Δείτε βιογραφικά καθηγητών

Λίστα βιογραφικών

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα βιογραφικά στη λίστα σας.

Ιδιαίτερα Μαθήματα Κοινωνιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ιδιαίτερα μαθήματα από έμπειρους καθηγητές

Στην ΟΙΚΟΜΑΘΕΙΑ” έμπειροι καθηγητές - Κοινωνιολόγοι, όλοι απόφοιτοι αντιστοίχων τμημάτων Κοινωνιολογίας ΑΕΙ, απ' όλη την Αττική, βοηθούν το μαθητή να αποκτήσει την δυνατότητα κατανόησης και την κριτική ικανότητα που απαιτείται, ώστε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της Γ' Λυκείου και να καταφέρει στο τέλος την επίτευξη του στόχου του που είναι η συνέχιση της εκπαίδευσης του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στόχοι διδασκαλίας Κοινωνιολογίας Γ' Λυκείου

Στο μάθημα Κοινωνιολογία ( Γ' Λυκείου - Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) ο μαθητής έρχεται σε ενδελεχή επαφή με τον κλάδο και εντρυφεί στα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα, αναπτύσσοντας παράλληλα την κριτική του σκέψη.
Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίη¬ση της κοινωνιολογικής σκέψης και των κοινωνιολογικών εργαλείων για τη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της κοινωνίας την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης με απώτερο στόχο τη δημιουργική ένταξη και παρέμβαση σε ένα πολυπολιτισμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον.

Σχολική ύλη μαθήματος Κοινωνιολογίας Γ' Λυκείου

Η σχολική ύλη στην Κοινωνιολογία ( Γ' Λυκείου - Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) έχει στόχο να καταστήσει το μαθητή ικανό να:

 • αναπτύξει κριτική κοινωνική σκέψη στην ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών, προβ¬λημάτων, κοινωνικών μηνυμάτων και πολλαπλών ερεθισμάτων, που χαρακτηρίζουν την κοινωνία της πληροφορίας.
 • αναπτύξει κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της κοινωνίας στη συμπεριφορά τους αλλά και τις επιδράσεις της συμπεριφοράς τους  στον κοινωνικό τους περίγυρο και στην κοινωνία.
 • αποκτήσει κοινωνικές δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να βοηθηθεί στην ένταξή του σε μια σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική και υπό εξέλιξη πολυπολιτισμική κοινωνία.
 • συμβάλλει στο μετασχηματισμό και την αναβάθμιση της κοινωνικής οργάνωσης, στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής, πλουραλιστικής κοινωνίας.
 • διαμορφώσει κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσει συλλογικές πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απειλούν τον τόπο, την κοινωνία, τον κόσμο και τον πλανήτη μας.
  εξοικειωθεί με την κοινωνιολογική προσέγγιση και τα κοινωνιολογικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών και προβλημάτων.
 • εφαρμόζει την κοινωνιολογική προσέγγιση στην ανάλυση και την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων.
 • μάθει να αξιοποιεί, να αξιολογεί και να ερμηνεύει κοινωνιολογικά τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αντλεί από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.
 • συνειδητοποιήσει ότι κάθε κοινωνία και τα μέρη που την απαρτίζουν έχουν σταθερές / αρμονίες αλλά παράλληλα αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα και υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές, εντάσεις και συγκρούσεις.
 • κατανοήσει και να εκτιμήσει τις ελληνικές παραδόσεις, τους θεσμούς, τις αξίες, τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και παράλληλα να αναπτύξει σεβασμό για τη διαφορετικότητα, την κάθε μορφής ετερότητα και την διαπολιτισμικότητα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
 • προβληματιστεί με τις κοινωνικές επιδράσεις των νέων τεχνολογιών και της επιστήμης στους τρόπους παραγωγής, στην εργασία καθώς και στις κοινωνικές σχέσεις και τους κοινωνικούς θεσμούς.

Σχολικά Διαδραστικά Βιβλία

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό για την Κοινωνιολογία (Γ' Λυκείου - Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) έτσι όπως δίνεται στο ψηφιακό σχολείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Κοινωνιολογία (Γ' Λυκείου - Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Βρείτε τον κατάλληλο καθηγητή ιδιαιτέρων μαθημάτων

Συμπληρώστε τη Φόρμα Αναζήτησης Καθηγητή ή επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τους στόχους & τις ανάγκες σας. Θα σας προτείνουμε τον καθηγητή που ταιριάζει στις δικές σας απαιτήσεις μέσα από έναν αριθμό καταξιωμένων καθηγητών, με φροντιστηριακή εμπειρία και πολυετή ενασχόληση με τα ιδιαίτερα μαθήματα.

