣΠ) 5.754
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 15.920 16.674 -754 -4,50%
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.272 15.770 -498 -3,20%
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.691 16.431 -740 -4,50%
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.316 16.631 -1.315 -7,90%
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 16.274 12.925 3.349 25,90%
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 13.847 15.319 -1.472 -9,60%
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.809 13.947 -2.138 -15,30%
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.589 14.924 -1.335 -8,90%
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.247 14.592 -1.345 -9,20%
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.772 11.035 -2.263 -20,50%
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 14.870 16.410 -1.540 -9,40%
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.073 15.137 -2.064 -13,60%
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.720 16.137 -1.417 -8,80%
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.402 16.096 -1.694 -10,50%
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.873 10.933 2.940 26,90%
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.609 17.731 -1.122 -6,30%
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.426 16.703 -1.277 -7,60%
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.311 17.399 -1.088 -6,30%
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.513 17.399 -1.886 -10,80%
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.140 16.829 -4.689 -27,90%
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14.592 15.916 -1.324 -8,30%
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.989 15.366 -2.377 -15,50%
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.386 15.848 -1.462 -9,20%
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.132 15.685 -1.553 -9,90%
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.265 8.958 3.307 36,90%
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 14.922 16.376 -1.454 -8,90%
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.064 15.810 -1.746 -11,00%
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.728 16.181 -1.453 -9,00%
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.482 16.128 -1.646 -10,20%
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.494 14.151 -3.657 -25,80%
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 13.366 14.506 -1.140 -7,90%
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.444 13.422 -1.978 -14,70%
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.058 14.185 -1.127 -7,90%
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.754 13.964 -1.210 -8,70%
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.868 7.939 929 11,70%
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 12.687 13.847 -1.160 -8,40%
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.123 13.183 -2.060 -15,60%
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.531 13.654 -1.123 -8,20%
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.347 13.725 -1.378 -10,00%
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.162 8.788 374 4,30%
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.199 17.415 -1.216 -7,00%
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.899 16.515 -1.616 -9,80%
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.821 17.157 -1.336 -7,80%
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.738 17.013 -1.275 -7,50%
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.866 12.648 2.218 17,50%
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 13.256 14.743 -1.487 -10,10%
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.750 13.794 -2.044 -14,80%
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.924 14.561 -1.637 -11,20%
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.696 14.374 -1.678 -11,70%
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.205 14.055 -1.850 -13,20%
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 16.000 16.816 -816 -4,90%
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.221 16.105 -884 -5,50%
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.793 16.535 -742 -4,50%
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.507 16.468 -961 -5,80%
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.870 14.965 -3.095 -20,70%
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.558 16.647 -1.089 -6,50%
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.867 15.737 -1.870 -11,90%
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.388 16.316 -928 -5,70%
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.059 16.072 -1.013 -6,30%
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.530 14.696 -3.166 -21,50%
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 12.026 13.163 -1.137 -8,60%
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.544 12.126 -1.582 -13,00%
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.676 12.909 -1.233 -9,60%
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.399 12.883 -1.484 -11,50%
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.809 7.876 1.933 24,50%
162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 11.443 12.385 -942 -7,60%
162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.993 11.538 -1.545 -13,40%
162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.332 12.230 -898 -7,30%
162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.162 12.258 -1.096 -8,90%
162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.263 7.787 -524 -6,70%
166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 13.701 14.838 -1.137 -7,70%
166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.270 13.249 -979 -7,40%
166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.487 14.490 -1.003 -6,90%
166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.142 14.370 -1.228 -8,50%
166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.166 11.598 -432 -3,70%
158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 12.693 13.604 -911 -6,70%
158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.910 12.157 -1.247 -10,30%
158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.419 13.318 -899 -6,80%
158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.221 13.274 -1.053 -7,90%
158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.331 9.482 849 9,00%
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 13.009 14.325 -1.316 -9,20%
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.173 13.321 -1.148 -8,60%
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.754 14.220 -1.466 -10,30%
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.521 13.956 -1.435 -10,30%
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.779 7.880 1.899 24,10%
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 12.004 13.276 -1.272 -9,60%
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.694 12.237 -1.543 -12,60%
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.804 13.016 -1.212 -9,30%
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.548 13.050 -1.502 -11,50%
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.987 9.263 724 7,80%
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 13.992 14.609 -617 -4,20%
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.754 13.461 -707 -5,30%
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.633 14.242 -609 -4,30%
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.295 14.308 -1.013 -7,10%
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.289 9.401 888 9,40%
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 11.321 7.352 3.969 54,00%
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.354
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.040
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.344
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 13.135 6.465 6.670 103,20%
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.798
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.243
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.150
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.287 11.932 2.355 19,70%
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.242
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.184 11.302 882 7,80%
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.703
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.121 17.908 -1.787 -10,00%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.968 10.788 4.180 38,70%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.083 15.541 -1.458 -9,40%
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.062
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.893 13.645 -752 -5,50%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.063 10.803 -740 -6,80%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.470 13.486 -1.016 -7,50%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.091 13.208 -1.117 -8,50%
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.232 9.581 -349 -3,60%
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 10.372 10.514 -142 -1,40%
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.683 7.455 1.228 16,50%
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.304 10.393 -89 -0,90%
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.065 10.298 -233 -2,30%
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.741 11.892 -3.151 -26,50%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 11.002 12.387 -1.385 -11,20%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.681 10.970 -1.289 -11,80%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.822 11.890 -1.068 -9,00%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.799 11.672 -873 -7,50%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.263 12.242 -5.979 -48,80%
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 4.865
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6.059
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 5.532
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 10.609 10.851 -242 -2,20%
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.161 8.444 717 8,50%
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.413 10.570 -157 -1,50%
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.474 10.378 96 0,90%
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.066 6.597 469 7,10%
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.630 15.952 -2.322 -14,60%
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.323 12.928 -1.605 -12,40%
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.651 15.189 -2.538 -16,70%
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.837 14.700 -1.863 -12,70%
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.837 13.393 -556 -4,20%
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19.052 19.257 -205 -1,10%
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3648/α 18.481 19.159 -678 -3,50%
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3648/β 16.494 11.997 4.497 37,50%
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19.351 19.336 15 0,10%
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3648/β 9.180 18.195 -9.015 -49,50%
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 9.552 9.432 120 1,30%
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.801 7.304 497 6,80%
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.953 9.136 -183 -2,00%
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.258 9.318 -60 -0,60%
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.548 6.997 551 7,90%
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9.152 9.003 149 1,70%
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.178 7.059 1.119 15,90%
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.959 8.931 28 0,30%
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.937 8.752 185 2,10%
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.722 6.191 531 8,60%
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.490 8.592 -102 -1,20%
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.408 6.632 776 11,70%
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.308 8.553 -245 -2,90%
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.370
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.931 5.726 -795 -13,90%
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 8.022 8.452 -430 -5,10%
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.555 6.744 -189 -2,80%
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.839 8.346 -507 -6,10%
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.568
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.228 4.791 1.437 30,00%
417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.493 9.783 -290 -3,00%
417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.518 7.877 641 8,10%
417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.345 9.589 -244 -2,50%
417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.157
417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.024 5.258 1.766 33,60%
418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 8.879 9.527 -648 -6,80%
418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.103 6.834 269 3,90%
418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.753 9.506 -753 -7,90%
418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.500
418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.406 4.693 713 15,20%
ΤΕΙ
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 11.813 12.815 -1.002 -7,80%
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.412 10.772 -360 -3,30%
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.679 12.622 -943 -7,50%
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.116 12.586 -1.470 -11,70%
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.400 12.098 -2.698 -22,30%
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 11.265 12.105 -840 -6,90%
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.986 10.640 -654 -6,10%
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.209 11.909 -700 -5,90%
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.807 11.721 -914 -7,80%
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.274 8.309 -1.035 -12,50%
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.066 14.654 -588 -4,00%
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.825 13.300 -475 -3,60%
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.752 14.479 -727 -5,00%
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.246 14.135 -889 -6,30%
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.906 14.790 -884 -6,00%
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 11.716 11.455 261 2,30%
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.534 9.521 1.013 10,60%
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.660 11.335 325 2,90%
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.123 11.097 26 0,20%
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.264 7.356 4.908 66,70%
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.006 14.949 -943 -6,30%
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.356 13.963 -607 -4,30%
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.802 14.881 -1.079 -7,30%
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.611 14.023 -1.412 -10,10%
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.233 12.279 -2.046 -16,70%
692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 12.016 12.335 -319 -2,60%
692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.785 11.304 -519 -4,60%
692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.934 12.184 -250 -2,10%
692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.485 12.031 -546 -4,50%
692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.249 6.241 1.008 16,20%
694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.252 14.088 -836 -5,90%
694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.697 12.510 187 1,50%
694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.028 14.020 -992 -7,10%
694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.553 13.941 -1.388 -10,00%
694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.672 6.770 902 13,30%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 10.141 9.984 157 1,60%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.902 7.600 1.302 17,10%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.105 9.905 200 2,00%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.906 9.762 144 1,50%
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.844 5.804 40 0,70%
730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 10.502 10.798 -296 -2,70%
730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.720 8.561 159 1,90%
730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.379 10.606 -227 -2,10%
730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.219 10.359 -140 -1,40%
730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.875 5.936 -61 -1,00%
748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. 6.916 10.105 -3.189 -31,60%
602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 10.482 9.386 1.096 11,70%
602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.683 6.189 2.494 40,30%
602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.382 8.998 1.384 15,40%
602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.191 7.323 2.868 39,20%
602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.366 6.150 216 3,50%
755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 10.254
755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.690
755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.206
755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.975
755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.627
756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) 10.286
756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.066
756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.182
756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.123
