Βάσεις 2010

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2010 Γενικός Βαθµός Πρόσβασης Διαφορά
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** 20822 20419 403
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ** 20406 20147 259
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ∆ΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ-ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ* 19163 19194 -31
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 18893 18893 0
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ * 18809 18518 291
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18746 18735 11
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18711 18887 -176
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 18550 18856 -306
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ * 18454 17536 918
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)** 18392 17321 1071
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 18276 18100 176
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 18210 18585 -375
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 18161 18467 -306
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 18059 17789 270
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ* 18052 17410 642
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18051 18406 -355
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17943 17574 369
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 17795 17733 62
ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙ∆. & ΨΥΧΟΛ. (ΠΡΟΓ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) ΑΘΗΝΑΣ 17769 17446 323
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 17707 18158 -451
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17650 17877 -227
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17594 17350 244
ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 17569 17796 -227
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 17562 18066 -504
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ) 17514 18070 -556
∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ* 17471 17007 464
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ) 17315 17941 -626
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 17308 16745 563
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 17282 17323 -41
∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ* 17228 16654 574
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17102 17601 -499
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 16953 16599 354
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 16920 17403 -483
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** 16770 13361 3409
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** 16748 15819 929
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 16676 16446 230
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙ∆/ΚΗΣ & ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 16618 16401 217
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 16554 17252 -698
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16537 16290 247
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16506 17138 -632
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16378 16027 351
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16354 16173 181
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ∆ΗΜ. ∆ΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ 16308 15988 320
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16085 15676 409
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 16078 16842 -764
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 16064 16851 -787
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 15970 16771 -801
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 15956 15968 -12
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ** 15825 11618 4207
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 15772 15804 -32
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 15670 15681 -11
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ** 15633 15718 -85
ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ) 15530 16537 -1007
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙ∆/ΚΗΣ & ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15513 15512 1
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 15499 15351 148
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤΟΛ. ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 15473 15400 73
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 15303 14489 814
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15215 15170 45
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 15208 14883 325
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡ/ΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 15143 15094 49
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** 15036 15027 9
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 15032 14826 206
ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15020 14340 680
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15020 14396 624
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 14829 14813 16
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 14820 14818 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 14576 14442 134
ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 14543 14533 10
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 14525 14503 22
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 14463 14039 424
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 14436 14209 227
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 14415 14402 13
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 14394 14778 -384
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 14262 14016 246
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 14228 14242 -14
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -νέο τµήµα 14101 13362 739
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 14097 13882 215
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ **(ΤΡΙΚΑΛΑ) 13999 13937 62
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 13881 13970 -89
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 13717 13938 -221
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** (ΣΕΡΡΕΣ) 13697 13726 -29
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 13629 13305 324
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 13593 13458 135
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 13434 13331 103
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 13414 13193 221
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ** (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 13195 13321 -126
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡ/ΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 13195 13301 -106
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 12997 12821 176
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 12841 12806 35
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 12533 12367 166
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛ/ΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 12442 12376 66
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 12262 12454 -192
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 12176 12051 125
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12164 12194 -30
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 11914 11537 377
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 11901 11422 479
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 11891 11683 208
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 11762 11570 192
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ) 11706 11477 229
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11311 11318 -7
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ** 10140 12316 -2176
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ&ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ** 9404 12628 -3224
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ** 9145 11812 -2667
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ&ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ** 8785 11915 -3130
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** 7722 12138 -4416
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΙΟΝΙΟΥ **(ΚΕΡΚΥΡΑ) 7324 11901 -4577
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** 6769 11950 -5181
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ∆ΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ-ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ** (ΚΕΡΚΥΡΑ) 6265 13436 -7171
     
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ      
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10175 10399 -224
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) 9263 10111 -848
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 9178 9524 -346
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 8822 9496 -674
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 8284 10024 -1740
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) 7744 9715 -1971
     
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ      
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19386 19256 130
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19087 19016 71
     
T.E.I.
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 15664 15511 153
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14923 14987 -64
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 14735 14493 242
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 13879 13847 32
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 13725 13759 -34
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 13481 13215 266
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13157 12803 354
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 12931 12719 212
ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) 12339 11853 486
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΙΟΓΡΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) 11588 11375 213
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 11519 11209 310
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 11196 10878 318
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 11025 10659 366
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 10991 10692 299
ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΣΤΑ)* 10945 10607 338
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΆΡΤΑΣ) 10318 10335 -17
     
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18711 18887 -176
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 18632 18599 33
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 18550 18856 -306
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18412 18333 79
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)** 18392 17321 1071
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 18268 18008 260
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 18210 18158 52
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 18161 18467 -306
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 18105 17835 270
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ) 18051 18070 -19
ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 17941 17819 122
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 17822 17787 35
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17757 17578 179
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17743 17410 333
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 17707 18066 -359
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17650 17877 -227
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17622 17166 456
ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 17569 17796 -227
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17562 18406 -844
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17514 18585 -1071
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε.Μ.Π. 17401 17110 291
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 17352 17166 186
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 17315 17022 293
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ) 17315 17941 -626
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 17282 17323 -41
ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17231 17047 184
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17217 17035 182
ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17146 16824 322
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17102 17601 -499
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 17088 16907 181
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 16938 16726 212
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 16925 16449 476
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 16920 17403 -483
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ 16880 16368 512
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ/ΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 16774 16332 442
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** 16748 15819 929
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 16554 17252 -698
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 16542 16016 526
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 16506 16851 -345
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 16501 15963 538
ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16431 15887 544
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16378 15894 484
ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 16300 15694 606
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 16282 15948 334
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 16093 15687 406
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 16078 16842 -764
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16064 17138 -1074
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16000 15588 412
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 15970 16771 -801
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15937 15433 504
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 15885 15092 793
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 15755 15168 587
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ** 15633 15718 -85
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 15596 15060 536
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 15582 15086 496
ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ) 15530 16537 -1007
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 15347 14747 600
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 15338 14891 447
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 15258 14781 477
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15079 14516 563
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 15067 14441 626
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** 15036 15027 9
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15020 14396 624
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 14770 14110 660
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 14564 13859 705
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 14524 13838 686
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 14394 14778 -384
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 14279 13701 578
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 14130 13570 560
ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 14097 13882 215
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ** (ΤΡΙΚΑΛΑ) 13999 13937 62
ΑΞΙΟΠ/ΣΗ ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΡ/ΚΗΣ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 13957 13035 922
∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13874 13209 665
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** (ΣΕΡΡΕΣ) 13697 13726 -29
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 13635 12881 754
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13399 13916 -517
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 13399 12774 625
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 13249 12874 375
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ** (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 13195 13323 -128
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ) 13015 12358 657
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12656 12020 636
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 12364 11560 804
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΡΗΤΗΣ 12038 11155 883
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 11193 10557 636
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ** 10140 12316 -2176
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 9411 9559 -148
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 8819 8750 69
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ** (ΚΕΡΚΥΡΑ) 7324 11901 -4577
     
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Γενική Σειρά)      
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 19040 19187 -147
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 18915    
ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 18455 18303 152
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 18335 18609 -274
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΑΧΙΜΟΙ 17464 17671 -207
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17363 17303 60
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ 17296    
ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 17075 16431 644
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ 16303 15316 987
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 14874 13081 1793
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ 14172 9100 5072
     
ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Γενική Σειρά)      
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2548 10219 -7671
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 6102 8874 -2772
     
T.Ε.Ι.
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 15664 15511 153
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14923 14987 -64
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 13879 13847 32
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) 12339 11853 486
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΆΡΤΑΣ) 10318 10335 -17
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9341 9034 307
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -µετονοµασία του ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 9189 9253 -64
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8067 9012 -945
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6080 9095 -3015
∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆ΡΑΜΑΣ) 5413 9012 -4148
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ) 4864 8919 -4055
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 4686 9417 -4731
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧ/ΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΆΡΤΑ) 4646 9071 -4425
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 4490 8818 -4328
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΆΡΤΑ) 4227   4227
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4047 9003 -4956
∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 3970 9317 -5440
∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) 3877 9342 -5465
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -µετονοµασία του ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & Α∆ΡΕΥΣΕΩΝ 3524 9935 -6411
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2398 9558 -7160
ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2378 9559 -7181
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2226 10421 -8195
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) -µετονοµασία του ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1814 9312 -7498
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1568    
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -µετονοµασία του ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 1424 8824 -7400
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΆΡΤΑ) 1374 11479 -10105
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 1164 9506 -8342
     
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΕΙ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 19453 19476 -23
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19334 19360 -26
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 19225 19240 -15
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 19128 19150 -22
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19127 19105 22
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 19039 19034 5
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 19011 19006 5
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 18991 19128 -137
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18966 19069 -103
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 18918 18939 -21
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18914 18948 -34
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 18882 18836 46
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 18859 18831 28
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18725 18690 35
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 18632 18599 33
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) 18548 18475 73
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18412 18333 79
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 18268 18008 260
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 18105 17835 270
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 17898 17577 321
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 17689 17158 531
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 17419 16920 499
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16811 15956 855
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 16435 15636 799
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΛΗΜΝΟΣ) 12714 11685 1029
     
     
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Γενική Σειρά)      
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19336 19436 -100
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19246 19431 -185
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19081 19299 -218
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19076 19336 -260
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ. (ΣΑΝ) 18387 18098 289
     
T.E.I.
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 17029 16634 395
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16559 15703 856
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16500 15881 619
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 15549 14574 975
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 15476 14662 814
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 15261 15043 218
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 15251 14603 648
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 15224 14411 813
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 15036 14343 693
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14751 14153 598
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 14439 13767 672
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14432 14065 367
ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 14355 13935 420
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14321 13848 473
Ο∆ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 14272 13541 731
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 14203 13526 677
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 14138 13674 464
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 13895 13522 373
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) 13547 12770 777
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 13523 12990 533
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13513 13058 455
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 13506 13318 188
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13413 13185 228
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 13179 12811 368
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 12897 12453 444
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 12895 12470 425
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 12813 12364 449
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 12725 12356 369
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12344 11967 377
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 12342 11851 491
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 12175 11736 439
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 11990 11531 459
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ) 11954 11487 467
     
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Ε.Μ.Π. ** 22313 22583 -270
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** 21896 22212 -316
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ** 21695 21930 -235
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ** 21449 21727 -278
ΑΡΧΙΤΕΚ/ΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ** 20957 21194 -237
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ * (ΞΑΝΘΗ)** 20921 21167 -246
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Ε.Μ.Π. 19241 19356 -115
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ Ε.Μ.Π. 19234 19306 -72
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. 19112 19137 -25
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Ε.Μ.Π. 18891 18891 0
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18879 19094 -215
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18842 19004 -162
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18770 18845 -75
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 18685 18845 -160
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ 18622 18652 -30
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 18583 18756 -173
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. 18498 18359 139
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ ΑΘΗΝΑΣ 18427 18431 -4
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 18342 18496 -154
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 18326 18286 40
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Ε.Μ.Π. 18278 18352 -74
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 18215 18238 -23
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) -µετονοµασία του ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 18215 18224 -9
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) -µετονοµασία του ΜΗΧ/ΚΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 18056 17980 76
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18026 18243 -217
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17979 17962 17
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 17865 17794 71
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 17822 17787 35
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17757 17578 179
ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 17623 17506 117
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17622 17166 456
ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17453 17407 46
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 17419 16920 499
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘ/ΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε.Μ.Π. 17401 17110 291
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΠΟΛΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 17333 17142 191
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17300 17306 -6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17217 17035 182
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 17191 17051 140
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ Ε.Μ.Π. 17099 16864 235
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 17088 16907 181
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 16925 16449 476
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ 16880 16368 512
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16811 15956 855
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 16774 16332 442
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 16759 16661 98
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 16523 16361 162
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 16501 15963 538
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 16484 15973 511
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ) 16481 16496 -15
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16378 15894 484
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 16318 15764 554
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 15885 15092 793
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,(ΚΕΡΚΥΡΑ) 15582 15086 496
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 15368 15183 185
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 15338 14891 447
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 15258 14781 477
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15079 14516 563
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 15077 14597 480
ΜHX/ΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ) 14930 14648 282
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 14770 14110 660
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘ/ΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 14564 13859 705
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 14524 13838 686
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) 14456 14156 300
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 14279 13701 578
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛ/ΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 14123 13242 881
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 13957 13035 922
∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13874 13209 665
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 13635 12881 754
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 13538 12782 756
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 13414 13193 221
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 13015 12358 657
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 12706 12508 198
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -µετονοµασία του ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 12656 12020 636
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 12364 11560 804
ΕΠΙΣΤ & ΤΕΧΝΟΛ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΡΗΤΗΣ 12038 11155 883
∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 12033 11537 496
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 11901 11422 479
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 11891 11683 208
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α) 11855 11835 20
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 11193 10557 636
∆ΑΣ/ΓΙΑΣ & ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α) 10279 10228 51
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ** 8295 10297 -2002
     
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Γενική Σειρά)      
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 19040 19187 -147
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 18915   18915
ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 18455 18303 152
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 18335 18609 -274
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΑΧΙΜΟΙ 17464 16287 1177
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 17364 16760 604
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17363 17303 60
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ 17296   17296
ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 17075 16431 644
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ 16303 15316 987
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 14874 13081 1793
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ 14172 9100 5072
     
ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Γενική Σειρά)
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 6102 8874 -2772
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2548 10219 -7671
     
T.E.I.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕ∆. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ** 19395 19487 -92
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ** 18158 17808 350
ΠΟΛΙΤ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 15485 15663 -178
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕ∆. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ** 15311 13389 1922
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 15135 14637 498
ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ. & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ** 14722 12570 2152
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14551 13949 602
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 14325 14302 23
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 13897 13491 406
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 13844 13427 417
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 13790 13711 79
ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 13703 13079 624
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13444 12608 836
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 13439 13475 -36
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 13388 13171 217
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 13326 12790 536
ΠΟΛ. ΈΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 13198 12769 429
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 13128 12875 253
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 13005 12504 501
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 12999 12167 832
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 12996 12455 541
ΠΟΛ. ΈΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12951 12396 555
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 12896 12154 742
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 12835 12410 425
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ** 12651 11980 671
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12430 11769 661
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 12417 11780 637
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 12277 11481 796
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 12009 11110 899
ΠΟΛ. ΈΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 11637 10922 715
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11607 10827 780
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ** 11566 11390 176
ΠΟΛΙΤ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 11408 10969 439
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 11249 10604 645
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 11025 10659 366
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 11020 10658 362
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 10973 10023 950
ΠΟΛΙΤ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 10925 10490 435
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 10865 10901 -36
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10865 10208 657
ΠΟΛ.∆ΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 10724 9664 1060
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 10694 10028 666
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 10595 8577 2018
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 10595 10093 502
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 10361 9829 532
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 10143 9605 538
ΠΟΛ. ΈΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 10143 9572 571
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 10001 9538 463
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 9878 9395 483
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9788 8702 1086
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9468 8706 762
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) 9398 8652 746
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9341 9034 307
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9215 8879 336
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 8707 8778 -71
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -µετονοµασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 8627 8895 -268
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 8475 8855 -380
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 8271 8689 -418
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 8161 8904 -743
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8067 9012 -945
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7744 8955 -1211
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 7643 8866 -1223
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 7592 8917 -1325
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ) 7430 8845 -1415
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆ΡΑΜΑ) 7417 9013 -1596
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)** 7330 11339 -4009
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 7318 8780 -1462
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 7284 9261 -1977
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 7060 9655 -2595
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 7047 8730 -1683
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 7030 8938 -1908
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6862 9046 -2184
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 6746 9057 -2311
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑ∆Α) 6619 8608 -1989
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 6578 8842 -2264
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) 6542 9134 -2592
ΕΠΙΧ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 6383 9075 -2692
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) (µετονοµασία του ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ 5ο ) 6241 8818 -2577
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ** 6199 12067 -5868
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6080 9095 -3015
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 5884 9129 -3245
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆ΡΑΜΑ) 5822 9402 -3580
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 5788 8961 -3173
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 5726 9652 -3926
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5504 9040 -3536
ΣΧΕ∆. & ΠΑΡΑΓ. ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 5465 9272 -3807
∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆ΡΑΜΑ) 5413 9012 -3599
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 5042 8738 -3696
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ) 4864 9383 -4519
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 4686 9417 -4731
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 4646 9071 -4425
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ -µετονοµασία του ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & Α∆ΡΕΥΣΕΩΝ 4581 8816 -4235
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 4490 8818 -4328
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΆΡΤΑ) 4227    
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4047 9003 -4956
∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 3970 9317 -5347
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -µετονοµασία του ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3949 8919 -4970
∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) 3877 9342 -5465
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ -µετονοµασία του ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝ. & Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 3783 9998 -6215
ΒΙΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 3524 9935 -6411
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ) 2660 10484 -7824
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2398 9558 -7160
ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2378 9559 -7181
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ -µετονοµασία του ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ 2226 10421 -8195
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) -νέο τµήµα 1568    
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1424 8824 -7400
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 1374 11479 -10105
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 1164 9506 -8342
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡ/ΚΩΝ ΠΡΟΪ/ΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ) 1000 8946 -7946
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 975 9460 -8485
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ) 868 9228 -8360
     
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ      
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 7208 9245 -2037
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ (ΑΘΗΝΑΣ) 5339 9067 -3728
     
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ      
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 18635 18536 99
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 18505 18358 147
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 18427 18431 -4
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 18161 18158 3
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠ/ΚΗΣ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 17847 17783 64
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17822 17779 43
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17581 17653 -72
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ * 17394 17113 281
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 17293 17286 7
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 17275 17448 -173
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 17254 17346 -92
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 17058 16938 120
∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ὊΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ -µετονοµασία του ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 16972 16952 20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 16589 16512 77
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 16542 16016 526
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 16523 16361 162
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16473 16472 1
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 16266 16495 -229
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑΣ) 16098 16853 -755
∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)* 16022 16524 -502
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) 15889 15942 -53
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 15855 15834 21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 15762 15887 -125
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15702 15781 -79
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 15690 15516 174
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 15473 15400 73
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 15368 15183 185
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 15367 15361 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 15273 15266 7
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 15106 14627 479
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (Ε∆ΕΣΣΑ) 14795 14618 177
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 14735 14802 -67
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ) 14601 14524 77
∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) 14481 14427 54
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) 14456 14156 300
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 14289 14234 55
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 13249 12874 375
∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 12033 11537 496
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α) 11855 11835 20
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 10848 10669 179
     
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Γενική Σειρά)      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19275 19455 -180
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥ∆) 18619 18484 135
     
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Γενική Σειρά)      
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 18674 18553 121
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 15211 13124 2087
     
ΑΣΤ/ΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝ/ΚΟΥΣ      
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 17758 17433 325
     
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡ/ΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡ/ΣΤΕΣ      
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 11599 12314 -715
     
T.E.I.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 14929 14599 330
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 14605 14357 248
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 14598 14444 154
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 14264 13957 307
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14160 14033 127
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13938 13689 249
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ * 13894 13244 650
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 13655 13524 131
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 13578 13147 431
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 12759 12228 531
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 12213 11487 726
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11950 11280 670
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 11922 11238 684
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 11519 11209 310
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 11196 10878 318
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ&ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 11012 10123 889
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 10991 10692 299
ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ∆ΙΟΙ/ΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)* 10945 10607 338
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 10880 10111 769
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 10423 9543 880
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 10340 9893 447
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ * 9666 10395 -729
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑ∆Α) 9586 9650 -64
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9530 8998 532
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -µετονοµασία του ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 9189 9253 -64
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9080 9473 -393
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)*** 8852 9320 -468
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 8015 9969 -1954
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 7849 9407 -1558
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 7767 9052 -1285
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ&ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑ∆Α) 6959 9924 -2965
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 6911 9089 -2178
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 6878 9302 -2424
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 6495    
ΕΠΙΧ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 6383 9075 -2692
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 5888 8871 -2983
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 5726 9652 -3926
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ * (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 5588 11020 -5432
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟ∆ΟΥ * 5414 11141 -5727
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚ/ΣΗ&ΣΤΗΝ ΟΙΚ/ΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5261 10006 -4745
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ) 5236 9635 -4399
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ * 5201 11028 -5827
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ * 4982 11087 -6105
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ* 4384 11273 -6889
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ* (ΣΠΕΤΣΕΣ) 4374 11011 -6637
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 4302 9581 -5279
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΛΕΥΚΑ∆Α) 4064 9951 -5887
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) 3653 9966 -6313
∆ΙΟΙΚ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3219 10003 -6784
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆/ΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3219 10003 -6784
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 3168 9581 -6413
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3150 9269 -6119
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 3021 10068 -7047
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 2994 10434 -7440
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 2670 10205 -7535
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2642 9284 -6642
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 2334 10144 -7810
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 2090 9805 -7715
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 2087 9962 -7875
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1468 10059 -8591
     
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ      
Για να αναγάγετε τα µόρια εισαγωγής στην εικοσάβαθµη κλίµακα θα πρέπει να διαιρείτε τις βάσεις σχολών µε το 1.000(άριστα 20.000). Για τις σχολές που έχουν ειδικό µάθηµα και σηµειώνονται µε ένα αστερίσκο* διαιρείτε µε το 1.100(άριστα 22.000) γιατί το ειδικό µάθηµα έχει συντελεστή 1 και για τις σχολές που σηµειώνονται µε 2 αστερίσκους** διαιρείτε µε το 1.200(άριστα 24.000) γιατί το ειδικό µάθηµα έχει συντελεστή 2. π.χ.: 1. Νοµικής Αθήνας,18.893 : 1000=18,89 2.Τουριστικών Επιχειρησέων Αθήνας: 13.244 : 1.100=12,04      

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τον ιδανικό καθηγητή

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε
τους στόχους & τις ανάγκες σας.

Θα σας προτείνουμε τον καθηγητή που ταιριάζει στις δικές σας απαιτήσεις μέσα από έναν αριθμό καταξιωμένων καθηγητών, με φροντιστηριακή εμπειρία και πολυετή ενασχόληση με τα ιδιαίτερα μαθήματα

ποιοι είμαστε

no 1 icon dark green Επικοινωνείτε μαζί μας
  • τηλεφωνικά στο 210 9920730 και 211 0137862, ώρες 9:00 - 22:00 όλες τις ημέρες
  • με επίσκεψη στην έδρα μας, Κρήτης 37, Άγιος Δημήτριος, ώρες 10:00 - 20:00, κατόπιν συνεννόησης
  • μέσω e-mail:info@private-lesson.gr
  • συμπληρώνοντας εδώ τη Φόρμα Αναζήτησης Καθηγητών
  • μέσω facebook
no 2 icon orange Συζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.
no 3 icon green Σας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Bάσει αυτών που μας ζητήσατε, θα έχετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών που έχουμε να σας προτείνουμε με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.


Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας εντός μιας ημέρας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που σας ενδιαφέρει, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος και την περιοχή σας:

Ενδιαφέρομαι για:
στην περιοχή:

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα:*
Email:*
Τηλέφωνο:
 Οικομάθεια
Kρήτης 37, Αγ. Δημήτριος, 17342
Αθήνα - Αττική
210 9920730, 211 0137862
info@private-lesson.gr
facebook google plus youtube