Η σχολική ύλη στην Κοινωνιολογία ( Γ' Λυκείου - Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) έχει στόχο να καταστήσει το μαθητή ικανό να :

 • αναπτύξει κριτική κοινωνική σκέψη στην ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών, προβ­λημάτων, κοινωνικών μηνυμάτων και πολλαπλών ερεθισμάτων, που χαρακτηρίζουν την κοινωνία της πληροφορίας.
 • αναπτύξει κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της κοινωνίας στη συμπεριφορά τους αλλά και τις επιδράσεις της συμπεριφοράς τους  στον κοινωνικό τους περίγυρο και στην κοινωνία.
 • αποκτήσει­ κοινωνικές δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να βοηθηθεί στην ένταξή του σε μια σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική και υπό εξέλιξη πολυπολιτισμική κοινωνία.
 • συμβάλλει στο μετασχηματισμό και την αναβάθμιση της κοινωνικής οργάνωσης, στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής, πλουραλιστικής κοινωνίας.
 • διαμορφώσει κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσει συλλογικές πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απειλούν τον τόπο, την κοινωνία, τον κόσμο και τον πλανήτη μας.
 • εξοικειωθεί με την κοινωνιολογική προσέγγιση και τα κοινωνιολογικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών και προβλημάτων.
 • εφαρμόζει την κοινωνιολογική προσέγγιση στην ανάλυση και την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων.
 • μάθει να αξιοποιεί, να αξιολογεί και να ερμηνεύει κοινωνιολογικά τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αντλεί από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.
 • συνειδητοποιήσει ότι κάθε κοινωνία και τα μέρη που την απαρτίζουν έχουν σταθερές / αρμονίες αλλά παράλληλα αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα και υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές, εντάσεις και συγκρούσεις.
 • κατανοήσει και να εκτιμήσει τις ελληνικές παραδόσεις, τους θεσμούς, τις αξίες, τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και παράλληλα να αναπτύξει σεβασμό για τη διαφορετικότητα, την κάθε μορφής ετερότητα και την διαπολιτισμικότητα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
 • προβληματιστεί με τις κοινωνικές επιδράσεις των νέων τεχνολογιών και της επιστήμης στους τρόπους παραγωγής, στην εργασία καθώς και στις κοινωνικές σχέσεις και τους κοινωνικούς θεσμούς.

Είμαστε δίπλα σας στην αναζήτηση του ιδανικού καθηγητή

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε
τους στόχους & τις ανάγκες σας.

Θα σας προτείνουμε τον καθηγητή που ανταποκρίνεται στις δικές σας απαιτήσεις μέσα από έναν αριθμό καταξιωμένων καθηγητών, με φροντιστηριακή εμπειρία και πολυετή ενασχόληση με τα ιδιαίτερα μαθήματα.

 

no 1 icon dark greenΕπικοινωνείτε μαζί μας
 • τηλεφωνικά στο 210 9920730 και 211 0137862, ώρες 9:00 - 21:00 Δευτέρα - Σάββατο
 • με επίσκεψη στην έδρα μας, Μελίνας Μερκούρη 16, Άγιος Δημήτριος, ώρες 10:00 - 20:00, κατόπιν συνεννόησης
 • μέσω e-mail:info@private-lesson.gr
 • με τη Φόρμα Αναζήτησης Καθηγητών
 • μέσω facebook
no 2 icon orangeΣυζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.
no 3 icon greenΣας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Bάσει αυτών που μας ζητήσατε, θα έχετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών που έχουμε να σας προτείνουμε με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.


Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας εντός μιας ημέρας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που σας ενδιαφέρει, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος και την περιοχή σας:

Ενδιαφέρομαι για:
στην περιοχή:

Στοιχεία επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο:*
Email:*
Τηλέφωνο:

Παρακαλούμε διαβάστε και αποδεχτείτε την Πολιτική Απορρήτου *
Αποδοχή Πολιτικής Απορρήτου*
Επαλήθευση: