Βάσεις 2012

Συγκριτικοί Πίνακες 2012

Βάσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ 2012 - 2011 (90%)

Βάσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ 2012 - 2011 (10%)

Βάσεις ΕΠΑΛ 2012- 2011

Βαθμός Πρώτου -Τελευταίου εισαγόμενου στα τμήματα ΑΕΙ & ΤΕΙ από Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια

Ημερήσια ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ομάδας Β) του 90%

Εσπερινά ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ομάδας Β) του 90%

Ημερήσια ΕΠΑΛ (ομάδα Α)

Εσπερινά ΕΠΑΛ (ομάδα Α)

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ 2012 2011 ΔΙΑΦ
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 19709 19927 -218
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18002 6768 11234
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 19525 18974 551
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 19495 18932 563
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 13195 13897 -702
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 20244 20463 -219
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 19364 18878 486
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 20127 20052 75
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 19877 20416 -539
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 16740 7157 9583
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 11928 12911 -983
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8846 9149 -303
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7607 7651 -44
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6052 9929 -3877
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11143 12981 -1838
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8671
8671
135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 13397 16012 -2615
135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7520 11283 -3763
135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11967 10800 1167
135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12819 13325 -506
135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5536
5536
137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15927 17049 -1122
137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12343 10536 1807
137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15329 16079 -750
137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14147 16533 -2386
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6580 9670 -3090
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 9507 10391 -884
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7957 10040 -2083
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8913 9024 -111
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 10991 13169 -2178
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8111 8425 -314
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8594 10058 -1464
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10352 11757 -1405
186 ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 11359 11834 -475
186 ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8621 10805 -2184
186 ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11176 11517 -341
186 ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11244 11799 -555
186 ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8304 7717 587
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 11535 11710 -175
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9832 8492 1340
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11059 11522 -463
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10420 11659 -1239
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11527 11441 86
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9794 10719 -925
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11296 11206 90
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10950 11234 -284
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 10924
10924
105
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9534
9534
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10558
10558
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10458
10458
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10424 10797 -373
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8466 8682 -216
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10347 10523 -176
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10268 10475 -207
118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 16661 16033 628
118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14983 4461 10522
118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16377 14275 2102
118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15968 15787 181
118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5521 4363 1158
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14821 14489 332
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13253 10836 2417
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14520 13820 700
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14500 14007 493
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7830 6101 1729
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16432 16039 393
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15277 10484 4793
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16075 14999 1076
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16261 15912 349
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7466 7452 14
138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) 12553 13229 -676
138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10939 12731 -1792
138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12368 13146 -778
138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12101 13086 -985
138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3573 2802 771
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 13387 13635 -248
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11975 13045 -1070
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13226 13075 151
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13134 13417 -283
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3889 2768 1121
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15861 15399 462
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14220 10384 3836
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15574 14711 863
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15497 14480 1017
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6730 5011 1719
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 15114 14901 213
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12416 14183 -1767
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14671 14459 212
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13794 14667 -873
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3957 2855 1102
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 17781 17261 520
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16390 1885 14505
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17332 15643 1689
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17357 16953 404
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7463 4757 2706
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17745 17247 498
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16738 10501 6237
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17575 16136 1439
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17599 17064 535
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7526 5562 1964
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 15845 15713 132
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14581 14846 -265
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15550 15093 457
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15593 14959 634
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5186 3286 1900
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 14509 14952 -443
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12379 13521 -1142
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14240 14205 35
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13954 14838 -884
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4192 2590 1602
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 14600 14539 61
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12264 10734 1530
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14275 13998 277
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14276 13727 549
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8376 6622 1754
112 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16524 15845 679
112 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14927 4996 9931
112 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16150 13841 2309
112 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16059 15627 432
112 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7299 6089 1210
114 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14234 13943 291
114 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12649 12115 534
114 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14112 13435 677
114 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13823 13285 538
114 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4214 4058 156
110 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 17074 16431 643
110 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15434 5181 10253
110 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16729 13979 2750
110 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16312 15924 388
110 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3988 4025 -37
116 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 13402 13546 -144
116 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11312 12840 -1528
116 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12992 13228 -236
116 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12927 13507 -580
116 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3500 3616 -116
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) 14551 14207 344
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12485 10089 2396
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14397 13272 1125
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14030 13913 117
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4513 3767 746
104 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ. ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 13036 13177 -141
104 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ. ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10510 10937 -427
104 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ. ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12907 12797 110
104 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ. ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12791 12521 270
104 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ. ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3902 2801 1101
145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 12306 12917 -611
145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9855 10341 -486
145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12183 11980 203
145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11949 10237 1712
145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3440 1215 2225
108 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 12723 12877 -154
108 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10015 10470 -455
108 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12340 12678 -338
108 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12182 12204 -22
108 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8169 8267 -98
121 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 18276 17883 393
121 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17728 14419 3309
121 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18161 17368 793
121 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18214 17461 753
121 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 10091 14313 -4222
117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 18879 18608 271
117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18189 14803 3386
117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18751 17756 995
117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18710 18392 318
117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 12433 16828 -4395
119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18715 18435 280
119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18110 17305 805
119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18586 18215 371
119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18663 18268 395
119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 14792 8693 6099
169 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 11783 12721 -938
169 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9479 11069 -1590
169 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11372 12006 -634
169 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11477 11757 -280
169 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3197 1457 1740
146 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 14387 14127 260
146 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11190 6377 4813
146 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13820 12083 1737
146 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13533 13384 149
146 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3974 3576 398
362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 11344 12289 -945
362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8551 10196 -1645
362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11164 10943 221
362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10819 11135 -316
362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2861 952 1909
168 ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14735 14195 540
168 ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13581 6111 7470
168 ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14457 13744 713
168 ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14463 13888 575
168 ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6996 5959 1037
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 14686 14331 355
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13597 4712 8885
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14234 13397 837
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14489 13964 525
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4560 4321 239
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 17284 16951 333
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16834 10412 6422
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17002 15642 1360
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17092 16814 278
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 11092 7995 3097
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 12745 12576 169
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9822 10656 -834
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12535 11235 1300
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12420 10851 1569
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4632 3611 1021
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 14245 13749 496
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11835 8166 3669
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14029 12418 1611
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13905 13645 260
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3158 3172 -14
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) 10619 11297 -678
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7864 8498 -634
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10396 9637 759
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10352 9954 398
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2917 2443 474
355 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 16904 16742 162
355 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8880 15584 -6704
355 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16311 16200 111
355 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16091 16565 -474
179 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 17074 16888 186
179 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8257 15047 -6790
179 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16500 15613 887
179 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16699 16585 114
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 11571 12145 -574
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9045 11104 -2059
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11374 11771 -397
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11168 11436 -268
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3164 2192 972
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16354 15623 731
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13047 3052 9995
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15941 14293 1648
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15958 15442 516
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6001 4186 1815
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 13052 12927 125
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10228 10457 -229
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12443 12098 345
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12287 12454 -167
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7792 6077 1715
123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 16395 15966 429
123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14315 6427 7888
123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16025 13539 2486
123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15746 15393 353
123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4429 3688 741
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 14677 14280 397
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12994 3752 9242
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14405 13329 1076
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14262 14163 99
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5582 6113 -531
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 15197 14624 573
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12290 4343 7947
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14851 12606 2245
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14736 14206 530
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3951 3033 918
411 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 13337 13141 196
411 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10411 9869 542
411 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12981 12374 607
411 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13031 12789 242
411 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3281 2850 431
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 10570 11298 -728
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8549 10912 -2363
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10512 10773 -261
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10147 10613 -466
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2995 1253 1742
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 15419 14692 727
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13672 4694 8978
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15213 12476 2737
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14866 13972 894
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3259 2992 267
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 12006 12252 -246
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9925 11781 -1856
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11883 12030 -147
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11099 11620 -521
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2706 2528 178
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 11273 11878 -605
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9212 10662 -1450
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11168 10487 681
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11083 10485 598
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2993 4281 -1288
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 14110 13610 500
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12249 3294 8955
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13976 12400 1576
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13883 13426 457
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3793 2910 883
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 10764 11670 -906
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8537 10520 -1983
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10690 10126 564
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10392 9861 531
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2563 1268 1295
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 12441 12719 -278
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9783 10369 -586
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12125 12617 -492
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12158 12313 -155
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6802 7029 -227
148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 18414 18238 176
148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14245 12649 1596
148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18161 17194 967
148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18213 17481 732
148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4225
4225
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 17182 17249 -67
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12899 3912 8987
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16371 16895 -524
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16334 16876 -542
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18102 17767 335
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17383 11361 6022
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17869 16832 1037
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17870 16677 1193
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4614
4614
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 11144 11332 -188
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7835 8690 -855
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10919 10559 360
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10627 10330 297
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5743 4348 1395
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 15796 15232 564
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14415 7611 6804
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15492 14866 626
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15390 14661 729
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7159 5746 1413
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 13510 13330 180
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11092 3366 7726
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13296 12121 1175
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13376 12916 460
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3139 3607 -468
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 13229 13105 124
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10281
10281
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12898 11799 1099
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12880 12685 195
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5788 5567 221
171 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ 18115 17496 619
171 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17300 13738 3562
171 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17917 17065 852
171 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17959 17338 621
171 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7229 3834 3395
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 17626 16958 668
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17031 16097 934
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17530 16296 1234
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17548 16810 738
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5865 7499 -1634
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 18204 17699 505
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17670 15823 1847
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18044 17496 548
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18080 17592 488
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8032 10562 -2530
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18184 17638 546
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17600 16192 1408
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18084 17131 953
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18028 17573 455
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 11307 15328 -4021
385 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) 19543 19197 346
385 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15713
15713
385 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18718
18718
385 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18854 19052 -198
386 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠ.ΓΛ. ΠΟΛ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) 4884 9211 -4327
403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14548 14545 3
403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12657 12488 169
403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14177 13846 331
403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14368 14292 76
403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5651 7138 -1487
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) 13586 13826 -240
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11510 12611 -1101
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13382 12376 1006
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13325 13293 32
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4428 5597 -1169
402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) 13116 13417 -301
402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11437 12023 -586
402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13009 13156 -147
402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12944 13255 -311
402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5288 6558 -1270
401 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 15615 15310 305
401 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12912 10444 2468
401 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15178 12981 2197
401 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14889 14608 281
401 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6968 6151 817
404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 12514 12781 -267
404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10730 10644 86
404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12269 12237 32
404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12147 12278 -131
404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7317 7105 212
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 16674 16295 379
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15770 14835 935
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16431 15843 588
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16631 15503 1128
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6003 6971 -968
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) 15319 16249 -930
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13947 15572 -1625
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14924 16101 -1177
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14592 16045 -1453
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6934 6932 2
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) 16410 16953 -543
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15137 16467 -1330
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16137 16839 -702
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16096 16742 -646
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8751 7075 1676
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 17731 17806 -75
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16703 14190 2513
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17399 16482 917
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17399 17488 -89
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8346 8253 93
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15916 16561 -645
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15366 15153 213
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15848 15041 807
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15685 16271 -586
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 9550 8119 1431
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 16376 16911 -535
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15810 16135 -325
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16181 15923 258
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16128 16361 -233
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7005 8155 -1150
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 14506 15581 -1075
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13422 13041 381
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14185 15559 -1374
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13964 15371 -1407
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 11269 12142 -873
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 13847 15247 -1400
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13183 14511 -1328
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13654 15071 -1417
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13725 14516 -791
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8082 5448 2634
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17415 17710 -295
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16515 14817 1698
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17157 16735 422
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17013 17480 -467
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 16684 8335 8349
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) 14743 15889 -1146
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13794 14574 -780
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14561 15753 -1192
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14374 15053 -679
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8018 8066 -48
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 16816 16644 172
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16105 12442 3663
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16535 15427 1108
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16468 16397 71
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7790 6571 1219
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16647 16481 166
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15737 12330 3407
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16316 14973 1343
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16072 16336 -264
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 12153 8179 3974
160 ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 13163 14098 -935
160 ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12126 11689 437
160 ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12909 13944 -1035
160 ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12883 13977 -1094
160 ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 9505 11829 -2324
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 12385 13704 -1319
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11538 12416 -878
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12230 13339 -1109
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12258 12816 -558
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5606 4661 945
166 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) 14838 14950 -112
166 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13249 14486 -1237
166 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14490 14909 -419
166 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14370 14748 -378
166 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 9682 6302 3380
158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 13604 14558 -954
158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12157 13784 -1627
158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13318 14265 -947
158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13274 14329 -1055
158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6441 4530 1911
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14325 14760 -435
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13321 13245 76
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14220 14062 158
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13956 14472 -516
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 9291 7757 1534
341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) 13276 14159 -883
341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12237 13334 -1097
341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13016 13952 -936
341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13050 12793 257
341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6771 6245 526
136 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 14609 14896 -287
136 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13461 14447 -986
136 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14242 14707 -465
136 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14308 14850 -542
136 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7405 9925 -2520
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 7352 12611 -5259
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 6465 13513 -7048
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11932 17795 -5863
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11302 13922 -2620
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7194
7194
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 17908 18545 -637
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10788 13323 -2535
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15541 14520 1021
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 13645 13409 236
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10803 4897 5906
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13486 12035 1451
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13208 12695 513
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5296 4035 1261
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 10514 11123 -609
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7455 8833 -1378
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10393 10464 -71
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10298 10139 159
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2845 2726 119
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 12387 12388 -1
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10970 4615 6355
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11890 8812 3078
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11672 9992 1680
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3374 6205 -2831
368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) 10851 11296 -445
368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8444 9678 -1234
368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10570 10789 -219
368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10378 11141 -763
368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2306 9756 -7450
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) 15952 15294 658
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12928 13179 -251
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15189 13562 1627
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14700 15130 -430
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2218 909 1309
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19257 18894 363
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 19159 18508 651
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 11997 16849 -4852
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19336 19282 54
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 18195
18195
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 9432 9964 -532
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7304 4969 2335
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9136 8975 161
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9318 9874 -556
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9003 9604 -601
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7059 5647 1412
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8931 9512 -581
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8752 8632 120
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8592 9312 -720
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6632 2331 4301
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8553 5445 3108
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 8452 9257 -805
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6744 7012 -268
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8346 8942 -596
417 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9783 10289 -506
417 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7877 5355 2522
417 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9589 5038 4551
418 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 9527 10140 -613
418 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6834 9181 -2347
418 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9506 9147 359
ΤΕΙ
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 12815 12599 216
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10772 8224 2548
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12622 11513 1109
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12586 12218 368
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3582 3655 -73
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12105 12223 -118
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10640 5694 4946
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11909 10942 967
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11721 12163 -442
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5443 3882 1561
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 14654 14556 98
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13300 6034 7266
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14479 12399 2080
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14135 14178 -43
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4121 3473 648
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 11455 11912 -457
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9521 10966 -1445
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11335 11743 -408
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11097 11812 -715
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2324 2740 -416
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 13011 13025 -14
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11779 11326 453
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12925 12259 666
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12588 12978 -390
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4043 4700 -657
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 14949 14701 248
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13963 10285 3678
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14881 13880 1001
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14023 14274 -251
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4956 4531 425
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 12335 12679 -344
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11304 10101 1203
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12184 12183 1
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12031 12665 -634
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6765 4747 2018
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14088 13580 508
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12510 8924 3586
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14020 12835 1185
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13941 13319 622
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 10527 5596 4931
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) 10872 11533 -661
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8962 10139 -1177
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10627 10986 -359
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10427 11458 -1031
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3592 4358 -766
696 ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) 9984 10416 -432
696 ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7600 7798 -198
696 ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9905 9484 421
696 ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9762 10339 -577
696 ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3032 1050 1982
743 ΜΟΥΣΕΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΓΡ. ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) 10510 11118 -608
743 ΜΟΥΣΕΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΓΡ. ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8333 10033 -1700
743 ΜΟΥΣΕΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΓΡ. ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10494 10480 14
743 ΜΟΥΣΕΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΓΡ. ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10120 10763 -643
743 ΜΟΥΣΕΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΓΡ. ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3045 2796 249
730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 10798 10973 -175
730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8561 7566 995
730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10606 10072 534
730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10359 9920 439
730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4020 3787 233
741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 10287 10767 -480
741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7669 5866 1803
741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10162 10306 -144
741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10140 7483 2657
741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2349 3454 -1105
602 ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝ.) 9386 10828 -1442
602 ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝ.) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6189
6189
602 ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝ.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8998 6026 2972
602 ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝ.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7323 10234 -2911
598 ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 10141 10687 -546
598 ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7700 9506 -1806
598 ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10043 10497 -454
598 ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9996 10617 -621
598 ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3724 4211 -487
748 ΠΡΟΣΤ. ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 10105 10680 -575
748 ΠΡΟΣΤ. ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7617 5420 2197
748 ΠΡΟΣΤ. ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10039 8586 1453
748 ΠΡΟΣΤ. ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9973 10320 -347
748 ΠΡΟΣΤ. ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2181 2216 -35
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 12833 12643 190
248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10090 11887 -1797
248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12728 11222 1506
248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12401 12144 257
248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3198 2976 222
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 9311 9397 -86
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5534
5534
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8988 2406 6582
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8767 7219 1548
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2526 2354 172
218 ΣΤΑΤΙΣΤ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) 11014 11271 -257
218 ΣΤΑΤΙΣΤ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7438 8433 -995
218 ΣΤΑΤΙΣΤ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10695
10695
218 ΣΤΑΤΙΣΤ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10720 9286 1434
218 ΣΤΑΤΙΣΤ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3322 2978 344
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 14638 14325 313
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11829 8879 2950
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14502 13442 1060
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14383 13936 447
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3744 3128 616
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13853 14123 -270
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11754 12253 -499
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13594 11831 1763
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13592 13364 228
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6039 5232 807
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 14203 14129 74
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11698 12491 -793
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13923 13327 596
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13880 13783 97
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4081 3298 783
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 13486 13603 -117
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10858 12653 -1795
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13363 12837 526
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13228 13150 78
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3444 3263 181
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 12471 12777 -306
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9944 8601 1343
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12374 12036 338
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12288 12322 -34
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3956 3078 878
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16157 16470 -313
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14719 8057 6662
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15841 13685 2156
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15625 16160 -535
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8034 6375 1659
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 15945 15769 176
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13060 2664 10396
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15531 14030 1501
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15546 15544 2
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6839 4710 2129
259 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13930 13605 325
259 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11926 12129 -203
259 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13814 12797 1017
259 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13690 13444 246
259 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4096 4492 -396
257 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 14433 14261 172
257 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12595 10685 1910
257 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14055 13214 841
257 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14136 13966 170
257 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4238 4116 122
261 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 13721 13415 306
261 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10954 11738 -784
261 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13428 12257 1171
261 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13563 12892 671
261 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3896 3894 2
253 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 16399 16214 185
253 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14649 11731 2918
253 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15692 13789 1903
253 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15743 15695 48
253 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4490 4344 146
255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15626 15665 -39
255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13660 5057 8603
255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15208 13699 1509
255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15250 15381 -131
255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8982 4568 4414
269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14777 14855 -78
269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13115 14588 -1473
269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14690 12404 2286
269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14653 13702 951
269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5162 5190 -28
267 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 15250 15521 -271
267 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13933 13284 649
267 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15063 14271 792
267 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15008 14753 255
267 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4508 4262 246
270 ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 14806 14805 1
270 ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12874 14231 -1357
270 ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14691 13044 1647
270 ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14474 14553 -79
270 ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3324 4168 -844
263 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 16852 16851 1
263 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15285 7136 8149
263 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16664 15330 1334
263 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16480 16583 -103
263 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4682 4504 178
265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15806 15880 -74
265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14125 13175 950
265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15664 15146 518
265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15510 15837 -327
265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7906 4787 3119
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 12203 11612 591
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9759 9077 682
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12014 11444 570
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11957 11282 675
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3234 3882 -648
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 13687 13327 360
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11064 3602 7462
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13606 12029 1577
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13510 13076 434
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4284 3906 378
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13530 13127 403
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11413 6025 5388
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13303 11513 1790
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13238 12788 450
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4951 4689 262
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 8078 8576 -498
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4689
4689
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7885 6521 1364
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7570 7233 337
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2488 3402 -914
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 12520 11684 836
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9954 5156 4798
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12363 10576 1787
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11708 11048 660
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4070 3619 451
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 17197 17165 32
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16697 15685 1012
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17170 17128 42
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17077 15952 1125
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8044 6021 2023
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 17064 16969 95
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16299 15556 743
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17007 16667 340
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16750 16277 473
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7714 6568 1146
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 17908 17773 135
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17081 14398 2683
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17789 17105 684
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17769 17721 48
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 9820 7864 1956
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17653 17598 55
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17039 16527 512
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17531 17299 232
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17459 16724 735
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 10333 9913 420
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ 15861 15758 103
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13256 12042 1214
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15662 15302 360
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15465 14659 806
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 14673 2594 12079
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11422 10868 554
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8636 4388 4248
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11081 9590 1491
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11108 10695 413
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4232 3658 574
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 11003 10630 373
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6534 9582 -3048
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10805 10354 451
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10775 9920 855
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2671 2133 538
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 11370 10817 553
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9020 8846 174
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11277 9868 1409
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11132 10697 435
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3886 2584 1302
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 14037 13058 979
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12067 3644 8423
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13668 12070 1598
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13616 12792 824
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4420 3884 536
324 ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 13321 12275 1046
324 ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11802 7281 4521
324 ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13230 11319 1911
324 ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13292 11899 1393
324 ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3793 4212 -419
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 15773 15027 746
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14451 4240 10211
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15489 14202 1287
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15224 14791 433
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5318 3906 1412
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 16225 16139 86
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15021 9850 5171
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16032 15191 841
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16020 15597 423
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3900 3990 -90
327 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 13363 12384 979
327 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11388 4056 7332
327 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13311 12069 1242
327 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13150 12223 927
327 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3545 3352 193
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14318 13819 499
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12779 2608 10171
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14133 11800 2333
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14050 13430 620
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5938 5534 404
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12747 11964 783
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11658 2610 9048
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12649 10778 1871
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12411 11487 924
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4614 5019 -405
274 ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) 13444 12696 748
274 ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11716 10934 782
274 ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13238 12270 968
274 ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13302 12168 1134
274 ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4381 4682 -301
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) 11805 11364 441
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10699 9770 929
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11632 10611 1021
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11492 9007 2485
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3950 3646 304
276 ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 10297 10668 -371
276 ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7230 4274 2956
276 ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9907 6234 3673
276 ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9441 8594 847
276 ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3629 3310 319
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 14156 13667 489
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12358 6452 5906
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13874 12993 881
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13694 13519 175
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4248 5574 -1326
333 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 15537 15263 274
333 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14417 3564 10853
333 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15414 13915 1499
333 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15275 14915 360
333 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5318 4847 471
340 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13927 13534 393
340 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12816 5686 7130
340 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13749 12392 1357
340 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13638 12672 966
340 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5913 5422 491
338 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16322 16340 -18
338 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15535 11642 3893
338 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15824 14981 843
338 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16202 16082 120
338 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8090 10771 -2681
339 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 15025 14735 290
339 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13128 3326 9802
339 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14692 13105 1587
339 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14816 14446 370
339 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7686 6060 1626
366 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 12738 12806 -68
366 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10941 6076 4865
366 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12549 9734 2815
366 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12598 8591 4007
366 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4190 3535 655
330 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 16829 16684 145
330 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15327 7217 8110
330 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16545 14818 1727
330 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16476 16301 175
330 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5008 3961 1047
412 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 14989 14765 224
412 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13888 3334 10554
412 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14856 13099 1757
412 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14873 14501 372
412 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4502 3702 800
369 ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) 12831 12948 -117
369 ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10762 7355 3407
369 ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12654 12253 401
369 ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12434 11944 490
369 ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4092 4452 -360
344 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) 11328 11097 231
344 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8323
8323
344 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10779 9191 1588
344 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10879 9935 944
344 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3370 3282 88
371 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) 13644 13525 119
371 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12327 11901 426
371 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13355 12166 1189
371 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13430 10296 3134
371 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3916 4357 -441
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 13308 12769 539
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10833 10381 452
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13200 11726 1474
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12806 12406 400
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3705 2900 805
358 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) 12443 12220 223
358 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9898 7748 2150
358 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12279 11912 367
358 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12125 10433 1692
358 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3358 3073 285
335 ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 15378 15217 161
335 ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14067 7816 6251
335 ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15109 13487 1622
335 ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15290 15159 131
335 ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7723 6520 1203
359 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) 11567 11152 415
359 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7878 7185 693
359 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11446 10642 804
359 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11220 10019 1201
359 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3304 3007 297
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ 16150 15737 413
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 15229 14503 726
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 2597 4863 -2266
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ 17771 17483 288
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 17175 16690 485
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 12144 5914 6230
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17188 16187 1001
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 15950 13812 2138
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 8737
8737
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α) 19065 18911 154
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18717 18449 268
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 17246 16276 970
827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 18817 18700 117
827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18684 17963 721
827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 7261 15619 -8358
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΑΧΙΜΟΙ 16898 16521 377
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 16180 15598 582
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17592 17549 43
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 16846 16470 376
820 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ. ) 16901
16901
820 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ. ) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 15936
15936
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ 14372 13647 725
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 13352 12607 745
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ 15426 15157 269
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 14655 14232 423
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 6285
6285
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν 14743 13951 792
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 13533 12800 733
817 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10851 9687 1164
817 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΟΛΥΤ 10% 8692 8770 -78
817 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% 10436 11313 -877
818 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10321 8539 1782
818 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤ 10% 7927 7826 101
818 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% 10234 10685 -451
ΤΕΙ
698 ΤΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 6924 6886 38
698 ΤΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4553 3728 825
698 ΤΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6756 4863 1893
698 ΤΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6679 5441 1238
698 ΤΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4910 2012 2898
537 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) 7648
7648
537 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6251
6251
537 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7312
7312
537 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7592
7592
537 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4052
4052
538 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 7867 7277 590
538 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4658 5101 -443
538 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7683 6078 1605
538 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7707
7707
538 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3350 2862 488
531 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10431 9254 1177
531 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9156 3544 5612
531 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10429 7431 2998
531 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10422 8649 1773
531 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4408 3794 614
536 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8294
8294
536 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7516
7516
536 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8198
8198
536 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8037
8037
536 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3452
3452
535 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 7929 7099 830
535 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4626 6416 -1790
535 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7750 6950 800
535 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7588 6871 717
535 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2946
2946
533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 8976 8145 831
533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6751 5399 1352
533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8692 6972 1720
533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8527 6792 1735
533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4070 3651 419
556 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) 6871 7298 -427
556 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4896 3994 902
556 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6739 6118 621
556 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6465 6806 -341
556 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3665 3300 365
550 ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ(ΔΡΑΜΑ) 7222 7092 130
550 ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ(ΔΡΑΜΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5072 5808 -736
550 ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ(ΔΡΑΜΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7142 6510 632
550 ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ(ΔΡΑΜΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6854 6785 69
550 ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ(ΔΡΑΜΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4450 4190 260
551 ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 7002 6928 74
551 ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4436 4864 -428
551 ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6847 5775 1072
551 ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6727 6597 130
551 ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3990 3604 386
553 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 7225
7225
553 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4930
4930
553 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7068
7068
553 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6711
6711
553 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3552
3552
546 ΤΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. ΤΡΟΦ/ΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 6684
6684
546 ΤΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. ΤΡΟΦ/ΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4968
4968
546 ΤΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. ΤΡΟΦ/ΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6673
6673
546 ΤΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. ΤΡΟΦ/ΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6652
6652
546 ΤΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. ΤΡΟΦ/ΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2948
2948
542 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) 6563
6563
542 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4382
4382
542 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6530
6530
542 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6523
6523
542 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5123
5123
539 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9192 8094 1098
539 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7830 3610 4220
539 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8914 6280 2634
539 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8557 7581 976
539 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5494 3746 1748
541 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 7372 7169 203
541 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4828 6233 -1405
541 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7264 6399 865
541 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7072 6432 640
541 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4374 3818 556
540 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 6561
6561
540 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4698
4698
540 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6505
6505
540 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6354
6354
540 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3638
3638
557 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6744
6744
557 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4610
4610
557 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6700
6700
557 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6714
6714
557 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3533
3533
554 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7024
7024
554 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6312
6312
554 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6873
6873
554 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3380
3380
552 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 6969
6969
552 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4959
4959
552 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6884
6884
552 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6702
6702
552 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3002
3002
555 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6444
6444
555 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5172
5172
555 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6391
6391
555 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6253
6253
555 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2452
2452
543 ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ 10996 9961 1035
543 ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9608 3650 5958
543 ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10795 8205 2590
543 ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10541 9823 718
543 ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4737 3894 843
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18698 18566 132
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18316 17470 846
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18605 18429 176
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18632 18268 364
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 13002 14974 -1972
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 18824 18781 43
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18360 17955 405
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18770 18515 255
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18774 18765 9
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 11710 13851 -2141
302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 18504 18369 135
302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18038 16959 1079
302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18462 17999 463
302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18487 18327 160
302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 17300 15881 1419
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 18578 18480 98
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18081 17598 483
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18568 18247 321
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18544 18394 150
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 11883 12661 -778
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 18656 18613 43
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18309 18137 172
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18611 18511 100
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18625 18491 134
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 15139 13937 1202
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 19170 19153 17
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18578 15667 2911
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 19083 17936 1147
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 19098 19041 57
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 15614 14958 656
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19003 18946 57
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18635 18327 308
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18922 18635 287
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18894 18917 -23
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 18059 16063 1996
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 18553 18487 66
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18037 17834 203
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18425 17876 549
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18504 18308 196
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 11328 12242 -914
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18450 18355 95
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17975 17949 26
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18433 17957 476
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18412 18300 112
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 12693 12424 269
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 16592 16558 34
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15505 11126 4379
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16389 15371 1018
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16174 16117 57
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 9822 10084 -262
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 14644 14855 -211
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13250 10225 3025
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14457 14665 -208
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14066 13080 986
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5229 7531 -2302
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18091 17928 163
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17633 16579 1054
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17960 17586 374
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18025 17641 384
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 9413 8189 1224
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 17768 17584 184
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17418 13910 3508
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17695 17375 320
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17722 16688 1034
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6186 7926 -1740
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 18041 18077 -36
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17124 15820 1304
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18012 17294 718
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17998 17795 203
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 9200 9150 50
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) 12107 12391 -284
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10186 10504 -318
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11739 10928 811
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11726 9351 2375
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 9158 5742 3416
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 17023 16914 109
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16347 13259 3088
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16937 16444 493
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16743 16408 335
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 10671 11283 -612
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 18128 18034 94
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17672 17250 422
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18020 17818 202
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18066 17897 169
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 10177 10194 -17
289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 18299 18229 70
289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17774 17240 534
289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18279 17828 451
289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18267 18156 111
289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 14465 10712 3753
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18324 18225 99
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17743 17979 -236
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18306 17730 576
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18279 18074 205
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 10796 11595 -799
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16343 16157 186
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15131 11436 3695
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16199 14729 1470
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16111 15613 498
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8454 8646 -192
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 16559 16435 124
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15764 13945 1819
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16349 16036 313
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16380 15763 617
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 11093 8798 2295
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19216 19085 131
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18995 18677 318
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 18279 10251 8028
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(Σ.Α.Ν) 17867 17597 270
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(Σ.Α.Ν) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 17406 16805 601
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(Σ.Α.Ν) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 11891
11891
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18993 18951 42
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18905 18537 368
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 17705
17705
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18916 18736 180
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 11728
11728
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19170 18942 228
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18924 18684 240
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 16433 8509 7924
ΤΕΙ
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 13526 13423 103
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12553 9949 2604
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13246 12952 294
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13228 13367 -139
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5697 5457 240
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12719 12916 -197
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11555 6846 4709
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12585 11613 972
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12309 12901 -592
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6709 7141 -432
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 12767 12671 96
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10761 7642 3119
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12702 12148 554
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12613 12608 5
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5735 4255 1480
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15223 15220 3
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13948 6721 7227
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14847 12548 2299
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14933 14880 53
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7353 6840 513
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 11830 12182 -352
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10733 10004 729
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11588 11711 -123
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11392 11895 -503
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6957 4429 2528
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 12934 12756 178
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11813 9740 2073
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12894 11729 1165
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12700 12352 348
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5790 4956 834
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 15518 15281 237
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14975 12917 2058
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15403 14925 478
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15295 14757 538
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5929 5624 305
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 14514 14030 484
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13044 7060 5984
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14233 12795 1438
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13970 13771 199
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6263 6618 -355
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14001 13734 267
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12689 9082 3607
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13719 12508 1211
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13654 13391 263
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8731 8501 230
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 12480 12047 433
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10769 9763 1006
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12360 11470 890
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12123 11829 294
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7151 5045 2106
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 13784 13828 -44
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12094 6462 5632
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13761 12717 1044
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13531 13568 -37
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8218 6123 2095
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 13439 13202 237
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11793 8269 3524
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13324 12360 964
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13010 13072 -62
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6790 4427 2363
742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 11950 12032 -82
742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10271 11005 -734
742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11817 11666 151
742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11805 11478 327
742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4898 4422 476
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 13785 13568 217
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11907 8289 3618
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13461 12719 742
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13352 13401 -49
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7570 11233 -3663
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15935 15789 146
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15153 10114 5039
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15847 13789 2058
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15647 15652 -5
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7576 8308 -732
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 16322 16275 47
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15565 12115 3450
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16098 15085 1013
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16140 15990 150
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 8392 8277 115
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 14810 14494 316
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12894 11309 1585
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14709 13207 1502
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14729 13395 1334
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6191 6408 -217
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 14579 14395 184
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13256 12405 851
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14474 13706 768
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14438 13809 629
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5245 5369 -124
667 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 12560 12293 267
667 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10676 6786 3890
667 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12499 11502 997
667 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12359 12154 205
667 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4987 4339 648
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14111 13956 155
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12582 10579 2003
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13894 12143 1751
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13714 13787 -73
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5963 5823 140
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 14790 14630 160
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13894 11953 1941
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14728 13340 1388
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14515 13282 1233
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5570 5635 -65
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 13560 13624 -64
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12414 13445 -1031
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13436 13298 138
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13319 13520 -201
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5882 4969 913
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 15028 14705 323
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13980 10703 3277
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14813 13011 1802
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14281 14280 1
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 11932 4654 7278
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13945 13796 149
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13023 8676 4347
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13768 12834 934
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13744 13385 359
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6708 8756 -2048
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 12479 12780 -301
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10895 10045 850
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12401 11625 776
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12228 10353 1875
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5570 6031 -461
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 11118 11264 -146
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9467 9771 -304
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11013 11059 -46
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10978 11125 -147
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4854 4407 447
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 13426 13185 241
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11820 7816 4004
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13243 11835 1408
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12942 12792 150
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5629 4659 970
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 11556 11502 54
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9788 9326 462
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11381 11192 189
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11323 11367 -44
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6161 4747 1414
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13113 12994 119
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11988 5664 6324
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13001 11626 1375
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12760 12788 -28
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7724 7622 102
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 11377 11359 18
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9703 10035 -332
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11245 11118 127
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11103 11277 -174
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5923 5828 95
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 11615 11470 145
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9824 8996 828
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11420 10886 534
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11257 11340 -83
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5855 6414 -559
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 12050 12001 49
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10672 10105 567
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11876 11831 45
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11573 11913 -340
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5298 4707 591
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 10877 11138 -261
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9157 10046 -889
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10836 10846 -10
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10722
10722
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 10047 6913 3134
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 21669 21715 -46
231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 19815 7258 12557
231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 21506 19289 2217
231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 21480 21377 103
233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20740 21258 -518
233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 19819 19884 -65
233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 20462 20869 -407
233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 20363 20921 -558
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 20020 20522 -502
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18850 17353 1497
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 19684 19381 303
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 19819 20452 -633
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 19613 20203 -590
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17812 17042 770
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 19388 17856 1532
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 19303 19241 62
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 18615 19323 -708
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16940 13392 3548
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18417 18990 -573
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18515 18744 -229
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) 18921 19532 -611
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16163 9867 6296
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18463 18493 -30
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18497 18627 -130
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 17003 17058 -55
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16214 12370 3844
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16814 16643 171
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16872 16398 474
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5094 5689 -595
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 16191 16208 -17
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15127 13126 2001
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16032 15579 453
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16116 15438 678
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 11613 8526 3087
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 18184 18483 -299
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17274 11020 6254
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17979 16367 1612
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18081 18292 -211
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4845 6090 -1245
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17529 17822 -293
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16663 14888 1775
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17416 17106 310
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17495 17508 -13
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 11343 6138 5205
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 16756 16716 40
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15672 12035 3637
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16683 15784 899
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16690 15551 1139
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6030 5107 923
227 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16014 16270 -256
227 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14885 12028 2857
227 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15937 15705 232
227 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15900 16123 -223
227 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4632 4759 -127
225 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 16442 16437 5
225 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15330 5850 9480
225 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16354 15346 1008
225 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16372 16053 319
225 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4004 4680 -676
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 18759 18699 60
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18148 13121 5027
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18617 16656 1961
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18583 18609 -26
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 14213 3864 10349
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18161 18204 -43
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17365 14339 3026
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18030 16617 1413
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17948 17799 149
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6881 5050 1831
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18314 18333 -19
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17869 16116 1753
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18090 17974 116
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17948 18076 -128
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 10421 12401 -1980
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ 18914 18917 -3
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18306 13808 4498
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18653 17285 1368
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18691 18735 -44
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 16413 4672 11741
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) 16520 16093 427
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15500 12972 2528
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16222 14901 1321
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16300 15229 1071
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 16414 9067 7347
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 17600 17535 65
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16643 11193 5450
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17403 16910 493
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17377 17315 62
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6999 4420 2579
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 16603 15982 621
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15950 7463 8487
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16566 12622 3944
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16506 15973 533
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4137 4734 -597
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 17716 17760 -44
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16588 9014 7574
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17608 16031 1577
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17601 17188 413
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3779 4117 -338
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17184 16585 599
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16374 12557 3817
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17102 15670 1432
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16879 16066 813
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4788 3736 1052
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) 14352 14363 -11
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11821 10671 1150
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13909 13601 308
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13863 13118 745
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3207 2858 349
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 14621 14533 88
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13088 11817 1271
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14279 13242 1037
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14276 14074 202
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6220 8553 -2333
238 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) 11783 12508 -725
238 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8829 1914 6915
238 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10943 5211 5732
238 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11249 8158 3091
238 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2996 2268 728
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 17344 17227 117
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16342 11364 4978
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17140 16505 635
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17148 16986 162
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3672 12135 -8463
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) 13279 13033 246
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11023 9335 1688
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13042 12487 555
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13129 11486 1643
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3120 3570 -450
228 ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ. ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) 14213 14443 -230
228 ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ. ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11547 9850 1697
228 ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ. ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14129 13425 704
228 ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ. ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13867 13589 278
228 ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ. ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3338 3326 12
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17081 16895 186
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15851 12118 3733
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17014 16034 980
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17036 15835 1201
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6593 4632 1961
220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) 15151 15039 112
220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13098 10345 2753
220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15002 12154 2848
220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15024 14927 97
220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4566 5783 -1217
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 18461 18421 40
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17379 14115 3264
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 18273 16464 1809
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 18352 18276 76
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3779 6395 -2616
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ 15524 15194 330
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13397 4148 9249
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15312 14233 1079
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14985 13426 1559
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2578 1930 648
230 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) 14280 14095 185
230 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11311 10147 1164
230 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14037 12832 1205
230 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13996 13505 491
230 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2016 3032 -1016
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 14127 13559 568
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12957 10784 2173
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13780 12129 1651
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13859 13097 762
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 9828 5758 4070
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 10514 10990 -476
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6962 7249 -287
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10223 6782 3441
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10274 9803 471
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 1698
1698
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 15719 15666 53
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14893 5330 9563
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15475 13765 1710
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15581 15132 449
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4577 7079 -2502
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) 12428 11937 491
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9933 8436 1497
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12212 10115 2097
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11945 11400 545
331 ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) 15475 15250 225
331 ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14143 8266 5877
331 ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15210 13702 1508
331 ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14966 14759 207
331 ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2884
2884
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) 15838 15971 -133
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14355 12247 2108
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15677 15637 40
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15732 15118 614
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3911 4651 -740
212 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 9263 9394 -131
212 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6846 7147 -301
212 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8783 8350 433
212 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8881 5742 3139
212 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4030 4772 -742
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 15136 14736 400
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13075 5372 7703
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14949 13723 1226
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14909 14656 253
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3186 3066 120
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8256 9524 -1268
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5972
5972
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7132 8292 -1160
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7471 6340 1131
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 14416 13699 717
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12462 5941 6521
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14167 11546 2621
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14064 13218 846
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3738 3604 134
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 10724 11437 -713
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7883 9451 -1568
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10195 11100 -905
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10079 10148 -69
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4994 8433 -3439
271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 10581 10870 -289
271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7530 10138 -2608
271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10173 10102 71
271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9716 9360 356
271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2202 2152 50
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17824 17602 222
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16297 12474 3823
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17696 16982 714
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17503 17331 172
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3578 3380 198
365 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) 13053 12545 508
365 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10125 5765 4360
365 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12804 11969 835
365 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12783 12047 736
365 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3548 2360 1188
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) 16305 16481 -176
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 15329 15430 -101
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 7958 7149 809
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5714 3146 2568
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7610 6298 1312
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7549 7028 521
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7892 7279 613
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7292 3866 3426
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7678 6699 979
ΤΕΙ
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 16215 16508 -293
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12573 9424 3149
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15498 14070 1428
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15694 16486 -792
517 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10640 11901 -1261
517 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9816 8923 893
517 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9712 11265 -1553
519 ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ. ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 17045 17505 -460
519 ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ. ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13078 11315 1763
519 ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ. ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16748 14804 1944
519 ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ. ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16891 16784 107
750 ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 12552 14203 -1651
750 ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7444 13258 -5814
750 ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11745 13237 -1492
750 ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11690 12268 -578
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 8131 9763 -1632
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7462
7462
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7609
7609
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 14461 14790 -329
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11176
11176
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14068 9936 4132
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14436 14753 -317
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 9839 9661 178
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8096 8134 -38
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9583 8958 625
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9278 9038 240
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3562 2574 988
447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11253 10806 447
447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9601 3786 5815
447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11035 9790 1245
447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11098 10692 406
447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4578 4210 368
451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 8816 8800 16
451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6945 6706 239
451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8694 8300 394
451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8599 8199 400
451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4130 2564 1566
443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11111 10886 225
443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9200 3796 5404
443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11012 9478 1534
443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10887 10605 282
443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4373 2850 1523
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11123 10780 343
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9192 2698 6494
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10964 9930 1034
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11033 10281 752
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6271 4518 1753
453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 8814 8993 -179
453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6708 8463 -1755
453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8660 8406 254
453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8151 8925 -774
453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2296 1574 722
445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 11879 12197 -318
445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9779 2974 6805
445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11689 9900 1789
445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11627 11155 472
445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3798 3626 172
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 8781 8822 -41
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6026 6471 -445
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8424 8604 -180
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8051 8820 -769
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4614 4110 504
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 9216 8776 440
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7221 4602 2619
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8912 8267 645
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8520 7657 863
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3974 3836 138
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 7181 6967 214
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4820 4932 -112
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7116 5405 1711
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6968 6806 162
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3832 2898 934
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 7315 7086 229
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4644 6040 -1396
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7179 6921 258
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7140 6642 498
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5244 4785 459
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 7794 7066 728
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4798 5935 -1137
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7671 6903 768
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7251 6955 296
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3176 2080 1096
498 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 7834 7266 568
498 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4925 4362 563
498 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7600 5594 2006
498 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7542 6762 780
498 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3736 2290 1446
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 8201 7506 695
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5123 5999 -876
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8054 7238 816
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7710 7250 460
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4246 3346 900
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 9236 8423 813
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7358 5844 1514
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9078 7052 2026
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8818 7417 1401
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4972 3006 1966
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 11256 10709 547
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9490 4523 4967
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11089 9157 1932
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11090 10474 616
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3870 3020 850
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9339 8440 899
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6333 2838 3495
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9087 3536 5551
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8762 5958 2804
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3390 2390 1000
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 7692 7331 361
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5488 5102 386
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7487 6402 1085
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7275 6840 435
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4542 2938 1604
471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 7722 7390 332
471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5154 5457 -303
471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7547 6372 1175
471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7277 6426 851
471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5549 4275 1274
469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 8456 7998 458
469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5874 6228 -354
469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8278 7226 1052
469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7996 7788 208
469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2122 2362 -240
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 8965 8165 800
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6176 5518 658
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8849 7651 1198
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8489 8084 405
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4326 3278 1048
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 10017 9960 57
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8398 6814 1584
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9850 8512 1338
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9732 8395 1337
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2836 2374 462
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 12364 11878 486
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10104 6255 3849
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12246 10197 2049
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11927 11094 833
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4618 2364 2254
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 8358 7871 487
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5692 6354 -662
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8138 7644 494
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7943 7809 134
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3872 3980 -108
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9795 8678 1117
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6308 2642 3666
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9593 2738 6855
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9398 5944 3454
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4175 3144 1031
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11135 10567 568
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9127 4330 4797
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11072 8863 2209
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10826 10559 267
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4510 2326 2184
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10696 10283 413
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8513 2996 5517
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10638 8735 1903
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10490 10023 467
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4326 4248 78
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 7455 7288 167
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5102 5234 -132
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7359 7079 280
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7155 6559 596
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2352 884 1468
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 8069 7696 373
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5000 3824 1176
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7961 5444 2517
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7435 6654 781
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3578 2216 1362
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 10867 10203 664
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8931 6125 2806
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10721 8643 2078
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10690 10100 590
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3584 544 3040
511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11221 10758 463
511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9175 5715 3460
511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11134 9764 1370
511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10808 10758 50
511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5154
5154
737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10074 9535 539
737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7424 3460 3964
737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9609 5598 4011
737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9788 5925 3863
737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3326 2222 1104
720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12132 11837 295
720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10542 4118 6424
720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12059 10747 1312
720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11981 11580 401
720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4816 4953 -137
714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 11770 11160 610
714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10100 3338 6762
714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11702 9424 2278
714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11505 10924 581
714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3472 2475 997
722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9392 8731 661
722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5888 3720 2168
722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9094 3264 5830
722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8898 5997 2901
722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3376 2086 1290
753 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 8292 8069 223
753 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5844 5522 322
753 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8251 6481 1770
753 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7665 7353 312
753 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3086 1970 1116
713 ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 11977 11360 617
713 ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9287 3326 5961
713 ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11765 10605 1160
713 ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11572 11180 392
713 ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3950 2750 1200
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 13462 13155 307
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11254 8907 2347
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13092 12667 425
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13174 12790 384
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5722 3808 1914
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13082 12404 678
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10507 8845 1662
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12640 12180 460
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12581 12223 358
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 7574 6017 1557
697 ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 6659 6793 -134
697 ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4536 4768 -232
697 ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6514 4833 1681
697 ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6414 6428 -14
697 ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 1802
1802
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 9623 9023 600
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7003 6659 344
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9223 8631 592
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9176 8862 314
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3976 4208 -232
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 9050 8553 497
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5401 4421 980
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8766 6924 1842
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8881 8338 543
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3508 3682 -174
735 ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 7876 7504 372
735 ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4773 3980 793
735 ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7571 6300 1271
735 ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7581 7493 88
735 ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4794 3342 1452
723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 10039 9558 481
723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6970 5946 1024
723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9933 8841 1092
723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9624 9026 598
723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4476 2564 1912
529 ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) 7634 7402 232
529 ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4298 5463 -1165
529 ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7226 6674 552
529 ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7231 7164 67
529 ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2757
2757
710 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 7203 6893 310
710 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4192 5596 -1404
710 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6897 6489 408
710 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6826 6887 -61
710 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3955 1968 1987
736 ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 7646 7107 539
736 ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4363 6434 -2071
736 ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7474 6567 907
736 ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6952 7022 -70
530 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ) 7033 6869 164
530 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5032 3450 1582
530 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6781 5702 1079
530 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6787 6700 87
530 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3326 2038 1288
586 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 7381 7200 181
586 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4622 5469 -847
586 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7301 6480 821
586 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6865 7039 -174
586 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4390 4632 -242
728 ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 9939 9226 713
728 ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7560 5340 2220
728 ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9705 7297 2408
728 ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9050 8128 922
728 ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3041
3041
751 ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 7532
7532
751 ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6099
6099
751 ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7511
7511
751 ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7423
7423
729 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7423 7059 364
729 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4437 5500 -1063
729 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7218 6193 1025
729 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7143 6955 188
729 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3055 1688 1367
525 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 8199 7646 553
525 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6014 5848 166
525 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8110 6153 1957
525 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7426 6515 911
525 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3560 1294 2266
733 ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) 7024 6801 223
733 ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4234 5226 -992
733 ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6804 5571 1233
733 ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6747 6317 430
733 ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 1799 1141 658
734 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) 6892 6731 161
734 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4205 4530 -325
734 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6753 4666 2087
734 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6528 6385 143
734 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2796 3444 -648
516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10109 9500 609
516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7924 5998 1926
516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9847 8581 1266
516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9465 9364 101
516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3632 6789 -3157
703 ΣΧΕΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΙΛΚΙΣ) 7133 7079 54
703 ΣΧΕΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΙΛΚΙΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4568 3416 1152
703 ΣΧΕΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΙΛΚΙΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6865 6594 271
703 ΣΧΕΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΙΛΚΙΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6746 6849 -103
703 ΣΧΕΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΙΛΚΙΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3960 5336 -1376
522 ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 7274 7180 94
522 ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4326 5066 -740
522 ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6958 6748 210
522 ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6892 6682 210
522 ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2774 3694 -920
513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 7720 7105 615
513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5245 4586 659
513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7571 6355 1216
513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7269 7010 259
513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3930 3732 198
724 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 7125 6712 413
724 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4311 4275 36
724 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7004 5738 1266
724 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6924 6563 361
724 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5350 5404 -54
510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 7990 8053 -63
510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4622 5482 -860
510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7874 7858 16
510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7487 8001 -514
510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4638 3750 888
545 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 6814
6814
545 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4374
4374
545 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6692
6692
545 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6391
6391
545 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3496
3496
721 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 6685 6440 245
721 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4106 4600 -494
721 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6583 3874 2709
721 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6494 5776 718
721 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3676 2430 1246
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 12020 11645 375
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10020 4246 5774
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11876 10263 1613
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11427 11578 -151
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3454 3204 250
725 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 9317 8409 908
725 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6703 8223 -1520
725 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8891 8362 529
725 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8621 8407 214
725 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2626
2626
480 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 12609 12382 227
480 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10729 5922 4807
480 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12456 10832 1624
480 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12172 12157 15
480 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4582 3658 924
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11495 10987 508
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9659 3266 6393
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11321 9023 2298
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11199 10313 886
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4634 3192 1442
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 12163 11771 392
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10734 2636 8098
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12040 9369 2671
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11758 10683 1075
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4330 2686 1644
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 9377 8941 436
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5182 6648 -1466
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8794 8070 724
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8565 7683 882
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3398 3058 340
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8841 8613 228
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5474 5154 320
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8752 8284 468
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8378 8558 -180
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2197 2586 -389
532 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 7769 7170 599
532 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4530 5499 -969
532 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7689 6869 820
532 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7061 7122 -61
514 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 6638 6538 100
514 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 3896 2922 974
514 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6530 4266 2264
514 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6433 5536 897
514 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2546 2580 -34
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11310 10400 910
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9017 4372 4645
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10958 8705 2253
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11064 10074 990
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2528 3296 -768
726 ΕΜΠΟΡ. ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) 6724 6710 14
726 ΕΜΠΟΡ. ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4274 2746 1528
726 ΕΜΠΟΡ. ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6627 4304 2323
726 ΕΜΠΟΡ. ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6358 5683 675
726 ΕΜΠΟΡ. ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2988 2474 514
549 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 8143 7659 484
549 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5488 4209 1279
549 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7964 6969 995
549 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7522 7497 25
549 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4198 2866 1332
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 12081 12878 -797
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7121
7121
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11536 10199 1337
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10969 12634 -1665
644 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) 7441 7474 -33
644 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5208 4568 640
644 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7268 7140 128
644 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7248 6485 763
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 8714 7909 805
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5262 4260 1002
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8162 6454 1708
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7947 6730 1217
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 1584 2190 -606
592 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) 6578 6448 130
592 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 3900 3072 828
592 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6538 3363 3175
592 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6412 5462 950
592 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3476 2684 792
528 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 6745 7327 -582
528 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4117 5216 -1099
528 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6646 5568 1078
528 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6446
6446
528 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4504 4100 404
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ 11110 11218 -108
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9646 3322 6324
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10985 9620 1365
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11006
11006
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3248 3635 -387
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ 10806 10831 -25
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9821 9398 423
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10640 10067 573
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10697
10697
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3276 2844 432
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ 11725 11443 282
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10256 5797 4459
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11497 9780 1717
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11245
11245
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 2598 4148 -1550
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 11362 11777 -415
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9924 5562 4362
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11226 11181 45
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10818
10818
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5380 4273 1107
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 10733 11058 -325
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9279
9279
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10677 10516 161
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10692
10692
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4870 3778 1092
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 16517 16290 227
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15330 14121 1209
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16364 15923 441
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16394 16217 177
364 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) 13748 13392 356
364 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12079 5201 6878
364 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13587 13000 587
364 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13448 12879 569
161 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 14974 15148 -174
161 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4767
4767
161 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14428 11608 2820
161 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13726 13674 52
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 15717 15386 331
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14295 2423 11872
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15270 14560 710
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15651 15152 499
349 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 13150 12622 528
349 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11083 9829 1254
349 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12838 11894 944
349 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12770 12315 455
349 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 11380 8134 3246
155 ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 17018 16852 166
155 ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16062 8553 7509
155 ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16869 16350 519
155 ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16801 16836 -35
155 ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3096 2440 656
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 17858 17836 22
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17139 15510 1629
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17662 17289 373
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17676 17715 -39
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 10035 5694 4341
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17914 17844 70
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 17220 15338 1882
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17731 17713 18
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17706 17735 -29
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4473 7234 -2761
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 16475 16670 -195
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12475 11506 969
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15913 14893 1020
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16290 16409 -119
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 12973 12729 244
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8858 4665 4193
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12656 9767 2889
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12846 10663 2183
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 15881 15596 285
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14003 5142 8861
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15450 14391 1059
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15512 15285 227
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5928
5928
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 16970 16794 176
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15701 4346 11355
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16789 16147 642
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16858 16503 355
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3204 3101 103
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 14623 14009 614
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13575 12667 908
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14465 13639 826
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14416 13722 694
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3304
3304
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 15298 15044 254
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13806 6955 6851
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15206 13898 1308
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15153 14962 191
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5506
5506
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15568 15192 376
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14471 7260 7211
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15396 14175 1221
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15384 15110 274
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 15329 4731 10598
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 16752 16468 284
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 15980 13458 2522
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 16548 16121 427
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 16277 16217 60
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 14148 3442 10706
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 14030 13491 539
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12396 12949 -553
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13845 13247 598
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13800 13173 627
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14757 14104 653
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13820 6179 7641
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14623 13618 1005
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14549 13889 660
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5665 2980 2685
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 14951 14376 575
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13368 13438 -70
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14798 14246 552
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14729 14165 564
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5665 2702 2963
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) 13811 13400 411
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11699 12903 -1204
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13728 12675 1053
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13658 11501 2157
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4064
4064
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 14429 13958 471
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12710 4694 8016
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14341 13247 1094
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14212 13942 270
191 ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ) 12982 12630 352
191 ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10423 10065 358
191 ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12616 11441 1175
191 ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12732 10475 2257
322 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 16012 15980 32
322 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 14249 6193 8056
322 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15543 14106 1437
322 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15626 15743 -117
322 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 10064 10488 -424
313 ΟPΓΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17178 17181 -3
313 ΟPΓΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 16042 3506 12536
313 ΟPΓΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 17063 15934 1129
313 ΟPΓΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 17061 16926 135
313 ΟPΓΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4917 4226 691
316 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 16001 15987 14
316 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13767 7575 6192
316 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15550 14231 1319
316 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 15552 15540 12
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 12387 12081 306
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9431 7452 1979
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12269 10926 1343
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12034 11521 513
374 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 13576 13109 467
374 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12159 9206 2953
374 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13400 12443 957
374 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13410 13057 353
374 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 9022 7704 1318
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 14100 13912 188
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12738 12496 242
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13981 13204 777
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13949 13643 306
400 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ) 9939 10246 -307
400 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6577 4485 2092
400 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9684 6502 3182
400 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9348 5661 3687
346 ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ) 11374 11609 -235
346 ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7093 10358 -3265
346 ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11155 11277 -122
346 ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10472 9186 1286
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) 13985 13787 198
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12087 10147 1940
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13898 12623 1275
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13560 12191 1369
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 14619 14242 377
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12368 12648 -280
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14474 12898 1576
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14405 13816 589
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19252 19130 122
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18880 18506 374
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 11855 14843 -2988
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ) 18349 18234 115
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 17972 17505 467
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 18441 17982 459
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤ 10% 18019 17452 567
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 18389 17548 841
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 15876 13633 2243
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΛΥΤ 10% 14410 11371 3039
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 15583 12662 2921
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) 16925 16869 56
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΠΟΛΥΤ 10% 16160 15613 547
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 16187 16608 -421
871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 8248 10574 -2326
871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3917 5546 -1629
ΤΕΙ
580 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 6631 6311 320
580 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 3565 2280 1285
580 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6464 4162 2302
580 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6221 5368 853
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΘΗΒΑ) 7853 6555 1298
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΘΗΒΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 3475 3801 -326
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΘΗΒΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7417 892 6525
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΘΗΒΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6391 3642 2749
584 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6601 6223 378
584 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 3963 4748 -785
584 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6362 5701 661
584 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6185 5775 410
631 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 12597 11872 725
631 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 10352 4121 6231
631 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12494 9233 3261
631 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12509 11639 870
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6665 6236 429
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4353 4739 -386
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6383 5032 1351
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6008 6138 -130
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 13828 13031 797
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11632 4771 6861
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13746 11772 1974
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13749 12589 1160
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 8145 7632 513
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4523 3536 987
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8041 5102 2939
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7205 6166 1039
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 8206 7669 537
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4061 5933 -1872
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7977 6948 1029
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7575 7496 79
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6704 4600 2104
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 9815 8886 929
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6675 6528 147
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9590 7447 2143
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9477 8251 1226
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 4203
4203
589 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 10950 10136 814
589 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8282 6035 2247
589 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10708 7211 3497
589 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10175 8340 1835
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13432 12531 901
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11288 3239 8049
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13385 10331 3054
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13258 12106 1152
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 8536 7777 759
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4577 3558 1019
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8141 7336 805
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7807 7444 363
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5276 2244 3032
597 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10727 9795 932
597 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6036 4376 1660
597 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10347 3400 6947
597 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9816 4849 4967
590 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΗΞΟΥΡΙ) 7309
7309
590 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΗΞΟΥΡΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4372
4372
590 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7299
7299
590 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΗΞΟΥΡΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7186
7186
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 9442 7963 1479
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6065 4034 2031
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9053 7333 1720
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8203 7812 391
582 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 7062 6338 724
582 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4118 5370 -1252
582 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7008 5850 1158
582 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6513 6194 319
731 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8261 7129 1132
731 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5614 5288 326
731 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7767 6205 1562
731 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7530 6664 866
732 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) 6610 6469 141
732 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 3518 5318 -1800
732 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6420 5930 490
732 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6479 6089 390
583 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12498 11516 982
583 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11125 3067 8058
583 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12442 8901 3541
583 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12238 11288 950
581 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 13388 12664 724
581 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12107 3647 8460
581 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13364 9827 3537
581 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13212 12281 931
526 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) 6648 6826 -178
526 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 3488 3772 -284
526 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6507 6469 38
526 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6075 6414 -339
745 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ) 7703 7519 184
745 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 3882 4627 -745
745 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6859 5709 1150
745 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6945 6879 66
571 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 9870 9045 825
571 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7022 3785 3237
571 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9452 7704 1748
571 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8870 7586 1284
571 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5259 3107 2152
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13131 12292 839
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11384 3327 8057
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13038 10475 2563
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12956 11597 1359
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6471 5313 1158
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 8704 8429 275
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4955 6738 -1783
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8257 7348 909
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7686 8194 -508
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6658 5500 1158
567 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 9990 9033 957
567 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6955 6117 838
567 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9753 8170 1583
567 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 8665 8900 -235
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 10956 10114 842
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8004 7929 75
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 10506 8966 1540
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10233 9453 780
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5011 2580 2431
579 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 8857 8730 127
579 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 6102 6695 -593
579 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 8198 8283 -85
579 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7614 8243 -629
563 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 12132 11603 529
563 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9911 8117 1794
563 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11930 9962 1968
563 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 11750 11033 717
563 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3226 3192 34
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13971 13311 660
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 11846 2957 8889
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13848 11208 2640
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 13837 12825 1012
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 3058
3058
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 9938 9212 726
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5553 6896 -1343
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9493 9002 491
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9388 9184 204
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 6251 2238 4013
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11604 10679 925
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 8657 3361 5296
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 11419 4405 7014
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 10773 7720 3053
578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) 7740 7768 -28
578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 4434 6704 -2270
578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7511 7192 319
578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7147 7248 -101
603 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 12845 12474 371
603 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 7136 8231 -1095
603 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 12100 10718 1382
603 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 12221 12416 -195
604 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(ΣΠΕΤΣΕΣ) 10055 6148 3907
604 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(ΣΠΕΤΣΕΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 9757 5915 3842
604 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(ΣΠΕΤΣΕΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 9623 5838 3785
611 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 5070
5070
607 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 7092 6946 146
607 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5967
5967
607 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6212
6212
607 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 5228 5104 124
605 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8450 7992 458
605 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 5215
5215
605 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6291 7370 -1079
605 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 7632 5890 1742
558 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) 7332 6713 619
558 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 3753
3753
558 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 7144 4958 2186
558 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6489 5838 651
527 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 7333 6589 744
527 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 3961 4864 -903