756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.484
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 11.262 12.833 -1.571 -12,20%
248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.439 10.090 -651 -6,50%
248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.946 12.728 -1.782 -14,00%
248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.658 12.401 -1.743 -14,10%
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 8.505 9.311 -806 -8,70%
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.860 5.534 1.326 24,00%
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.418 8.988 -570 -6,30%
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.737 8.767 -1.030 -11,70%
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.976 4.048 -1.072 -26,50%
218 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 9.618 11.014 -1.396 -12,70%
218 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.183 7.438 -255 -3,40%
218 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.149 10.695 -1.546 -14,50%
218 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.011 10.720 -1.709 -15,90%
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.788 14.638 -1.850 -12,60%
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.869 11.829 -960 -8,10%
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.409 14.502 -2.093 -14,40%
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.124 14.383 -2.259 -15,70%
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.264 6.124 -860 -14,00%
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 12.993 13.853 -860 -6,20%
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.553 11.754 -1.201 -10,20%
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.643 13.594 -951 -7,00%
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.521 13.592 -1.071 -7,90%
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 1.460 2.555 -1.095 -42,90%
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 13.067 14.203 -1.136 -8,00%
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.951 11.698 253 2,20%
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.550 13.923 -1.373 -9,90%
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.587 13.880 -1.293 -9,30%
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.030 2.172 1.858 85,50%
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 12.450 13.486 -1.036 -7,70%
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.300 10.858 -558 -5,10%
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.176 13.363 -1.187 -8,90%
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.074 13.228 -1.154 -8,70%
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.740
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 11.282 12.471 -1.189 -9,50%
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.091 9.944 -853 -8,60%
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.980 12.374 -1.394 -11,30%
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.561 12.288 -1.727 -14,10%
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.449 16.157 -708 -4,40%
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.248 14.719 -1.471 -10,00%
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.186 15.841 -655 -4,10%
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.057 15.625 -568 -3,60%
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.527 3.883 -356 -9,20%
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 15.331 15.945 -614 -3,90%
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.690 13.060 630 4,80%
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.715 15.531 -816 -5,30%
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.692 15.546 -1.854 -11,90%
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.700 4.304 396 9,20%
259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 13.321 13.930 -609 -4,40%
259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.606 11.926 -1.320 -11,10%
259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.045 13.814 -769 -5,60%
259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.032 13.690 -658 -4,80%
257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 13.895 14.433 -538 -3,70%
257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.528 12.595 -1.067 -8,50%
257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.577 14.055 -478 -3,40%
257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.386 14.136 -750 -5,30%
261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 13.073 13.721 -648 -4,70%
261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.356 10.954 -598 -5,50%
261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.813 13.428 -615 -4,60%
261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.613 13.563 -950 -7,00%
261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.172
253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.171 16.399 -228 -1,40%
253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.608 14.649 -41 -0,30%
253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.353 15.692 -339 -2,20%
253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.953 15.743 -790 -5,00%
253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.592 4.291 -699 -16,30%
255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.338 15.626 -288 -1,80%
255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.544 13.660 -1.116 -8,20%
255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.864 15.208 -344 -2,30%
255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.556 15.250 -694 -4,60%
255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.648
269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14.408 14.777 -369 -2,50%
269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.831 13.115 -284 -2,20%
269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.211 14.690 -479 -3,30%
269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.113 14.653 -540 -3,70%
269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.885 3.246 1.639 50,50%
267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 14.893 15.250 -357 -2,30%
267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.928 13.933 -1.005 -7,20%
267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.659 15.063 -404 -2,70%
267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.728 15.008 -280 -1,90%
267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.250 4.229 2.021 47,80%
270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 14.386 14.806 -420 -2,80%
270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.756 12.874 -118 -0,90%
270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.180 14.691 -511 -3,50%
270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.020 14.474 -454 -3,10%
270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.653 8.722 -1.069 -12,30%
263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.274 16.852 -578 -3,40%
263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.186 15.285 -99 -0,60%
263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.181 16.664 -483 -2,90%
263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.838 16.480 -642 -3,90%
263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.415 4.940 7.475 151,30%
265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.540 15.806 -266 -1,70%
265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.351 14.125 226 1,60%
265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.238 15.664 -426 -2,70%
265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.139 15.510 -371 -2,40%
265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.272 3.856 2.416 62,70%
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 11.131 12.203 -1.072 -8,80%
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.173 9.759 -586 -6,00%
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.845 12.014 -1.169 -9,70%
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.614 11.957 -1.343 -11,20%
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.404 4.056 348 8,60%
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.600 13.687 -1.087 -7,90%
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.348 11.064 284 2,60%
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.231 13.606 -1.375 -10,10%
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.110 13.510 -1.400 -10,40%
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.632 5.866 766 13,10%
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.865 13.530 -665 -4,90%
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.790 11.413 -623 -5,50%
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.588 13.303 -715 -5,40%
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.393 13.238 -845 -6,40%
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.030 6.335 1.695 26,80%
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 7.584 8.078 -494 -6,10%
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.268 4.689 1.579 33,70%
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.366 7.885 -519 -6,60%
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.102 7.570 -468 -6,20%
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.330 8.913 -6.583 -73,90%
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 10.944 12.520 -1.576 -12,60%
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.024 9.954 -930 -9,30%
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.740 12.363 -1.623 -13,10%
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.354 11.708 -1.354 -11,60%
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.127 6.295 832 13,20%
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 16.757 17.197 -440 -2,60%
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.205 16.697 -492 -2,90%
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.551 17.170 -619 -3,60%
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.455 17.077 -622 -3,60%
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.310 6.335 5.975 94,30%
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 16.665 17.064 -399 -2,30%
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.889 16.299 -410 -2,50%
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.450 17.007 -557 -3,30%
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.295 16.750 -455 -2,70%
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.234 6.723 7.511 111,70%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.392 17.908 -516 -2,90%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.670 17.081 -411 -2,40%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.256 17.789 -533 -3,00%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.157 17.769 -612 -3,40%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ) 12.379 9.848 2.531 25,70%
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.253 17.653 -400 -2,30%
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.697 17.039 -342 -2,00%
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.121 17.531 -410 -2,30%
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.077 17.459 -382 -2,20%
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.676 9.392 2.284 24,30%
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 15.212 15.861 -649 -4,10%
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.609 13.256 353 2,70%
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.641 15.662 -1.021 -6,50%
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.325 15.465 -1.140 -7,40%
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.371 7.379 -4.008 -54,30%
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10.650 11.422 -772 -6,80%
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.781 8.636 145 1,70%
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.295 11.081 -786 -7,10%
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.016 11.108 -1.092 -9,80%
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.796 4.979 -1.183 -23,80%
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 9.872 11.003 -1.131 -10,30%
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.503 6.534 969 14,80%
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.704 10.805 -1.101 -10,20%
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.440 10.775 -1.335 -12,40%
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.156 4.914 242 4,90%
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 10.341 11.370 -1.029 -9,10%
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.018 9.020 -2 0,00%
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.134 11.277 -1.143 -10,10%
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.731 11.132 -1.401 -12,60%
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.446 5.197 -751 -14,50%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.694 14.037 -343 -2,40%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.277 12.067 210 1,70%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.476 13.668 -192 -1,40%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.131 13.616 -485 -3,60%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.962 7.230 5.732 79,30%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 12.337 13.321 -984 -7,40%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.310 11.802 -492 -4,20%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.028 13.230 -1.202 -9,10%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.152 13.292 -1.140 -8,60%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.602 6.329 1.273 20,10%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.870 15.773 -903 -5,70%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.019 14.451 -1.432 -9,90%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.531 15.489 -958 -6,20%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.434 15.224 -790 -5,20%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.888 6.571 317 4,80%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 15.073 16.225 -1.152 -7,10%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.323 15.021 -1.698 -11,30%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.712 16.032 -1.320 -8,20%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.489 16.020 -1.531 -9,60%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.976 9.532 -2.556 -26,80%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.454 13.363 -909 -6,80%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.256 11.388 -132 -1,20%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.230 13.311 -1.081 -8,10%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.984 13.150 -1.166 -8,90%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.589 9.020 569 6,30%
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.927 14.318 -391 -2,70%
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.260 12.779 -519 -4,10%
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.556 14.133 -577 -4,10%
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.593 14.050 -457 -3,30%
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.146 7.017 1.129 16,10%
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 11.643 12.747 -1.104 -8,70%
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.052 11.658 -1.606 -13,80%
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.427 12.649 -1.222 -9,70%
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.874 12.411 -1.537 -12,40%
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.162 11.639 -5.477 -47,10%
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 12.948 13.444 -496 -3,70%
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.029 11.716 313 2,70%
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.653 13.238 -585 -4,40%
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.747 13.302 -555 -4,20%
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.743 5.936 1.807 30,40%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 10.399 11.805 -1.406 -11,90%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.337 10.699 -1.362 -12,70%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.110 11.632 -1.522 -13,10%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.796 11.492 -1.696 -14,80%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.860 4.636 2.224 48,00%
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 4.368
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 5.506
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΕΣΠ) 6.030
276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 9.300 10.297 -997 -9,70%
276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.428 7.230 198 2,70%
276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.101 9.907 -806 -8,10%
276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.702 9.441 -739 -7,80%
276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.116 4.134 1.982 47,90%
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 13.144 14.156 -1.012 -7,10%
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.942 12.358 -1.416 -11,50%
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.818 13.874 -1.056 -7,60%
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.543 13.694 -1.151 -8,40%
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.102 4.840 262 5,40%
333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.926 15.537 -611 -3,90%
333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.277 14.417 -1.140 -7,90%
333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.538 15.414 -876 -5,70%
333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.169 15.275 -1.106 -7,20%
333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.934 6.886 -952 -13,80%
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 13.719 13.927 -208 -1,50%
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.044 12.816 -772 -6,00%
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.380 13.749 -369 -2,70%
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.451 13.638 -187 -1,40%
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.314 5.493 821 14,90%
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 3.004
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 3.042
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΕΣΠ) 3.566
338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.529 16.322 -793 -4,90%
338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.835 15.535 -1.700 -10,90%
338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.348 15.824 -476 -3,00%
338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.304 16.202 -898 -5,50%
338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.272 10.563 709 6,70%
338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 6.656
339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 14.382 15.025 -643 -4,30%
339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.123 13.128 -1.005 -7,70%
339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.280 14.692 -412 -2,80%
339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.909 14.816 -907 -6,10%
339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.894 7.812 -1.918 -24,60%
366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 10.663 12.738 -2.075 -16,30%
366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.326 10.941 -1.615 -14,80%
366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.377 12.549 -2.172 -17,30%
366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.365 12.598 -2.233 -17,70%
366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.717 4.328 3.389 78,30%
366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 3.238
99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 10.590
99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.294
99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.978
99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.392
99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.313
99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 3.640
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 16.359 16.829 -470 -2,80%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.313 15.327 -1.014 -6,60%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.050 16.545 -495 -3,00%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.884 16.476 -592 -3,60%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.310 7.824 -514 -6,60%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 2.764
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 7.294
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΕΣΠ) 7.192
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 10.732
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.897
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.066
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.198
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.364
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 3.130
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.858 14.989 -1.131 -7,50%
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.209 13.888 -1.679 -12,10%
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.694 14.856 -1.162 -7,80%
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.577 14.873 -1.296 -8,70%
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.267 7.442 -1.175 -15,80%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) 11.771 12.831 -1.060 -8,30%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.301 10.762 -461 -4,30%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.321 12.654 -1.333 -10,50%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.844 12.434 -1.590 -12,80%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.325 3.878 1.447 37,30%
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 4.649
344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 9.811 11.328 -1.517 -13,40%
344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.635 8.323 -688 -8,30%
344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.522 10.779 -1.257 -11,70%
344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.523 10.879 -1.356 -12,50%
344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.502 2.378 1.124 47,30%
371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 12.370 13.644 -1.274 -9,30%
371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.640 12.327 -1.687 -13,70%
371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.151 13.355 -1.204 -9,00%
371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.985 13.430 -1.445 -10,80%
371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.572 6.493 -921 -14,20%
371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 4.832
371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΕΣΠ) 3.936
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 12.553 13.308 -755 -5,70%
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.124 10.833 291 2,70%
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.069 13.200 -1.131 -8,60%
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.105 12.806 -701 -5,50%
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.620 4.063 4.557 112,20%
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ(ΕΣΠ) 8.041
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΕΣΠ) 4.342
335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) 14.148 15.378 -1.230 -8,00%
335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.523 14.067 -1.544 -11,00%
335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.896 15.109 -1.213 -8,00%
335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.531 15.290 -1.759 -11,50%
335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.347 6.202 2.145 34,60%
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 16.105 16.150 -45 -0,30%
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ.3648/α 14.877 15.229 -352 -2,30%
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 17.608 17.771 -163 -0,90%
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 3648/α 17.176 17.175 1 0,00%
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 16.819 17.188 -369 -2,10%
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 3648/α 16.140 15.950 190 1,20%
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 19.058 19.065 -7 0,00%
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 3648/α 18.548 18.717 -169 -0,90%
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 3648/β 13.050 17.246 -4.196 -24,30%
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 17.052 16.898 154 0,90%
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 3648/α 16.668 16.180 488 3,00%
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17.817 17.592 225 1,30%
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3648/α 17.128 16.846 282 1,70%
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ 14.804 14.372 432 3,00%
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 3648/α 14.005 13.352 653 4,90%
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ 15.655 15.426 229 1,50%
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 3648/α 14.647 14.655 -8 -0,10%
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 15.150 14.743 407 2,80%
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) .3648/α 14.237 13.533 704 5,20%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10.651 10.851 -200 -1,80%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 8.651 8.692 -41 -0,50%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% 10.430 10.436 -6 -0,10%
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.136 7.508 628 8,40%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9.955 10.321 -366 -3,50%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 8.250 7.927 323 4,10%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% 9.863 10.234 -371 -3,60%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.247 4.564 1.683 36,90%
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 12.666 14.619 -1.953 -13,40%
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.947 12.368 -2.421 -19,60%
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.358 14.474 -2.116 -14,60%
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.283 14.405 -2.122 -14,70%
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.587
ΤΕΙ
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 7.299 6.924 375 5,40%
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.066 4.553 1.513 33,20%
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.275 6.756 519 7,70%
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.072 6.679 393 5,90%
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.858 3.808 1.050 27,60%
550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 7.391 7.222 169 2,30%
550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 5.950 5.072 878 17,30%
550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.342 7.142 200 2,80%
550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.066 6.854 212 3,10%
550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.288 4.398 890 20,20%
551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 7.255 7.002 253 3,60%
551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 5.938 4.436 1.502 33,90%
551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.228 6.847 381 5,60%
551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.009 6.727 282 4,20%
551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.737 3.326 411 12,40%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 7.436 6.744 692 10,30%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.325 4.610 1.715 37,20%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.302 6.700 602 9,00%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.106 6.714 392 5,80%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.030 5.446 -2.416 -44,40%
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 2.900
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ) 7.618
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.909
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.524
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.474
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.918
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 7.952
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.481
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.858
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.355
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.184
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 9.819
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.508
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.552
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.227
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.372
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 4.578
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) 8.108
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.438
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.843
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.506
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.719
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 3.856
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 8.851
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.953
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.714
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.508
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.320
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 1.652
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 2.313
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) 7.570
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.090
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.530
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.420
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.756
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 2.658
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 7.232 6.444 788 12,20%
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.285 5.172 1.113 21,50%
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.179 6.391 788 12,30%
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.072 6.253 819 13,10%
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.059 4.436 -377 -8,50%
546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 7.998 6.684 1.314 19,70%
546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.807 4.968 1.839 37,00%
546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.798 6.673 1.125 16,90%
546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.567 6.652 915 13,80%
546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.680 3.406 2.274 66,80%
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΕΙ
301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 18.250 18.698 -448 -2,40%
301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.682 18.316 -634 -3,50%
301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18.135 18.605 -470 -2,50%
301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 18.158 18.632 -474 -2,50%
301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.751 13.245 506 3,80%
299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 18.449 18.824 -375 -2,00%
299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.667 18.360 -693 -3,80%
299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18.374 18.770 -396 -2,10%
299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 18.332 18.774 -442 -2,40%
299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.136 16.631 -1.495 -9,00%
302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 18.090 18.504 -414 -2,20%
302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.539 18.038 -499 -2,80%
302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18.067 18.462 -395 -2,10%
302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 18.023 18.487 -464 -2,50%
302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 17.241 12.885 4.356 33,80%
304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 18.197 18.578 -381 -2,10%
304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.427 18.081 -654 -3,60%
304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18.089 18.568 -479 -2,60%
304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 18.144 18.544 -400 -2,20%
304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.673 16.030 -1.357 -8,50%
300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 18.250 18.656 -406 -2,20%
300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.677 18.309 -632 -3,50%
300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18.185 18.611 -426 -2,30%
300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 18.185 18.625 -440 -2,40%
300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.155 13.984 171 1,20%
295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.916 19.170 -254 -1,30%
295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 18.567 18.578 -11 -0,10%
295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18.840 19.083 -243 -1,30%
295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 18.803 19.098 -295 -1,50%
295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 16.695 17.094 -399 -2,30%
297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.680 19.003 -323 -1,70%
297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 18.018 18.635 -617 -3,30%
297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18.605 18.922 -317 -1,70%
297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 18.542 18.894 -352 -1,90%
297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.197 15.314 -1.117 -7,30%
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.039 18.553 -514 -2,80%
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.163 18.037 -874 -4,80%
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18.002 18.425 -423 -2,30%
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.982 18.504 -522 -2,80%
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 17.336 18.847 -1.511 -8,00%
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.000 18.450 -450 -2,40%
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.346 17.975 -629 -3,50%
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.979 18.433 -454 -2,50%
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.933 18.412 -479 -2,60%
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.176 17.211 -2.035 -11,80%
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 15.919 16.592 -673 -4,10%
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.221 15.505 -284 -1,80%
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.600 16.389 -789 -4,80%
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.301 16.174 -873 -5,40%
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.427 11.816 1.611 13,60%
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 13.964 14.644 -680 -4,60%
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.698 13.250 -552 -4,20%
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.596 14.457 -861 -6,00%
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.969 14.066 -1.097 -7,80%
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.578 11.730 -1.152 -9,80%
307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.587 18.091 -504 -2,80%
307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.831 17.633 -802 -4,50%
307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.490 17.960 -470 -2,60%
307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.474 18.025 -551 -3,10%
307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.978 16.425 -3.447 -21,00%
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 17.308 17.768 -460 -2,60%
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.583 17.418 -835 -4,80%
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.159 17.695 -536 -3,00%
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.238 17.722 -484 -2,70%
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.052 13.366 -2.314 -17,30%
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.068 18.041 -973 -5,40%
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.249 17.124 -875 -5,10%
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.888 18.012 -1.124 -6,20%
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.904 17.998 -1.094 -6,10%
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.710 16.966 -6.256 -36,90%
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) 11.710 12.107 -397 -3,30%
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.476 10.186 -710 -7,00%
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.090 11.739 -649 -5,50%
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.108 11.726 -618 -5,30%
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.069 8.138 -1.069 -13,10%
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 16.626 17.023 -397 -2,30%
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.974 16.347 -373 -2,30%
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.463 16.937 -474 -2,80%
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.232 16.743 -511 -3,10%
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.199 11.144 1.055 9,50%
293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 17.624 18.128 -504 -2,80%
293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.818 17.672 -854 -4,80%
293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.540 18.020 -480 -2,70%
293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.566 18.066 -500 -2,80%
293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.529 11.909 -380 -3,20%
289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.874 18.299 -425 -2,30%
289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.062 17.774 -712 -4,00%
289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.773 18.279 -506 -2,80%
289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.805 18.267 -462 -2,50%
289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.738 11.678 60 0,50%
291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.801 18.324 -523 -2,90%
291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.124 17.743 -619 -3,50%
291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.707 18.306 -599 -3,30%
291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.730 18.279 -549 -3,00%
291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.185 12.573 2.612 20,80%
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 15.907 16.343 -436 -2,70%
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.985 15.131 -146 -1,00%
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.811 16.199 -388 -2,40%
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.478 16.111 -633 -3,90%
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.004 5.817 5.187 89,20%
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 16.175 16.559 -384 -2,30%
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.375 15.764 -389 -2,50%
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.879 16.349 -470 -2,90%
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.980 16.380 -400 -2,40%
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.040 9.411 -371 -3,90%
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) 19.207 19.216 -9 0,00%
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3648/α 18.968 18.995 -27 -0,10%
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3648/β 17.346 18.279 -933 -5,10%
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 17.668 17.867 -199 -1,10%
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) .3648/α 17.495 17.406 89 0,50%
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18.889 18.993 -104 -0,50%
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18.524 18.916 -392 -2,10%
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18.860 19.170 -310 -1,60%
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.3648/β 10.333 16.433 -6.100 -37,10%
ΤΕΙ
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.891 13.526 -635 -4,70%
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.061 12.553 -492 -3,90%
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.723 13.246 -523 -3,90%
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.102 13.228 -1.126 -8,50%
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.195 10.397 -2.202 -21,20%
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.570 12.719 -149 -1,20%
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.633 11.555 78 0,70%
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.350 12.585 -235 -1,90%
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.053 12.309 -256 -2,10%
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.927 7.650 2.277 29,80%
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 11.964 12.767 -803 -6,30%
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.901 10.761 140 1,30%
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.907 12.702 -795 -6,30%
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.389 12.613 -1.224 -9,70%
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.251 6.635 2.616 39,40%
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.212 15.223 -1.011 -6,60%
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.627 13.948 -1.321 -9,50%
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.116 14.847 -731 -4,90%
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.806 14.933 -1.127 -7,50%
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.318 9.171 147 1,60%
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 11.596 11.830 -234 -2,00%
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.054 10.733 -679 -6,30%
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.307 11.588 -281 -2,40%
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.366 11.392 -26 -0,20%
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.797 7.198 1.599 22,20%
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 12.572 12.934 -362 -2,80%
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.869 11.813 -944 -8,00%
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.272 12.894 -622 -4,80%
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.211 12.700 -489 -3,90%
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.748 8.385 -1.637 -19,50%
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.396 15.518 -122 -0,80%
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.313 14.975 -662 -4,40%
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.139 15.403 -264 -1,70%
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.001 15.295 -294 -1,90%
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.755 12.248 507 4,10%
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 13.981 14.514 -533 -3,70%
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.725 13.044 -319 -2,40%
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.850 14.233 -383 -2,70%
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.469 13.970 -501 -3,60%
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.523 7.416 1.107 14,90%
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.765 14.001 -236 -1,70%
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.463 12.689 -226 -1,80%
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.535 13.719 -184 -1,30%
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.200 13.654 -454 -3,30%
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.431 10.967 -1.536 -14,00%
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 12.462 12.480 -18 -0,10%
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.970 10.769 201 1,90%
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.388 12.360 28 0,20%
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.885 12.123 -238 -2,00%
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.164 7.109 1.055 14,80%
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.501 13.784 -283 -2,10%
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.459 12.094 365 3,00%
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.088 13.761 -673 -4,90%
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.220 13.531 -311 -2,30%
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.143 13.843 -2.700 -19,50%
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.659 13.439 -780 -5,80%
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.968 11.793 -825 -7,00%
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.531 13.324 -793 -6,00%
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.761 13.010 -1.249 -9,60%
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.122 7.442 2.680 36,00%
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.149 13.785 -636 -4,60%
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.517 11.907 -390 -3,30%
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.081 13.461 -380 -2,80%
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.264 13.352 -1.088 -8,10%
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.065 11.562 -1.497 -12,90%
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.513 15.935 -422 -2,60%
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.982 15.153 -171 -1,10%
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.434 15.847 -413 -2,60%
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.302 15.647 -345 -2,20%
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.172 9.696 3.476 35,80%
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.860 16.322 -462 -2,80%
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.189 15.565 -376 -2,40%
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.648 16.098 -450 -2,80%
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.508 16.140 -632 -3,90%
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.680 11.663 -983 -8,40%
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 14.644 14.810 -166 -1,10%
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.496 12.894 602 4,70%
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.438 14.709 -271 -1,80%
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.268 14.729 -461 -3,10%
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.405 8.006 1.399 17,50%
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 14.435 14.579 -144 -1,00%
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.033 13.256 777 5,90%
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.255 14.474 -219 -1,50%
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.188 14.438 -250 -1,70%
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.182 9.418 764 8,10%
667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 11.479 12.560 -1.081 -8,60%
667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.371 10.676 -305 -2,90%
667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.387 12.499 -1.112 -8,90%
667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.094 12.359 -1.265 -10,20%
667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.543 6.442 1.101 17,10%
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14.381 14.111 270 1,90%
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.966 12.582 1.384 11,00%
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.347 13.894 453 3,30%
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.067 13.714 353 2,60%
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.972 11.248 3.724 33,10%
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 14.254 14.790 -536 -3,60%
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.568 13.894 -326 -2,30%
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.228 14.728 -500 -3,40%
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.036 14.515 -479 -3,30%
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.308 11.101 207 1,90%
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.696 15.028 -332 -2,20%
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.813 13.980 -167 -1,20%
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.611 14.813 -202 -1,40%
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.203 14.281 -78 -0,50%
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.066 10.133 1.933 19,10%
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.644 13.945 -301 -2,20%
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.489 13.023 -534 -4,10%
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.511 13.768 -257 -1,90%
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.303 13.744 -441 -3,20%
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.625 8.244 2.381 28,90%
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 11.993 12.479 -486 -3,90%
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.276 10.895 381 3,50%
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.756 12.401 -645 -5,20%
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.603 12.228 -625 -5,10%
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.776 10.361 -3.585 -34,60%
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 11.233 11.118 115 1,00%
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.119 9.467 652 6,90%
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.172 11.013 159 1,40%
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.094 10.978 116 1,10%
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.667 6.002 3.665 61,10%
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.085 13.426 -341 -2,50%
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.082 11.820 262 2,20%
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.612 13.243 -631 -4,80%
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.851 12.942 -1.091 -8,40%
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.025 9.054 -29 -0,30%
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 11.816 11.556 260 2,20%
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.199 9.788 1.411 14,40%
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.646 11.381 265 2,30%
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.347 11.323 24 0,20%
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.961 5.609 2.352 41,90%
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.211 13.113 98 0,70%
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.265 11.988 277 2,30%
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.007 13.001 6 0,00%
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.255 12.760 -505 -4,00%
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.236 9.265 971 10,50%
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 11.376 11.377 -1 0,00%
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.444 9.703 741 7,60%
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.258 11.245 13 0,10%
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.142 11.103 39 0,40%
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.214 5.704 1.510 26,50%
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 11.686 11.615 71 0,60%
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.565 9.824 741 7,50%
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.399 11.420 -21 -0,20%
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.187 11.257 -70 -0,60%
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.822 6.013 2.809 46,70%
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 12.006 12.050 -44 -0,40%
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.909 10.672 237 2,20%
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.633 11.876 -243 -2,00%
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.579 11.573 6 0,10%
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.930 6.773 157 2,30%
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 10.928 10.877 51 0,50%
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.036 9.157 879 9,60%
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.851 10.836 15 0,10%
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.801 10.722 79 0,70%
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.996 5.901 1.095 18,60%
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 20.193 21.669 -1.476 -6,80%
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 19.044 19.815 -771 -3,90%
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 19.767 21.506 -1.739 -8,10%
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 19.866 21.480 -1.614 -7,50%
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 19.827 9.245 10.582 114,50%
233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 19.170 20.740 -1.570 -7,60%
233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.003 19.819 -3.816 -19,30%
233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18.894 20.462 -1.568 -7,70%
233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 18.750 20.363 -1.613 -7,90%
233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 18.757 10.718 8.039 75,00%
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 17.751 20.020 -2.269 -11,30%
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.575 18.850 -3.275 -17,40%
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.198 19.684 -2.486 -12,60%
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.324 19.819 -2.495 -12,60%
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.713
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17.171 19.613 -2.442 -12,50%
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.178 17.812 -4.634 -26,00%
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.833 19.388 -2.555 -13,20%
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.641 19.303 -2.662 -13,80%
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.962
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 15.493 18.615 -3.122 -16,80%
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.534 16.940 -5.406 -31,90%
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.180 18.417 -3.237 -17,60%
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.026 18.515 -3.489 -18,80%
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 16.027 18.921 -2.894 -15,30%
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.649 16.163 -3.514 -21,70%
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.834 18.463 -2.629 -14,20%
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.660 18.497 -2.837 -15,30%
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.738
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 15.374 17.003 -1.629 -9,60%
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.991 16.214 -3.223 -19,90%
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.881 16.814 -1.933 -11,50%
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.889 16.872 -1.983 -11,80%
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.417 5.417 2.000 36,90%
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 14.305 16.191 -1.886 -11,60%
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.490 15.127 -2.637 -17,40%
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.033 16.032 -1.999 -12,50%
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.014 16.116 -2.102 -13,00%
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.828 4.972 -144 -2,90%
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.225 18.184 -959 -5,30%
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.096 17.274 -1.178 -6,80%
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.975 17.979 -1.004 -5,60%
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.908 18.081 -1.173 -6,50%
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.957 16.722 -2.765 -16,50%
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.504 17.529 -1.025 -5,80%
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.482 16.663 -1.181 -7,10%
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.340 17.416 -1.076 -6,20%
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.132 17.495 -1.363 -7,80%
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.498 13.715 -6.217 -45,30%
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 15.025 16.756 -1.731 -10,30%
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.845 15.672 -2.827 -18,00%
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.904 16.683 -1.779 -10,70%
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.709 16.690 -1.981 -11,90%
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.207 6.032 2.175 36,10%
227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.142 16.014 -1.872 -11,70%
227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.479 14.885 -2.406 -16,20%
227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.892 15.937 -2.045 -12,80%
227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.620 15.900 -2.280 -14,30%
227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.339 6.182 1.157 18,70%
225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.892 16.442 -1.550 -9,40%
225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.312 15.330 -2.018 -13,20%
225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.073 16.354 -2.281 -13,90%
225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.142 16.372 -2.230 -13,60%
225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.397 8.143 -746 -9,20%
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 18.176 18.759 -583 -3,10%
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.647 18.148 -501 -2,80%
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.989 18.617 -628 -3,40%
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.982 18.583 -601 -3,20%
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 19.404 16.668 2.736 16,40%
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.508 18.161 -653 -3,60%
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.771 17.365 -594 -3,40%
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.474 18.030 -556 -3,10%
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.345 17.948 -603 -3,40%
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 17.437 12.138 5.299 43,70%
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.767 18.314 -547 -3,00%
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.973 17.869 -896 -5,00%
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.586 18.090 -504 -2,80%
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.494 17.948 -454 -2,50%
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.196 7.510 1.686 22,50%
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 6.303
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 6.642
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 18.471 18.914 -443 -2,30%
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.577 18.306 -729 -4,00%
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18.245 18.653 -408 -2,20%
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 18.087 18.691 -604 -3,20%
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.033 10.799 4.234 39,20%
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 6.071 3.876 2.195 56,60%
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 6.933 6.632 301 4,50%
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΕΣΠ) 5.090 5.010 80 1,60%
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 16.027 16.520 -493 -3,00%
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.286 15.500 -1.214 -7,80%
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.748 16.222 -474 -2,90%
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.559 16.300 -741 -4,50%
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.183 4.084 -901 -22,10%
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 16.984 17.600 -616 -3,50%
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.327 16.643 -1.316 -7,90%
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.760 17.403 -643 -3,70%
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.523 17.377 -854 -4,90%
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.893 5.240 5.653 107,90%
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 15.758 16.603 -845 -5,10%
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.643 15.950 -1.307 -8,20%
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.344 16.566 -1.222 -7,40%
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.169 16.506 -1.337 -8,10%
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.685 6.255 1.430 22,90%
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.296 17.716 -420 -2,40%
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16.095 16.588 -493 -3,00%
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.057 17.608 -551 -3,10%
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.883 17.601 -718 -4,10%
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.016 11.954 62 0,50%
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.421 17.184 -763 -4,40%
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.474 16.374 -900 -5,50%
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.255 17.102 -847 -5,00%
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.044 16.879 -835 -4,90%
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.586 5.211 1.375 26,40%
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 12.217 14.352 -2.135 -14,90%
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.950 11.821 -2.871 -24,30%
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.592 13.909 -2.317 -16,70%
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.593 13.863 -2.270 -16,40%
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.630 7.144 -1.514 -21,20%
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 12.038 14.621 -2.583 -17,70%
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.006 13.088 -2.082 -15,90%
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.892 14.279 -2.387 -16,70%
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.187 14.276 -3.089 -21,60%
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.334 4.496 838 18,60%
238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) 9.816 11.783 -1.967 -16,70%
238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.022 8.829 -1.807 -20,50%
238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.362 10.943 -1.581 -14,40%
238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.378 11.249 -1.871 -16,60%
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 16.878 17.344 -466 -2,70%
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.430 16.342 -912 -5,60%
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.703 17.140 -437 -2,50%
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.518 17.148 -630 -3,70%
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.017 8.378 5.639 67,30%
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.329 13.279 -950 -7,20%
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.365 11.023 342 3,10%
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.015 13.042 -1.027 -7,90%
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.943 13.129 -1.186 -9,00%
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.538 3.576 3.962 110,80%
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 11.381 14.213 -2.832 -19,90%
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.837 11.547 -1.710 -14,80%
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.252 14.129 -2.877 -20,40%
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.898 13.867 -2.969 -21,40%
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.766 5.856 -90 -1,50%
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 16.449 17.081 -632 -3,70%
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.593 15.851 -258 -1,60%
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.245 17.014 -769 -4,50%
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.279 17.036 -757 -4,40%
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.709 9.221 -3.512 -38,10%
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 15.916 15.151 765 5,00%
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.738 13.098 1.640 12,50%
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.683 15.002 681 4,50%
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.602 15.024 578 3,80%
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.166 7.828 -1.662 -21,20%
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 3.140
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 4.760
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΕΣΠ) 4.272
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.882 18.461 -579 -3,10%
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 17.294 17.379 -85 -0,50%
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17.690 18.273 -583 -3,20%
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 17.612 18.352 -740 -4,00%
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 18.198 13.051 5.147 39,40%
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.405 15.524 -1.119 -7,20%
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.649 13.397 -748 -5,60%
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.788 15.312 -1.524 -10,00%
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.676 14.985 -1.309 -8,70%
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.678 4.684 1.994 42,60%
230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 12.898 14.280 -1.382 -9,70%
230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.389 11.311 -2.922 -25,80%
230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.506 14.037 -1.531 -10,90%
230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.502 13.996 -1.494 -10,70%
230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.536 11.440 -7.904 -69,10%
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 12.437 14.127 -1.690 -12,00%
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.535 12.957 -2.422 -18,70%
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.010 13.780 -1.770 -12,80%
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.899 13.859 -1.960 -14,10%
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.419 3.400 1.019 30,00%
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 9.298 10.514 -1.216 -11,60%
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.066 6.962 104 1,50%
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.178 10.223 -1.045 -10,20%
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.700 10.274 -1.574 -15,30%
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.258 5.776 -1.518 -26,30%
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 14.772 15.719 -947 -6,00%
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.618 14.893 -2.275 -15,30%
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.249 15.475 -1.226 -7,90%
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.100 15.581 -1.481 -9,50%
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.314 3.146 1.168 37,10%
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΕΣΠ) 2.954
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 11.130 12.428 -1.298 -10,40%
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.041 9.933 -1.892 -19,00%
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.094 12.212 -1.118 -9,20%
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.387 11.945 -1.558 -13,00%
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.466 4.214 -748 -17,80%
331 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 14.452 15.475 -1.023 -6,60%
331 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.870 14.143 -1.273 -9,00%
331 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.014 15.210 -1.196 -7,90%
331 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.874 14.966 -1.092 -7,30%
331 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.446 3.294 1.152 35,00%
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 14.960 15.838 -878 -5,50%
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 14.046 14.355 -309 -2,20%
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.729 15.677 -948 -6,00%
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.449 15.732 -1.283 -8,20%
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.016 5.425 591 10,90%
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 5.713
212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 8.207 9.263 -1.056 -11,40%
212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.570 6.846 -276 -4,00%
212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.973 8.783 -810 -9,20%
212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.631 8.881 -1.250 -14,10%
212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.775 5.316 459 8,60%
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 13.352 15.136 -1.784 -11,80%
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.161 13.075 -914 -7,00%
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.066 14.949 -1.883 -12,60%
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.950 14.909 -1.959 -13,10%
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.749 5.268 3.481 66,10%
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 8.008 8.256 -248 -3,00%
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.408 5.972 436 7,30%
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6.674 7.132 -458 -6,40%
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.717 7.471 -754 -10,10%
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.654
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.669 14.416 -1.747 -12,10%
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.012 12.462 -1.450 -11,60%
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.391 14.167 -1.776 -12,50%
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.257 14.064 -1.807 -12,80%
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.714 6.422 292 4,50%
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 10.461 10.724 -263 -2,50%
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.904 7.883 1.021 13,00%
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.322 10.195 127 1,20%
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.754 10.079 -325 -3,20%
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.600 4.536 64 1,40%
271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 9.610 10.581 -971 -9,20%
271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.015 7.530 -515 -6,80%
271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.232 10.173 -941 -9,20%
271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.981 9.716 -735 -7,60%
271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.698 3.538 3.160 89,30%
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.632 17.824 -1.192 -6,70%
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.086 16.297 -1.211 -7,40%
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.384 17.696 -1.312 -7,40%
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.044 17.503 -1.459 -8,30%
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.735 7.251 484 6,70%
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 8.390 7.958 432 5,40%
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.242 5.714 1.528 26,70%
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.192 7.610 582 7,60%
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.835 7.549 286 3,80%
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.778 5.650 -872 -15,40%
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8.279 7.892 387 4,90%
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.724 7.292 432 5,90%
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.981 7.678 303 3,90%
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.716
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.080 7.939 -3.859 -48,60%
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 16.258 16.305 -47 -0,30%
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) .3648/α 15.319 15.329 -10 -0,10%
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) .3648/β 4.732
ΤΕΙ
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 13.497 16.215 -2.718 -16,80%
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.159 12.573 -414 -3,30%
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.359 15.498 -2.139 -13,80%
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.695 15.694 -2.999 -19,10%
517 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 9.448 10.640 -1.192 -11,20%
517 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.236
517 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.278 9.816 -1.538 -15,70%
517 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.202 9.712 -1.510 -15,50%
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.531 17.045 -2.514 -14,70%
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.792 13.078 -2.286 -17,50%
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.038 16.748 -2.710 -16,20%
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.245 16.891 -3.646 -21,60%
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 10.611 14.461 -3.850 -26,60%
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.984 14.068 -5.084 -36,10%
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.031 14.436 -5.405 -37,40%
447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) 10.272 11.253 -981 -8,70%
447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.658 9.601 -943 -9,80%
447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.194 11.035 -841 -7,60%
447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.381 11.098 -1.717 -15,50%
447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.494 3.998 496 12,40%
451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. ) 8.648 8.816 -168 -1,90%
451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.229 6.945 284 4,10%
451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.564 8.694 -130 -1,50%
451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.124 8.599 -475 -5,50%
451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.712 3.072 1.640 53,40%
768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) 9.142
768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.428
768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.060
768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.807
768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.396
443 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) 10.025 11.111 -1.086 -9,80%
443 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.958 9.200 -1.242 -13,50%
443 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.947 11.012 -1.065 -9,70%
443 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.340 10.887 -1.547 -14,20%
443 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.166 6.762 -596 -8,80%
509 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 9.785 11.123 -1.338 -12,00%
509 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.878 9.192 -1.314 -14,30%
509 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.653 10.964 -1.311 -12,00%
509 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.504 11.033 -1.529 -13,90%
509 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.694 4.452 2.242 50,40%
445 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) 10.261 11.879 -1.618 -13,60%
445 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.122 9.779 -1.657 -16,90%
445 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.116 11.689 -1.573 -13,50%
445 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.733 11.627 -1.894 -16,30%
445 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.152 4.810 -658 -13,70%
769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) 8.159
769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.767
769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.115
769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.869
769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.528
455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) 8.754 8.781 -27 -0,30%
455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) 6.887 6.026 861 14,30%
455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.692 8.424 268 3,20%
455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.411 8.051 360 4,50%
455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.998
510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 8.231 7.990 241 3,00%
510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.858 4.622 2.236 48,40%
510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.151 7.874 277 3,50%
510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.825 7.487 338 4,50%
510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.494 2.380 114 4,80%
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) 7.638 7.181 457 6,40%
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.255 4.820 1.435 29,80%
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.562 7.116 446 6,30%
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.504 6.968 536 7,70%
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.596 2.946 650 22,10%
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 7.762 7.315 447 6,10%
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.264 4.644 1.620 34,90%
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.622 7.179 443 6,20%
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.540 7.140 400 5,60%
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.188 3.248 -60 -1,80%
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 8.035 7.794 241 3,10%
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.258 4.798 2.460 51,30%
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.008 7.671 337 4,40%
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.800 7.251 549 7,60%
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.714 12.736 -8.022 -63,00%
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 8.420 8.201 219 2,70%
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.680 5.123 1.557 30,40%
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.301 8.054 247 3,10%
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.230 7.710 520 6,70%
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.760 4.408 352 8,00%
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 8.832 9.236 -404 -4,40%
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.367 7.358 9 0,10%
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.714 9.078 -364 -4,00%
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.549 8.818 -269 -3,10%
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.762 2.772 3.990 143,90%
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 10.341 11.256 -915 -8,10%
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.668 9.490 -822 -8,70%
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.242 11.089 -847 -7,60%
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.965 11.090 -1.125 -10,10%
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.526 4.804 -278 -5,80%
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 9.005 9.339 -334 -3,60%
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.073 6.333 740 11,70%
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.755 9.087 -332 -3,70%
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.707 8.762 -55 -0,60%
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.162 3.676 486 13,20%
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.) 8.031 7.692 339 4,40%
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.923 5.488 1.435 26,10%
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.800 7.487 313 4,20%
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.637 7.275 362 5,00%
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.212 3.546 666 18,80%
471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 8.138 7.722 416 5,40%
471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.609 5.154 1.455 28,20%
471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.070 7.547 523 6,90%
471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.778 7.277 501 6,90%
471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.992 5.826 -2.834 -48,60%
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 8.891 8.965 -74 -0,80%
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.334 6.176 1.158 18,80%
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.779 8.849 -70 -0,80%
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.479 8.489 -10 -0,10%
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.623 1.982 2.641 133,20%
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 9.546 10.017 -471 -4,70%
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.558 8.398 160 1,90%
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.119 9.850 -731 -7,40%
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.040 9.732 -692 -7,10%
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.184 4.748 436 9,20%
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 4.904
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 11.708 12.364 -656 -5,30%
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.349 10.104 245 2,40%
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.185 12.246 -1.061 -8,70%
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.543 11.927 -1.384 -11,60%
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.102 5.647 7.455 132,00%
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) 8.555 8.358 197 2,40%
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.195 5.692 1.503 26,40%
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.210 8.138 72 0,90%
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.215 7.943 272 3,40%
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.186
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 9.328 9.795 -467 -4,80%
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.138 6.308 830 13,20%
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.164 9.593 -429 -4,50%
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.855 9.398 -543 -5,80%
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.692 3.656 1.036 28,30%
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 10.256 11.135 -879 -7,90%
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.821 9.127 -306 -3,40%
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.081 11.072 -991 -9,00%
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.839 10.826 -987 -9,10%
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.788 4.471 317 7,10%
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 9.748 10.696 -948 -8,90%
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.317 8.513 -196 -2,30%
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.519 10.638 -1.119 -10,50%
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.241 10.490 -1.249 -11,90%
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.041 3.112 -71 -2,30%
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 7.977 7.455 522 7,00%
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.502 5.102 1.400 27,40%
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.570 7.359 211 2,90%
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.725 7.155 570 8,00%
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.144 4.046 98 2,40%
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 8.371 8.069 302 3,70%
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.667 5.000 1.667 33,30%
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.145 7.961 184 2,30%
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.145 7.435 710 9,50%
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.764 2.788 976 35,00%
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 9.849 10.867 -1.018 -9,40%
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.606 8.931 -325 -3,60%
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.563 10.721 -1.158 -10,80%
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.677 10.690 -1.013 -9,50%
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.428 3.769 659 17,50%
511 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 11.008 11.221 -213 -1,90%
511 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.731 9.175 -444 -4,80%
511 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.481 11.134 -653 -5,90%
511 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.888 10.808 -920 -8,50%
511 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.592 5.474 118 2,20%
737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 9.176 10.074 -898 -8,90%
737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.801 7.424 377 5,10%
737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.082 9.609 -527 -5,50%
737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.818 9.788 -970 -9,90%
737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.873 5.406 467 8,60%
720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10.842 12.132 -1.290 -10,60%
720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.539 10.542 -1.003 -9,50%
720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.727 12.059 -1.332 -11,00%
720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.105 11.981 -1.876 -15,70%
720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.020 3.886 -866 -22,30%
714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 10.755 11.770 -1.015 -8,60%
714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.315 10.100 -1.785 -17,70%
714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.673 11.702 -1.029 -8,80%
714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.062 11.505 -1.443 -12,50%
714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.453 4.120 1.333 32,40%
722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 9.217 9.392 -175 -1,90%
722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.392 5.888 1.504 25,50%
722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.092 9.094 -2 0,00%
722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.995 8.898 97 1,10%
722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.336 2.016 2.320 115,10%
713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 11.115 11.977 -862 -7,20%
713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.792 9.287 505 5,40%
713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.885 11.765 -880 -7,50%
713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.193 11.572 -1.379 -11,90%
713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.214 4.288 -74 -1,70%
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 12.268 13.462 -1.194 -8,90%
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.834 11.254 -420 -3,70%
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.161 13.092 -931 -7,10%
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.603 13.174 -1.571 -11,90%
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.992 8.246 -1.254 -15,20%
712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 11.535 13.082 -1.547 -11,80%
712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.769 10.507 -738 -7,00%
712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.219 12.640 -1.421 -11,20%
712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.717 12.581 -1.864 -14,80%
712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.692 5.548 -856 -15,40%
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 7.128 6.659 469 7,00%
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.019 4.536 1.483 32,70%
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.098 6.514 584 9,00%
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.975 6.414 561 8,70%
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.692 3.695 997 27,00%
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 9.245 9.623 -378 -3,90%
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.185 7.003 1.182 16,90%
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.966 9.223 -257 -2,80%
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.977 9.176 -199 -2,20%
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.119 3.108 3.011 96,90%
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 8.756 9.050 -294 -3,20%
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.687 5.401 1.286 23,80%
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.505 8.766 -261 -3,00%
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.470 8.881 -411 -4,60%
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.917
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 7.701 7.876 -175 -2,20%
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.178 4.773 1.405 29,40%
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.613 7.571 42 0,60%
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.439 7.581 -142 -1,90%
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.690
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 9.150 10.039 -889 -8,90%
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.468 6.970 498 7,10%
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.808 9.933 -1.125 -11,30%
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.770 9.624 -854 -8,90%
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.198 2.300 898 39,00%
529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 7.966 7.634 332 4,30%
529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.298 4.298 2.000 46,50%
529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.787 7.226 561 7,80%
529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.794 7.231 563 7,80%
529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.411 3.682 729 19,80%
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 8.115 7.203 912 12,70%
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.228 4.192 2.036 48,60%
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.933 6.897 1.036 15,00%
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.617 6.826 791 11,60%
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.791 1.634 2.157 132,00%
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 8.126 7.646 480 6,30%
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.484 4.363 2.121 48,60%
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.875 7.474 401 5,40%
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.830 6.952 878 12,60%
516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 9.411 10.109 -698 -6,90%
516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.372 7.924 448 5,70%
516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.249 9.847 -598 -6,10%
516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.011 9.465 -454 -4,80%
516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.496 4.268 1.228 28,80%
767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) 8.621
767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.652
767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.527
767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.154
767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.350
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 7.274 7.133 141 2,00%
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.531 4.568 1.963 43,00%
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.230 6.865 365 5,30%
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.013 6.746 267 4,00%
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.084 3.572 2.512 70,30%
522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 7.431 7.274 157 2,20%
522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.094 4.326 1.768 40,90%
522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.369 6.958 411 5,90%
522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.231 6.892 339 4,90%
522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.156 3.440 716 20,80%
513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. 8.370 7.720 650 8,40%
513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.558 5.245 2.313 44,10%
513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.156 7.571 585 7,70%
513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.823 7.269 554 7,60%
513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.126 2.458 1.668 67,90%
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 8.136 7.125 1.011 14,20%
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.429 4.311 2.118 49,10%
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.026 7.004 1.022 14,60%
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.755 6.924 831 12,00%
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.196
512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 11.031 12.020 -989 -8,20%
512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.038 10.020 -982 -9,80%
512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.907 11.876 -969 -8,20%
512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.262 11.427 -1.165 -10,20%
512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.854 5.461 3.393 62,10%
725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 9.267 9.317 -50 -0,50%
725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.944 6.703 1.241 18,50%
725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.138 8.891 247 2,80%
725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.677 8.621 56 0,60%
725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.359 864 5.495 636,00%
480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 11.646 12.609 -963 -7,60%
480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.138 10.729 -591 -5,50%
480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.482 12.456 -974 -7,80%
480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.730 12.172 -1.442 -11,80%
480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.138 8.697 -3.559 -40,90%
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 11.224 11.495 -271 -2,40%
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.466 9.659 -193 -2,00%
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.863 11.321 -458 -4,00%
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.220 11.199 -979 -8,70%
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.549 5.311 238 4,50%
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ 11.735 12.163 -428 -3,50%
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.225 10.734 -509 -4,70%
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.545 12.040 -495 -4,10%
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.280 11.758 -478 -4,10%
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.594 6.145 -551 -9,00%
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 9.029 9.377 -348 -3,70%
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.096 5.182 1.914 36,90%
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.853 8.794 59 0,70%
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.823 8.565 258 3,00%
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.981 7.275 -3.294 -45,30%
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 9.098 8.841 257 2,90%
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.672 5.474 2.198 40,20%
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.910 8.752 158 1,80%
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.808 8.378 430 5,10%
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.034 3.698 1.336 36,10%
532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 7.770 7.769 1 0,00%
532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.473 4.530 1.943 42,90%
532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.614 7.689 -75 -1,00%
532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.458 7.061 397 5,60%
532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.293 6.940 -1.647 -23,70%
514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. 7.316 6.638 678 10,20%
514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.076 3.896 2.180 56,00%
514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ. 7.282 6.530 752 11,50%
514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.101 6.433 668 10,40%
514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.906 3.676 -770 -20,90%
721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 7.233 6.685 548 8,20%
721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.000 4.106 1.894 46,10%
721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.214 6.583 631 9,60%
721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.021 6.494 527 8,10%
721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.998 1.748 2.250 128,70%
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10.479 11.310 -831 -7,30%
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.696 9.017 -321 -3,60%
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.974 10.958 -984 -9,00%
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.793 11.064 -1.271 -11,50%
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.046 6.358 -312 -4,90%
752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) 7.523
752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.310
752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.330
752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.037
752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.742
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 9.417 12.081 -2.664 -22,10%
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.647 11.536 -2.889 -25,00%
644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) 7.513 7.441 72 1,00%
644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.268 5.208 1.060 20,40%
644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.296 7.268 28 0,40%
644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.087 7.248 -161 -2,20%
644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.076 5.087 -1.011 -19,90%
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 8.764 8.714 50 0,60%
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.320 5.262 2.058 39,10%
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.659 8.162 497 6,10%
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.342 7.947 395 5,00%
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.672 3.398 274 8,10%
592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. 7.497 6.578 919 14,00%
592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.217 3.900 2.317 59,40%
592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ. 7.368 6.538 830 12,70%
592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.301 6.412 889 13,90%
592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε ΕΣΠΕΡΙΝΑ. 3.264 2.830 434 15,30%
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 9.720 11.110 -1.390 -12,50%
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.766 9.646 -880 -9,10%
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.552 10.985 -1.433 -13,00%
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.473 11.006 -1.533 -13,90%
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.644 10.130 -4.486 -44,30%
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 9.629 10.806 -1.177 -10,90%
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.031 9.821 -1.790 -18,20%
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.340 10.640 -1.300 -12,20%
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.379 10.697 -1.318 -12,30%
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.174 7.063 -3.889 -55,10%
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 10.317 11.725 -1.408 -12,00%
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.945 10.256 -1.311 -12,80%
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.108 11.497 -1.389 -12,10%
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.957 11.245 -1.288 -11,50%
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.585 11.223 -3.638 -32,40%
776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 10.019
776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.056
776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.958
776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.609
776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.927
751 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 8.268 7.532 736 9,80%
751 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.989 6.099 890 14,60%
751 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.169 7.511 658 8,80%
751 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.806 7.423 383 5,20%
751 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.506 4.913 -1.407 -28,60%
734 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 8.013 6.892 1.121 16,30%
734 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.362 4.205 2.157 51,30%
734 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.946 6.753 1.193 17,70%
734 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.874 6.528 1.346 20,60%
734 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.756 3.744 2.012 53,70%
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 8.706 8.206 500 6,10%
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.141 4.061 3.080 75,80%
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.606 7.977 629 7,90%
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.364 7.575 789 10,40%
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.004
764 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 7.986
764 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.182
764 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.908
764 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.773
764 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.171
765 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 8.340
765 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.756
765 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.142
765 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.844
765 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.678
766 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 10.193
766 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.504
766 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.059
766 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.956
766 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.996
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 8.743 7.853 890 11,30%
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.720 3.475 3.245 93,40%
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.611 7.417 1.194 16,10%
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.325 6.391 1.934 30,30%
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.312
549 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 8.279 8.143 136 1,70%
549 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.202 5.488 714 13,00%
549 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.007 7.964 43 0,50%
549 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.682 7.522 160 2,10%
549 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.454 8.510 -56 -0,70%
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΕΙ
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.708 16.517 -1.809 -11,00%
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.675 15.330 -2.655 -17,30%
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.445 16.364 -1.919 -11,70%
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.281 16.394 -2.113 -12,90%
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.869 12.028 -2.159 -17,90%
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.497 14.974 -1.477 -9,90%
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.082 4.767 4.315 90,50%
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.101 14.428 -2.327 -16,10%
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.795 13.726 -1.931 -14,10%
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.409
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 13.878 15.717 -1.839 -11,70%
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.250 14.295 -3.045 -21,30%
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.602 15.270 -1.668 -10,90%
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.077 15.651 -2.574 -16,40%
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.973 5.480 493 9,00%
155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 15.563 17.018 -1.455 -8,50%
155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.916 16.062 -2.146 -13,40%
155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.350 16.869 -1.519 -9,00%
155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.051 16.801 -1.750 -10,40%
155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.857 10.005 -2.148 -21,50%
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.953 17.858 -905 -5,10%
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.588 17.139 -1.551 -9,00%
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.681 17.662 -981 -5,60%
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.653 17.676 -1.023 -5,80%
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.413 16.191 -2.778 -17,20%
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.838 17.914 -1.076 -6,00%
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15.163 17.220 -2.057 -11,90%
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16.523 17.731 -1.208 -6,80%
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 16.146 17.706 -1.560 -8,80%
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.031 15.345 -5.314 -34,60%
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 15.975 16.475 -500 -3,00%
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.381 12.475 -94 -0,80%
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.653 15.913 -260 -1,60%
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.847 16.290 -1.443 -8,90%
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.158
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) 11.545 12.973 -1.428 -11,00%
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.704 8.858 -154 -1,70%
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.155 12.656 -1.501 -11,90%
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.883 12.846 -1.963 -15,30%
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.498 3.360 -862 -25,70%
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 14.204 15.881 -1.677 -10,60%
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.838 14.003 -2.165 -15,50%
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.911 15.450 -1.539 -10,00%
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.790 15.512 -1.722 -11,10%
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.634 6.936 -2.302 -33,20%
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.570 16.970 -1.400 -8,20%
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.574 15.701 -2.127 -13,50%
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.165 16.789 -1.624 -9,70%
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.985 16.858 -1.873 -11,10%
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.530 12.035 -5.505 -45,70%
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 12.730 14.623 -1.893 -12,90%
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.034 13.575 -2.541 -18,70%
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.304 14.465 -2.161 -14,90%
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.252 14.416 -2.164 -15,00%
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.508 4.539 969 21,30%
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 13.551 15.298 -1.747 -11,40%
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.103 13.806 -2.703 -19,60%
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.352 15.206 -1.854 -12,20%
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.123 15.153 -2.030 -13,40%
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.004 4.311 693 16,10%
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.084 15.568 -1.484 -9,50%
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12.138 14.471 -2.333 -16,10%
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.641 15.396 -1.755 -11,40%
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.337 15.384 -2.047 -13,30%
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.005 6.715 1.290 19,20%
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.469 16.752 -1.283 -7,70%
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.731 15.980 -2.249 -14,10%
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.189 16.548 -1.359 -8,20%
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14.918 16.277 -1.359 -8,30%
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.146 9.763 1.383 14,20%
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 11.782 14.030 -2.248 -16,00%
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.777 12.396 -2.619 -21,10%
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.546 13.845 -2.299 -16,60%
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.225 13.800 -2.575 -18,70%
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.822 5.553 3.269 58,90%
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 12.667 14.757 -2.090 -14,20%
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.124 13.820 -3.696 -26,70%
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.464 14.623 -2.159 -14,80%
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.157 14.549 -2.392 -16,40%
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.667 3.572 95 2,70%
97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 12.014
97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.502
97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.767
97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.539
97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.234
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 12.978 14.951 -1.973 -13,20%
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.382 13.368 -2.986 -22,30%
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.795 14.798 -2.003 -13,50%
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.617 14.729 -2.112 -14,30%
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.924 4.123 -199 -4,80%
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 11.567 13.811 -2.244 -16,20%
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.548 11.699 -2.151 -18,40%
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.415 13.728 -2.313 -16,80%
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.220 13.658 -2.438 -17,90%
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.698 14.429 -1.731 -12,00%
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.932 12.710 -2.778 -21,90%
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12.399 14.341 -1.942 -13,50%
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 12.364 14.212 -1.848 -13,00%
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.267 6.538 729 11,20%
322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) 14.207 16.012 -1.805 -11,30%
322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.569 14.249 -2.680 -18,80%
322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13.774 15.543 -1.769 -11,40%
322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.399 15.626 -2.227 -14,30%
322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.494 6.401 5.093 79,60%
313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 15.830 17.178 -1.348 -7,80%
313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 13.622 16.042 -2.420 -15,10%
313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15.252 17.063 -1.811 -10,60%
313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15.486 17.061 -1.575 -9,20%
313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.271 10.748 -5.477 -51,00%
316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 14.267 16.001 -1.734 -10,80%
316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 11.861 13.767 -1.906 -13,80%
316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14.000 15.550 -1.550 -10,00%
316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 13.853 15.552 -1.699 -10,90%
316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.782 5.318 -536 -10,10%
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) 10.605 12.387 -1.782 -14,40%
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.406 9.431 -1.025 -10,90%
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.373 12.269 -1.896 -15,50%
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.094 12.034 -1.940 -16,10%
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 11.990 14.100 -2.110 -15,00%
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.870 12.738 -2.868 -22,50%
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.681 13.981 -2.300 -16,50%
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.510 13.949 -2.439 -17,50%
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.116 3.358 758 22,60%
400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 9.307 9.939 -632 -6,40%
400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.489 6.577 912 13,90%
400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.887 9.684 -797 -8,20%
400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.794 9.348 -554 -5,90%
400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 1.890
346 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 9.497 11.374 -1.877 -16,50%
346 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.247 7.093 154 2,20%
346 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.944 11.155 -2.211 -19,80%
346 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.345 10.472 -2.127 -20,30%
346 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.991
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 11.584 13.985 -2.401 -17,20%
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.976 12.087 -2.111 -17,50%
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.310 13.898 -2.588 -18,60%
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 11.035 13.560 -2.525 -18,60%
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.835
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.828 19.252 -424 -2,20%
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.326 18.880 -554 -2,90%
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 16.573 11.855 4.718 39,80%
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 18.180 18.349 -169 -0,90%
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 17.297 17.972 -675 -3,80%
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 13.743
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 16.909 18.441 -1.532 -8,30%
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 16.325 18.019 -1.694 -9,40%
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 16.848 18.389 -1.541 -8,40%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 14.176 15.876 -1.700 -10,70%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 12.148 14.410 -2.262 -15,70%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 13.778 15.583 -1.805 -11,60%
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 15.302 16.925 -1.623 -9,60%
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 14.615 16.160 -1.545 -9,60%
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 14.923 16.187 -1.264 -7,80%
871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 7.476 8.248 -772 -9,40%
871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6.043 3.917 2.126 54,30%
ΤΕΙ
584 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 7.882 6.601 1.281 19,40%
584 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.078 3.963 2.115 53,40%
584 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.841 6.362 1.479 23,20%
584 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.760 6.185 1.575 25,50%
584 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.600 3.152 1.448 45,90%
631 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10.896 12.597 -1.701 -13,50%
631 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.007 10.352 -1.345 -13,00%
631 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.754 12.494 -1.740 -13,90%
631 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.365 12.509 -2.144 -17,10%
631 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.458 3.388 4.070 120,10%
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 7.998 6.665 1.333 20,00%
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.203 4.353 1.850 42,50%
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.856 6.383 1.473 23,10%
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 7.934 6.008 1.926 32,10%
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.877
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) 11.904 13.828 -1.924 -13,90%
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10.067 11.632 -1.565 -13,50%
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.711 13.746 -2.035 -14,80%
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.554 13.749 -2.195 -16,00%
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.228 5.030 -802 -15,90%
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) 8.242 8.145 97 1,20%
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.561 4.523 2.038 45,10%
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.114 8.041 73 0,90%
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.031 7.205 826 11,50%
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.304 9.120 -5.816 -63,80%
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ) 9.478 9.815 -337 -3,40%
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.998 6.675 323 4,80%
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.285 9.590 -305 -3,20%
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.128 9.477 -349 -3,70%
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.299
609 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 7.668
609 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 5.801
609 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.328
609 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.337
771 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 4.354
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 11.450 13.432 -1.982 -14,80%
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.626 11.288 -1.662 -14,70%
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.417 13.385 -1.968 -14,70%
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.007 13.258 -2.251 -17,00%
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.955 5.532 -1.577 -28,50%
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) 9.110 8.536 574 6,70%
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.620 4.577 2.043 44,60%
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.805 8.141 664 8,20%
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.667 7.807 860 11,00%
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9.348 9.442 -94 -1,00%
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.671 6.065 1.606 26,50%
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.259 9.053 206 2,30%
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.151 8.203 948 11,60%
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.155
731 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 9.088 8.261 827 10,00%
731 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.702 5.614 1.088 19,40%
731 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.812 7.767 1.045 13,50%
731 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.826 7.530 1.296 17,20%
731 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.617 5.869 -2.252 -38,40%
773 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 8.840
773 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.519
773 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.711
773 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.581
773 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.995
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 11.725 13.131 -1.406 -10,70%
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.295 11.384 -2.089 -18,40%
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.581 13.038 -1.457 -11,20%
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.307 12.956 -1.649 -12,70%
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.570 2.881 1.689 58,60%
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 9.056 8.704 352 4,00%
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.902 4.955 1.947 39,30%
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.807 8.257 550 6,70%
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.564 7.686 878 11,40%
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.548
772 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 9.635
772 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.699
772 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.247
772 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.205
772 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.220
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 10.118 10.956 -838 -7,60%
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.609 8.004 -395 -4,90%
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.973 10.506 -533 -5,10%
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.778 10.233 -455 -4,40%
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.910
774 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 8.884
774 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.473
774 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.737
774 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.258
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 12.059 13.971 -1.912 -13,70%
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.502 11.846 -2.344 -19,80%
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.781 13.848 -2.067 -14,90%
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.581 13.837 -2.256 -16,30%
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.370 7.123 -3.753 -52,70%
775 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 8.574
775 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.489
775 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8.498
775 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.228
775 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.630
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 9.964 9.938 26 0,30%
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.421 5.553 1.868 33,60%
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9.383 9.493 -110 -1,20%
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.580 9.388 192 2,00%
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) 10.631 11.604 -973 -8,40%
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 8.617 8.657 -40 -0,50%
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.473 11.419 -946 -8,30%
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.134 10.773 -639 -5,90%
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.233 2.365 868 36,70%
603 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 12.034 12.845 -811 -6,30%
603 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.926 7.136 790 11,10%
603 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.561 12.100 -539 -4,50%
603 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11.187 12.221 -1.034 -8,50%
604 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 10.734 10.055 679 6,80%
604 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.409
604 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.060 9.757 303 3,10%
604 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.291 9.623 668 6,90%
611 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 7.189 5.070 2.119 41,80%
611 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 5.124
611 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6.676
611 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4.842
777 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 11.153
777 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 9.707
777 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11.124
777 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.808
777 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.457
605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 10.604 8.450 2.154 25,50%
605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.666 5.215 1.451 27,80%
605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10.007 6.291 3.716 59,10%
605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.448 7.632 1.816 23,80%
770 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 4.267
610 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 4.215
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) 8.401 5.191 3.210 61,80%
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 7.574
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7.932
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.956 5.017 1.939 38,60%
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.073
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) 7.268 4.304 2.964 68,90%
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6.060
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6.408
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.404
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.698

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τον ιδανικό καθηγητή

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε
τους στόχους & τις ανάγκες σας.

Θα σας προτείνουμε τον καθηγητή που ταιριάζει στις δικές σας απαιτήσεις μέσα από έναν αριθμό καταξιωμένων καθηγητών, με φροντιστηριακή εμπειρία και πολυετή ενασχόληση με τα ιδιαίτερα μαθήματα

ποιοι είμαστε

no 1 icon dark green Επικοινωνείτε μαζί μας
  • τηλεφωνικά στο 210 9920730 και 211 0137862, ώρες 9:00 - 22:00 όλες τις ημέρες
  • με επίσκεψη στην έδρα μας, Κρήτης 37, Άγιος Δημήτριος, ώρες 10:00 - 20:00, κατόπιν συνεννόησης
  • μέσω e-mail:info@private-lesson.gr
  • συμπληρώνοντας εδώ τη Φόρμα Αναζήτησης Καθηγητών
  • μέσω facebook
no 2 icon orange Συζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.
no 3 icon green Σας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Bάσει αυτών που μας ζητήσατε, θα έχετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών που έχουμε να σας προτείνουμε με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.


Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας εντός μιας ημέρας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που σας ενδιαφέρει, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος και την περιοχή σας:

Ενδιαφέρομαι για:
στην περιοχή:

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα:*
Email:*
Τηλέφωνο:
 Οικομάθεια
Kρήτης 37, Αγ. Δημήτριος, 17342
Αθήνα - Αττική
210 9920730, 211 0137862
info@private-lesson.gr
facebook google plus youtube