527 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 6896 6387 509
527 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 6583 6511 72
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 5191 3668 1523
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 5017
5017
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΣΤΕΑΝ) 4304 4670 -366

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τον ιδανικό καθηγητή

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε
τους στόχους & τις ανάγκες σας.

Θα σας προτείνουμε τον καθηγητή που ταιριάζει στις δικές σας απαιτήσεις μέσα από έναν αριθμό καταξιωμένων καθηγητών, με φροντιστηριακή εμπειρία και πολυετή ενασχόληση με τα ιδιαίτερα μαθήματα

ποιοι είμαστε

no 1 icon dark green Επικοινωνείτε μαζί μας
  • τηλεφωνικά στο 210 9920730 και 211 0137862, ώρες 9:00 - 22:00 όλες τις ημέρες
  • με επίσκεψη στην έδρα μας, Κρήτης 37, Άγιος Δημήτριος, ώρες 10:00 - 20:00, κατόπιν συνεννόησης
  • μέσω e-mail:info@private-lesson.gr
  • συμπληρώνοντας εδώ τη Φόρμα Αναζήτησης Καθηγητών
  • μέσω facebook
no 2 icon orange Συζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.
no 3 icon green Σας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Bάσει αυτών που μας ζητήσατε, θα έχετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών που έχουμε να σας προτείνουμε με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.


Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας εντός μιας ημέρας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που σας ενδιαφέρει, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος και την περιοχή σας:

Ενδιαφέρομαι για:
στην περιοχή:

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα:*
Email:*
Τηλέφωνο:
 Οικομάθεια
Kρήτης 37, Αγ. Δημήτριος, 17342
Αθήνα - Αττική
210 9920730, 211 0137862
info@private-lesson.gr
facebook google plus youtube